MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata de angajator calculata asupra sumelor platite cu ti contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata de angajator calculata asupra sumelor platite cu titlu de participare a salariatilor de profit
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A155L1
LG227/15A156la)
5
Hide details for contributii aferente avanajelor in natura acordate salariatilor contributii aferente avanajelor in natura acordate salariatilor
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A55L2lk)
LG571/03A52L1
LG571/03A11
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A55L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L3lk)
LG571/03A51
LG571/03A57L1
LG571/03A57L2la)
LG571/03A55L3lg)
LG571/03A118
LG571/03A296^3la)
HG44/04PT68la)
HG44/04PT69
HG44/04PT70
LG207/15A279L1
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15
LG227/15
LG571/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15
LG207/15A279L1
LG227/15
LG571/03A11L1
LG571/03A55
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
5
Hide details for contributii calculate pentru sume platite angajatilor in strainatate cu titlu de diurna sau/si indemnizatii d contributii calculate pentru sume platite angajatilor in strainatate cu titlu de diurna sau/si indemnizatii de detasare care se incadreaza in categoria veniturilor din salarii in conditiile in care criteriul in baza caruia au fost acordate il reprezinta productivitatea muncii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A55
LG571/03A57
LG571/03A296^3la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A2
LG207/15A6
LG207/15A7
LG207/15A73L1
LG207/15A176
LG207/15A174
LG227/15A11L1
LG227/15A137L1la)
LG227/15A155L1
LG571/03A55
LG571/03A57
LG571/03A296L18
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A6
LG207/15A7
LG207/15A46
LG207/15A49
LG207/15A73L1
LG207/15A97
LG53/03
LG227/15A11L1
LG227/15A76L2lo)
LG227/15A138la)
LG227/15A139L1ld)
LG227/15A137L1la)
LG227/15A155L1
LG227/15A156la)
LG227/15A157L1le)
LG227/15A168L4
LG227/15A194
LG227/15A195L1ld)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG53/03
LG227/15A11L1
LG227/15A76L2lo)
LG227/15A137L1la)
LG227/15A138la)
LG227/15A139L1ld)
LG227/15A155L1
LG227/15A156la)
LG227/15A157L1le)
LG227/15A168L4
LG227/15A193L1la)
LG227/15A194
LG227/15A199L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A76L2lo)
LG227/15A137L1la)
LG227/15A138la)
LG227/15A139L1ld)
LG227/15A155L1
LG227/15A156la)
LG227/15A157L1le)
LG227/15A168L4
LG227/15A11L1
1
Hide details for contributii de asigurările sociale şi la fondurile speciale ca urmare a încadrării cheltuielilor cu chiria contributii de asigurările sociale şi la fondurile speciale ca urmare a încadrării cheltuielilor cu chiria şi utilităţile aferente unor spatii locative, prime de asigurare şi servicii medicale, suportate de contestatoare pentru angajatii sai cu dubla cetatenie, drept avantaje de natura salariala in conditiile in care organele de inspecţie fiscală nu au procedat la analizarea documentelor suplimentare prezentate de contestatoare la discutia finala
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A55
HG44/04PT69
HG44/04PT70
HG44/04PT72
LG571/03A296^18L5^1
1
Hide details for C.A.S.S. asupra contravalorii ajutoarelor in natura prevazute in contractul colectiv de munca C.A.S.S. asupra contravalorii ajutoarelor in natura prevazute in contractul colectiv de munca
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
LG571/03A126
LG571/03A128
LG571/03A134
LG571/03A134^1
LG571/03A134^2
LG571/03A137
LG571/03A140
5
Hide details for C.A.S.S. asupra venitului realizat de membrii unei asociatii familiale C.A.S.S. asupra venitului realizat de membrii unei asociatii familiale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A296^22
LG571/03A296^25
LG571/03A296^28
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG95/06A211
LG95/06A257
LG207/15A279
LG571/03A296^21L1
LG571/03A296^22
LG571/03A296^25
LG571/03A296L18
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG95/06A211
LG95/06A257
LG207/15A279
LG571/03A296L18
LG571/03A296^21
LG571/03A296^22
LG571/03A296^22L4
LG571/03A296^25
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG95/06A211
LG95/06A257
LG571/03A2
LG571/03A46L1
LG571/03A296L18
LG571/03A296^21
LG571/03A296^22
LG571/03A296^25
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG95/06A211
LG95/06A257
LG571/03A2
LG571/03A46L1
LG571/03A296L18
LG571/03A296^21
LG571/03A296^22
LG571/03A296^25
1
Hide details for C.A.S.S. din cedarea folosinţei din chirii C.A.S.S. din cedarea folosinţei din chirii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A296^28
LG571/03A2
LG95/06A211
LG95/06A257L2
1
Hide details for daca datorează contributii aferente veniturilor din contracte/conventii in perioada verificată, nu a declar daca datorează contributii aferente veniturilor din contracte/conventii in perioada verificată, nu a declarat contribuţiile datorate, iar argumentele prezentate nu sunt de natură să infirme constatările organelor de inspecţie fiscală
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A93
LG571/03A296^21
LG571/03A296^22
LG571/03A296^25
LG95/06A257
LG95/06A257L2lb)
LG571/03A41
LG571/03A52L1
LG571/03A296^3la)
3
Hide details for dacă sociectatea datorează în mod legal debitele cu titlu de contribuții sociale aferente sumelor plătit dacă sociectatea datorează în mod legal debitele cu titlu de contribuții sociale aferente sumelor plătite salariaților în....sub denumirea de indemnizații de detașare în condițiile în care aceste sume achitate salariaţilor se includ în categoria veniturilor de natură salarială
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG53/03
LG53/03A45
LG227/15A137L1la)
LG227/15A169
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A137L1la)
LG227/15A155L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A137L1la)
LG227/15A155L1
LG227/15A193L1la)
LG53/03A42
LG53/03A45
OPANAF3741/15PT11.1la
1
Hide details for dacă societatea datorează contribuții sociale pentru sumele acordate angajaților trimişi să desfăşo dacă societatea datorează contribuții sociale pentru sumele acordate angajaților trimişi să desfăşoare activitate în x, în condiţiile în care pentru aceşti salariați societatea a obţinut formularul A1 în baza căruia se datoarează contribuţiile sociale în România
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A137L1la)
LG227/15A155L1
1
Hide details for dacă societatea datorează impozit pe veniturile din salarii şi contribuţii sociale in condiţiile in care dacă societatea datorează impozit pe veniturile din salarii şi contribuţii sociale in condiţiile in care nu a evidenţiat, nu a calculat şi nu achitat aceste obligaţii fiscale datorate.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A6
LG207/15A7
LG207/15A115
LG207/15A279
LG227/15A11L1
LG227/15A137L1la)
LG227/15A138la)
LG227/15A139L1ld)
LG227/15A155L1
LG227/15A168L4
LG227/15A157L1le)
LG227/15A195L1ld)
LG227/15A193L1la)
LG227/15A194
LG227/15A297
LG227/15A299L1
9
Hide details for dacă societatea datorează obligatii în condiţiile în care societatea nu a calculat, constituit, reţinut dacă societatea datorează obligatii în condiţiile în care societatea nu a calculat, constituit, reţinut şi declarat corect aceste contribuţii, conform dispoziţiilor legale aplicabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A173L1
LG207/15A174L1
LG207/15A174L5
LG207/15A176L1
LG207/15A176L2
LG207/15A268L1
LG207/15A270
LG207/15A272
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120L7
OG92R/03A120^1L1
OG92R/03A120^1L2la)
LG82/91A6
LG207/15A6
LG207/15A7
LG207/15A46
LG207/15A49
LG207/15A58L1
LG207/15A130
LG207/15A173L1
LG207/15A174L1
LG207/15A174L5
LG207/15A176L1
LG207/15A176L2
LG207/15A268L1
LG207/15A272
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG571/03A7L1PT2.1
LG571/03A7L1PT2.2
LG571/03A11L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A55L1
LG571/03A55L2lk)
LG571/03A57L1
LG571/03A57L2
LG571/03A58L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A145^1
LG571/03A146L1la)
LG571/03A296^18L5^1
LG571/03A296^18L9
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG53/03A45
LG53/03A42
LG207/15A6
LG207/15A7L3
LG207/15A113L2
LG207/15A268L1
LG207/15A272L1
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG571/03A55L1
LG571/03A55L2lk)
LG571/03A55L4
LG571/03A296^18L5^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A6
LG207/15A7L3
LG207/15A113L2
LG207/15A268L1
LG207/15A272L1
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG227/15A11L1
LG571/03A11L1
LG571/03A55L1
LG571/03A55L2lk)
LG571/03A55L4
LG571/03A55L3lb)
LG571/03A57L1
LG571/03A57L2
LG571/03A58L1
LG571/03A296^3la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A6
LG207/15A7L3
LG207/15A72L1
LG207/15A73L1
LG207/15A73L2
LG207/15A113L2
LG207/15A173L1
LG207/15A173L2
LG207/15A174L1
LG207/15A174L5
LG207/15A176L1
LG207/15A176L2
LG207/15A181L1
LG207/15A268
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A270L1
LG207/15A272L1
LG207/15A272L2la)
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG227/15A11L1
LG227/15A59L1la)
LG227/15A80L1
LG227/15A137L1la)
LG227/15A138la)
LG227/15A140L1
LG227/15A155L1
LG227/15A156la)
LG227/15A156lb)
LG227/15A157L1le)
LG227/15A168L4
LG227/15A193L1la)
LG227/15A194
LG227/15A195L1ld)
LG227/15A199L1
LG227/15A199L4
LG53/03A45
LG571/03A11L1
LG571/03A46L1
LG571/03A55L1
LG571/03A55L2lk)
LG571/03A55L4
LG571/03A57L1
LG571/03A57L2
LG571/03A58L1
LG571/03A296^18L9
LG571/03A296^3la)
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120L7
OG92R/03A120^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A6
LG207/15A7
LG207/15A72L1
LG207/15A73L1
LG207/15A73L2
LG207/15A113L2
LG207/15A268
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A270
LG207/15A272
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A276L6
LG207/15A279L1
LG53/03A45
LG227/15A11L1
LG227/15A59L1la)
LG227/15A80L1
LG227/15A140L1
LG227/15A156la)
LG227/15A157L1le)
LG227/15A194
LG227/15A195L1ld)
LG227/15A199L1
LG571/03A11L1
LG571/03A55L1
LG571/03A55L2lk)
LG571/03A55L4
LG571/03A57L1
LG571/03A57L2
LG571/03A58L1
LG571/03A296^18L5^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG53/03A42
LG53/03A45
LG207/15A6
LG207/15A7L3
LG207/15A113L2
LG207/15A268
LG207/15A272
LG207/15A279L1
LG227/15A11L1
LG227/15A59L1la)
LG227/15A80L1
LG227/15A81L1
LG227/15A137L1la)
LG227/15A138la)
LG227/15A146L1la)
LG227/15A155L1
LG227/15A156lb)
LG227/15A157L1le)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG53/03 privind Codul MunciiA229L4
LG207/15
LG227/15