MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for daca organele de inspectie fiscala au reintregit legal profitul impozabil intre societati afiliate fara a sta daca organele de inspectie fiscala au reintregit legal profitul impozabil intre societati afiliate fara a stabili pretul de piata al tranzatiilor potrivit legii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A11
LG571/03A51
LG571/03A53
LG571/03A128
LG571/03A134
LG571/03A134L1
LG571/03A134L2
LG571/03A137
LG571/03A140
1
Hide details for daca organele de inspectie fiscala au respectat prevederile legale privind intocmirea Raportului de inspectie daca organele de inspectie fiscala au respectat prevederile legale privind intocmirea Raportului de inspectie fiscala privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala, contestat
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG1050/04
LG571/03A46
LG571/03A110
1
Hide details for daca organele de inspectie fiscalã in mod legal au considerat cheltuielile de transport, ca fiind nedeductibi daca organele de inspectie fiscalã in mod legal au considerat cheltuielile de transport, ca fiind nedeductibile la calculul profitului impozabil în condiþiile în care prin completarea la contestaþie societatea a depus documente noi care nu au fost prezentate organelor de inspecþie fiscalã în timpul inspecþiei fiscale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15
LG207/15A6
LG207/15A7
LG207/15A268
LG207/15A269
LG207/15A279
LG207/15A280
1
Hide details for daca societatea datoreaza impozit pe profit si tva in conditile in care din documente rezulta erori in stabil daca societatea datoreaza impozit pe profit si tva in conditile in care din documente rezulta erori in stabilirea bazei de impunere
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A134^1
LG571/03A134
LG571/03A134^2
LG571/03A145
LG571/03A146
1
Hide details for daca societatea datoreaza obligatiile fiscale stabilite prin decizia de impunere, in conditiile in care prin daca societatea datoreaza obligatiile fiscale stabilite prin decizia de impunere, in conditiile in care prin contestatia formulata societatea nu aduce argumente de fapt si de drept, care sa combata si sa inlature constatările organelor de inspectie fiscala
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A126L2
LG207/15A130
LG571/03A21
LG571/03A138
LG227/15A11L1
LG571/03A11
LG571/03A19
LG571/03A128
LG571/03A134
LG571/03A134^1
LG571/03A134^2
LG571/03A137
LG571/03A140
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A147^1
1
Hide details for daca societatea datorează impozit pe profit şi TVA , precum şi accesoriile aferente în condiţiile în care daca societatea datorează impozit pe profit şi TVA , precum şi accesoriile aferente în condiţiile în care prin contestaţie deşi nu se aduce argumente cu privire la sumele stabilite suplimentar, depune documente suplimentare, care însă nu sunt de natură să combată constatările organelor de inspecţie fiscală
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A134^1
LG571/03A134
LG571/03A134^2
LG571/03A145
LG571/03A146
1
Hide details for daca societatea datorează obligații fiscale, în conditiile în care nici cu ocazia inspectiei fiscale și daca societatea datorează obligații fiscale, în conditiile în care nici cu ocazia inspectiei fiscale și nici odată cu depunerea contestatiei pe calea administrativa de atac nu a depus documente care sa justifice inregistrarea acestor cheltuieli
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A126L2
LG207/15A130
LG571/03A21
LG571/03A138
LG227/15A11L1
LG571/03A11
LG571/03A19
LG571/03A128
LG571/03A134
LG571/03A134^1
LG571/03A134^2
LG571/03A137
LG571/03A140
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A147^1
1
Hide details for dacã sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile reprezentând consum combustibil, respecti dacã sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile reprezentând consum combustibil, respectiv dacã societatea are drept de deducere a TVA aferentã acestor cheltuieli, în condiţiile în care societatea nu justificã pe bazã de documente din care sã rezulte cã au fost efectuate în scopul realizãrii de venituri impozabile şi sunt destinate utilizãrii în folosul operaţiunilor taxabile ale societatii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A46
LG207/15A49
LG207/15A113L2
LG207/15A118L3
LG207/15A124L2
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A276L1
LG207/15A276L4
LG207/15A277L1la)
LG207/15A277L3
LG207/15A277L4
LG207/15A279L1
OPANAF3741/15PT2.5
OPANAF3741/15PT11.1lb
LG241/05A9
LG134/10A249
LG134/10A250
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A145^1
HG44/04PT44
HG44/04PT49^2
HG44/04PT45^1L1
HG44/04PT46
1
Hide details for dacă aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul profitului impozabil şi implicit al impozitului pe prof dacă aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul profitului impozabil şi implicit al impozitului pe profit, în condiţiile în care la descărcarea de gestiune a bonurilor de valoare carburant, nu a utilizat nici una din metodele contabile prevăzute de actele normative în vigoare la data efectuării descărcării de gestiune
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03
CFA145
1
Hide details for dacă au stabilit impozit pe profit suplimentar de plată şi accesorii aferente, în condiţiile în care soci dacă au stabilit impozit pe profit suplimentar de plată şi accesorii aferente, în condiţiile în care societatea a efectuat tranzacţii comerciale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG1050/04
LG571/03A46
LG571/03A110
2
Hide details for dacă cheltuielile cu mărfurile şi achiziţiile de prestări servicii sunt deductibile la calculul impozitu dacă cheltuielile cu mărfurile şi achiziţiile de prestări servicii sunt deductibile la calculul impozitul pe profit
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A21L4
LG571/03A24
LG571/03A126
LG571/03A137
LG571/03A140
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A147
LG571/03A149
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
LG571/03A21L2le)
LG571/03A21L4le)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4ll)
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lr)
LG571/03A21L3ld)
LG571/03A21L3la)
LG571/03A127
LG571/03A128
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A147L4
OG92R/03A23L1
OG92R/03A23L2
OG92R/03A91
OG92R/03A92
1
Hide details for dacă cheltuielile cu prestãrile de servicii sunt deductibile la calculul profitului impozabil dacă cheltuielile cu prestãrile de servicii sunt deductibile la calculul profitului impozabil
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
LG571/03A126
LG571/03A128
LG571/03A134
LG571/03A134^1
LG571/03A134^2
LG571/03A137
LG571/03A140
1
Hide details for dacă cheltuielile cu prestările de servicii facturate sunt deductibile la calculul profitului impozabil şi dacă cheltuielile cu prestările de servicii facturate sunt deductibile la calculul profitului impozabil şi implicit al impozitului pe profit si dacă poate beneficia de deductibilitatea taxei pe valoare adăugată aferentă, în condiţiile în care societatea nu justifică cu documente prestarea efectivă a acestor servicii în scopul realizării de venituri impozabile, respectiv de operaţiuni taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A297
LG227/15A299L1
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A21L4
LG571/03A134
LG571/03A134^1
LG571/03A134^2
LG571/03A145
LG571/03A146
4
Hide details for dacă cheltuielile menţionate, sunt deductibile la calculul profitului impozabil, în condiţiile în care nic dacă cheltuielile menţionate, sunt deductibile la calculul profitului impozabil, în condiţiile în care nici în timpul inspecţiei fiscale şi nici în susţinerea contestaţiei, societatea nu a probat cu documente justificative, faptul că serviciile în cauză, au fost efectuate în scopul realizării de venituri impozabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A21L1
LG207/15A21L2
LG207/15A152
LG207/15A154
LG207/15A173L1
LG207/15A268L1
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A277L1la)
LG207/15A277L3
LG207/15A277L4
LG207/15A277L1lb)
LG207/15A279L1
LG207/15A279L5
LG227/15A281L1
LG227/15A297
LG227/15A297L4la)
LG227/15A302L1la)
LG227/15A323L2
LG241/05A9
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A34L1
LG571/03A35L1
LG571/03A134L1
LG571/03A134L2
LG571/03A134L3
LG571/03A134^1L1
LG571/03A134^1L7
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A157L1
LG571/03A156^2L1
LG571/03A156^2L2
OG92R/03A23L1
OG92R/03A23L2
OG92R/03A110L3
OG92R/03A111
OG92R/03A119L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82R/91A4
LG82R/91A6
LG207/15A73L1
LG207/15A95
LG207/15A268
LG207/15A269
LG207/15A272L1
LG207/15A273
LG207/15A279L1
LG571/03A7pct12
LG571/03A7pct21
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L2le)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4ll)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A21L4lt)
LG571/03A67L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A145^1
LG571/03A155L19lf
OMFP3512/08
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A46
LG207/15A49
LG207/15A72L1
LG207/15A73L1
LG207/15A268L1
LG207/15A269
LG207/15A270
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A276L6
LG207/15A279L1
LG227/15A11L1
LG571/03A7L12ld)
LG571/03A11L1
LG571/03A11L2
LG571/03A19L1
LG571/03A21L4le)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A21L4lt)
LG571/03A65
LG571/03A67
LG571/03A145L1
LG571/03A145L12
LG571/03A146L1la)
LG571/03A145^1
LG571/03A155L19la)-ld)
LG82R/91A4
LG82R/91A6
LG241/05A9
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A6
LG207/15A7
LG207/15A46
LG207/15A49
LG207/15A113
LG207/15A115
LG207/15A118L3
LG207/15A131
LG207/15A268
LG207/15A269
LG207/15A270L1
LG207/15A272L1
LG207/15A272L2la)
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG571/03A17
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lm)
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
1
Hide details for dacă cheltuielile privind mărfurile înscrise în facturile primite de la furnizorii sunt deductibile la calc dacă cheltuielile privind mărfurile înscrise în facturile primite de la furnizorii sunt deductibile la calculul profitului impozabil
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03
LG82/91A6
LG571R/03A22
1
Hide details for dacă cheltuielile se încadrează în categoria cheltuielilor deductibile fiscal la calculul profitului impoza dacă cheltuielile se încadrează în categoria cheltuielilor deductibile fiscal la calculul profitului impozabil şi implicit al impozitului pe profit, în condiţiile în care pentru clientul incert x. a fost declarată procedura falimentului pe baza hotărârii judecătoreşti
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A11
LG571/03A55
LG571/03A125^1
LG571/03A128
LG571/03A129
LG571/03A145^1
1
Hide details for dacă cheltuielile sunt deductibile fiscal şi societatea poate beneficia de dreptul de deducere a TVA aferen dacă cheltuielile sunt deductibile fiscal şi societatea poate beneficia de dreptul de deducere a TVA aferentă cheltuielilor cu achiziţiile de mărfuri, în condiţiile în care la data efectuării achiziţiilor furnizorii erau declaraţi contribuabili inactiv
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A7L11
LG571/03A11L1
LG571/03A21
LG571/03A19
LG571/03A145
LG571/03A146
6
Hide details for dacă cheltuielile sunt deductibile la calculul profitului impozabil, în condiţiile în care societatea nu fa dacă cheltuielile sunt deductibile la calculul profitului impozabil, în condiţiile în care societatea nu face dovada că aceste cheltuieli au condus la realizarea de venituri impozabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A156^2
LG207/15A279L1
LG207/15A279L2
LG207/15A347
OG92R/03A23L1
OG92R/03A23L2
OG92R/03A91L1
OG92R/03A91L2
OPANAF3741/15PT11.1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A7pct12
LG571/03A11L1
LG571/03A16
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lp)
LG571/03A67L1
LG571/03A128L4lb)
LG571/03A129L4lb)
LG571/03A140L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG82R/91A6
LG82R/91A26
LG207/15A7L3
LG207/15A7L4
LG207/15A106
LG207/15A113
LG207/15A131
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG207/15A276
LG207/15A276L4
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L3li)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A24L1
LG571/03A34L1
LG571/03A35
LG571/03A126L9lc)
LG571/03A141L2le)
LG571/03A141L3
LG571/03A149
LG207/15A118L3
LG207/15A268
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A269L2
LG207/15A276L1
LG207/15A277
LG207/15A279L1
LG207/15A352L1
LG207/15A352L2
OG92R/03A9L1
OG92R/03A23
OG92R/03A43L2
OG92R/03A46
OG92R/03A86L4
OG92R/03A87
OG92R/03A91
OG92R/03A92
OG92R/03A94L3
OG92R/03A106
OG92R/03A107
OG92R/03A109L1
OG92R/03A109L2
OG92R/03A110
OG92R/03A111L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1
LG571/03A21L4lt)
LG571/03A134^1L1
LG571/03A134^2L1
LG571/03A145L1
LG571/03A145^1
LG571/03A145L2
LG571/03A146L1
LG207/15A279L1
HG44/04PT49^2
HG44/04PT45^1L1
HG44/04PT45^1L2
OPANAF3741/15PT11.1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82R/91A4
LG82R/91A6
LG207/15A113L2lb)
LG207/15A268L1
LG207/15A269L1
LG207/15A272L1
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG571/03A11L1
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A126
LG571/03A134L1
LG571/03A134L2
LG571/03A134^1L1
LG571/03A134^2L1
LG571/03A137
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A149
LG571/03A149L5la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15
LG227/15
LG571/03A19L1
LG571/03A20
LG571/03A21L1
LG571/03A21L3li)
LG571/03A21L4lp)
LG571/03A24L1
LG571/03A24L2
LG571/03A24
LG571/03A35
LG571/03A134L2
LG571/03A134L3
LG571/03A156^2L1
LG571/03A149
LG571/03A145L2la)