MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Show details for deductibilitatea acestor cheltuieli la calculul profitului impozabil, în condiţiile în care societatea nu a deductibilitatea acestor cheltuieli la calculul profitului impozabil, în condiţiile în care societatea nu a prezentat, documente din care să reiasă necesitatea acestor achiziţii şi utilizarea lor în scopul obţinerii de venituri impozabile
1
Show details for deductibilitatea cheltuielilor cu achizitiile de cereale pentru cantitati inscrise in facturi fiscale ce nu s deductibilitatea cheltuielilor cu achizitiile de cereale pentru cantitati inscrise in facturi fiscale ce nu sunt justificate cu avize de insotire a marfii
1
Show details for deductibilitatea cheltuielilor cu achiziţii de bunuri şi servicii nejustificate cu documente deductibilitatea cheltuielilor cu achiziţii de bunuri şi servicii nejustificate cu documente
1
Show details for deductibilitatea cheltuielilor cu achiziţii de la furnizori inactivi deductibilitatea cheltuielilor cu achiziţii de la furnizori inactivi
1
Show details for deductibilitatea cheltuielilor cu achiziţiile de la furnizori inactivi deductibilitatea cheltuielilor cu achiziţiile de la furnizori inactivi
1
Show details for deductibilitatea cheltuielilor cu achiziţiile de materiale fără a se face dovada că au fost efectiuate în deductibilitatea cheltuielilor cu achiziţiile de materiale fără a se face dovada că au fost efectiuate în scopul realizării de venituri impozabile
1
Show details for deductibilitatea cheltuielilor cu amenzile si penalitatile deductibilitatea cheltuielilor cu amenzile si penalitatile
3
Show details for deductibilitatea cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe deductibilitatea cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe
1
Show details for deductibilitatea cheltuielilor cu deplasarea persoanelor detaşate deductibilitatea cheltuielilor cu deplasarea persoanelor detaşate
1
Show details for deductibilitatea cheltuielilor cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar aferente împrumuturilor obţinut deductibilitatea cheltuielilor cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar aferente împrumuturilor obţinute de la o societate nerezidentă
1
Show details for deductibilitatea cheltuielilor cu indemnizatiile de deplasare, transport, cazare etc deductibilitatea cheltuielilor cu indemnizatiile de deplasare, transport, cazare etc
1
Show details for deductibilitatea cheltuielilor cu modernizările care majorează valoarea imobilizării deductibilitatea cheltuielilor cu modernizările care majorează valoarea imobilizării
1
Show details for deductibilitatea cheltuielilor cu pierderile din creante deductibilitatea cheltuielilor cu pierderile din creante
1
Show details for deductibilitatea cheltuielilor cu prestari servicii in conditiile in care sunt efectuate pe baza de documente deductibilitatea cheltuielilor cu prestari servicii in conditiile in care sunt efectuate pe baza de documente
2
Show details for deductibilitatea cheltuielilor cu prestari servicii pentru care nu rezulta necesitatea prestarii acestora si deductibilitatea cheltuielilor cu prestari servicii pentru care nu rezulta necesitatea prestarii acestora si daca au fost efectiv prestate
1
Show details for deductibilitatea cheltuielilor cu prestari servicii pentru care nu s-au analizat documentele prezentate la in deductibilitatea cheltuielilor cu prestari servicii pentru care nu s-au analizat documentele prezentate la inspectia fiscala
2
Show details for deductibilitatea cheltuielilor cu prestarile de servicii pentru care nu se justifică cu documente prestatea deductibilitatea cheltuielilor cu prestarile de servicii pentru care nu se justifică cu documente prestatea efectivă şi necesitatea efectuării în scopul operaţiunilor impozabile
1
Show details for deductibilitatea cheltuielilor cu privire la diminuarea veniturilor care contribuie la calculul profitului im deductibilitatea cheltuielilor cu privire la diminuarea veniturilor care contribuie la calculul profitului impozabil, respectiv cu privire la dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată, în condiţiile în care nu se face dovada că aceste bunuri şi servicii au fost achiziţionate în scopul realizării de venituri impozabile iar stornarea veniturilor nu este justificată, respectiv în scopul operaţiunilor taxabile ale societăţii
1
Show details for deductibilitatea cheltuielilor cu servicii pentru care nu se justifică cu documente prestarea efectivă deductibilitatea cheltuielilor cu servicii pentru care nu se justifică cu documente prestarea efectivă
4
Show details for deductibilitatea cheltuielilor de sponsorizare deductibilitatea cheltuielilor de sponsorizare
2
Show details for deductibilitatea cheltuielilor de transport si cazare in tara si strainatate deductibilitatea cheltuielilor de transport si cazare in tara si strainatate
7
Show details for deductibilitatea cheltuielilor fără documente justificative deductibilitatea cheltuielilor fără documente justificative
2
Show details for deductibilitatea cheltuielilor în condiţiile în care din documentele prezentate la inspecţia fiscală, nu r deductibilitatea cheltuielilor în condiţiile în care din documentele prezentate la inspecţia fiscală, nu rezultă necesitatea efectuării acestora în scopul realizării de venituri impozabile
1
Show details for deductibilitatea cheltuielilor înscrise în facturi fiscale înregistrate de două ori în evidenţa contabilă deductibilitatea cheltuielilor înscrise în facturi fiscale înregistrate de două ori în evidenţa contabilă precum şi asupra deductibilităţii cheltuielilor înregistrate în jurnale de cumpărări fără documente justificative
1
Show details for deductibilitatea cheltuielilor privind bunurile de natura stocurilor constatate lipsa din gestiune si neimput deductibilitatea cheltuielilor privind bunurile de natura stocurilor constatate lipsa din gestiune si neimputabile
1
Show details for deductibilitatea diferentelor nefavorabile dintre costul de achizitii mai mare si pretul de vanzare mai mic deductibilitatea diferentelor nefavorabile dintre costul de achizitii mai mare si pretul de vanzare mai mic
2
Show details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor aferente autoturismelor folosite de angajatii cu functii de conducer deductibilitatea fiscala a cheltuielilor aferente autoturismelor folosite de angajatii cu functii de conducere
1
Show details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor ce nu au corespondent in venituri deductibilitatea fiscala a cheltuielilor ce nu au corespondent in venituri
1
Show details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu achizitii de marfuri pentru care nu exista documente justificativ deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu achizitii de marfuri pentru care nu exista documente justificative
7
Hide details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu amortizarea deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu amortizarea
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04
LG82/91A6
LG571/03A11
LG571/03A19
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L3ln)
LG571/03A17
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A147
LG571/03A134
LG571/03A134^1
LG571/03A134^2
LG571/03A155
LG571/03A145^1
OG92R/03A216
OG92R/03A206
OG92R/03A207L1
OG92R/03A213L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L3li)
LG571/03A24L1
LG571/03A24L11
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A155L19ll)
LG207/15A269
LG207/15A279
HG44/04PT70
OG92R/03A206
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82/91A6
LG207/15A6
LG207/15A7L3
LG207/15A14
LG207/15A73L1
LG207/15A268L1
LG207/15A269L1
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG571/03A11L1
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L3
LG571/03A24L19
LG571/03A128L1
LG571/03A130
LG571/03A134
LG571/03A134^1L1
LG571/03A137L1la)
LG571/03A140L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A155L5
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82R/91A6
LG207/15A269L1
LG207/15A276L1
LG207/15A276L4
LG207/15A279L1
LG571/03A7L12ld)
LG571/03A11L1
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lc)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A67L1
LG571/03A128L1
LG571/03A128L4lb)
LG571/03A137L1la)
LG571/03A137L1lc)
LG571/03A148
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A155L19la)-ld)
LG571/03A159L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L3li)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A24L1
LG571/03A34L1
LG571/03A35
LG571/03A126L9lc)
LG571/03A141L2le)
LG571/03A141L3
LG571/03A149
LG207/15A118L3
LG207/15A268
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A269L2
LG207/15A276L1
LG207/15A277
LG207/15A279L1
LG207/15A352L1
LG207/15A352L2
OG92R/03A9L1
OG92R/03A23
OG92R/03A43L2
OG92R/03A46
OG92R/03A86L4
OG92R/03A87
OG92R/03A91
OG92R/03A92
OG92R/03A94L3
OG92R/03A106
OG92R/03A107
OG92R/03A109L1
OG92R/03A109L2
OG92R/03A110
OG92R/03A111L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A6
LG207/15A46
LG207/15A49
LG207/15A93
LG207/15A106
LG207/15A113
LG207/15A118L3
LG207/15A119
LG207/15A121
LG207/15A130
LG207/15A131
LG207/15A268L1
LG207/15A269
LG207/15A272
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG207/15A352
LG227/15A11L1
LG227/15A297L4
LG227/15A298
LG227/15A299L1
LG571/03A7L12ld)
LG571/03A11L1
LG571/03A17
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L3li)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lt)
LG571/03A24L1
LG571/03A24L2
LG571/03A67L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A145^1L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A6
LG207/15A72L1
LG207/15A173L1
LG207/15A174L1
LG207/15A174L5
LG207/15A176L1
LG207/15A176L2
LG207/15A268L1
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A270
LG207/15A272L1
LG207/15A272L2la)
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG571/03A11L1
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L3ld)
LG571/03A21L3li)
LG571/03A21L3ln)
LG571/03A21L4lc)
LG571/03A21L4lt)
LG571/03A24L1
LG571/03A24L2
LG571/03A24L11
LG571/03A134
LG571/03A134^1L1
LG571/03A134^2L1
LG571/03A137
LG571/03A140L1
LG571/03A140
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A145^1L1
LG571/03A145^1
LG82R/91A6
LG227/15A11L1
LG227/15A281L1
LG227/15A291L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120L7
OG92R/03A120^1L1
OG92R/03A120^1L2la)
1
Show details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu chiria pentru sediul societatii deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu chiria pentru sediul societatii
1
Show details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu comisioane, servicii de consultanta, management si alte prestari deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu comisioane, servicii de consultanta, management si alte prestari servicii
1
Show details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu diferenta de TVA nedeductibila rezultata din aplicarea pro ratei, deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu diferenta de TVA nedeductibila rezultata din aplicarea pro ratei, in conditiile in care contestatoarea a dedus eronat TVA pe baza de pro rata
1
Show details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu dobanzi si din diferente de curs valutar care nu au corespondent deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu dobanzi si din diferente de curs valutar care nu au corespondent in venituri
1
Show details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu marfurile inscrise in facturi care nu indeplinesc conditia de doc deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu marfurile inscrise in facturi care nu indeplinesc conditia de document justificativ
2
Show details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu obiecte de inventar achizitionate deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu obiecte de inventar achizitionate
2
Show details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu prestarile de servicii deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu prestarile de servicii
1
Show details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu prestarile de servicii facturate de un contribuabil inactiv deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu prestarile de servicii facturate de un contribuabil inactiv