MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
5674
Hide details for DGRFP BucurestiDGRFP Bucuresti
1027
Show details for Accesorii Accesorii
5
Show details for Accize Accize
187
Show details for Alte Categorii Alte Categorii
410
Show details for Contributii sociale Contributii sociale
138
Hide details for Datorie vamala Datorie vamala
24
Hide details for accesorii aferente datoriei vamale accesorii aferente datoriei vamale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG86/06
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A215L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG86/06A114
LG86/06A115
REG CEE 2454/93
OG92R/03A119
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A216
REG CEE 2913/92A20
REG CEE 2913/92A78
REG CEE 2913/92A201
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG86/06A100
LG86/06A48
LG571/03A136L1
LG571/03A139
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
REG CEE 2913/92A78
REG CEE 2913/92A201PT1la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG141/97A68
LG141/97A141
OG92R/03A46
OG92R/03A119L1
OG92R/03A119L2
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A206
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92R/03A87
OG92R/03A89
OG92R/03A201
OG92R/03A204
OG92R/03A217L1
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92R/03A1
OG92R/03A47
OG92R/03A110
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG141/97A78L1
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
REG CEE 2454/93A169L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VREG CEE 2454/93A199
REG CEE 2913/92A78
REG CEE 2913/92A20
REG CEE 2913/92A201
LG86/06A100
LG86/06A223
LG571/03A139
LG571/03A157
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92R/03A119L1
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A216L1
LG86/06A100L3
REG CEE 2913/92A4PT17
REG CEE 2913/92A78
REG CEE 2913/92A143
REG CEE 2913/92A201
LG571/03A36
LG571/03A136
LG571/03A134
LG571/03A157
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG86/06A100
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VREG CEE 2913/92A78
REG CEE 2913/92A201
REG CEE 2913/92A221
REG CEE 2454/93A199
LG571/03A136
LG571/03A139
LG571/03A157
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VREG CEE 2913/92A4PT17
REG CEE 2913/92A5
REG CEE 2913/92A20
REG CEE 2913/92A78
REG CEE 2913/92A201PT1la)
REG CEE 2454/93A199
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92R/03A1
OG92R/03A21
OG92R/03A44
OG92R/03A45
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A175
OPANAF3741/15PT11.4
OPANAF3741/15PT11.5
LG86/06A100
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92R/03A44
OG92R/03A45
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
LG86/06A100
OPANAF3741/15PT11.4
OPANAF3741/15PT11.5
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
LG86/06A100
REG CEE 2913/92A201PT1la)
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
OPANAF3741/15PT11.5
OPANAF3741/15PT11.4
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A46
LG207/15A49
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
LG207/15A352
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92R/03A1
OG92R/03A68
OG92R/03A111
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
LG86/06A100
LG86/06A223
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
REG CEE 2454/93A97lk)
REG CEE 2454/93A199
REG CEE 2913/92A78
REG CEE 2913/92A201
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92/03A111
OG92/03A120
LG207/15A2
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
LG86/06A223
LG571/03A134
LG571/03A136L1
LG571/03A139L1
LG571/03A157
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG86/06A48
LG86/06A100
REG CEE 2913/92A20
REG CEE 2913/92A78
REG CEE 2913/92A201
LG207/15A2
LG207/15A154
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A175
LG207/15A268
LG207/15A269
LG207/15A279
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG207/15A2
LG207/15A46
LG207/15A49
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
OG92R/03A1
OG92R/03A110
OG92R/03A119
OG92R/03A120
LG571/03A157
LG571/03A206^5
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG207/15A2
LG207/15A154
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG207/15A2
LG207/15A154
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG207/15A2
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
6
Show details for accesorii la regimul de admitere temporara cu exonerare partiala accesorii la regimul de admitere temporara cu exonerare partiala
1
Show details for calculul taxei pe valoarea adaugata la valoarea in vama a marfurilor importate calculul taxei pe valoarea adaugata la valoarea in vama a marfurilor importate
3
Show details for calculul TVA la valoarea in vama a marfurilor importate calculul TVA la valoarea in vama a marfurilor importate
1
Show details for cursul valutar utilizat la stabilirea drepturilor datorate la incheierea operatiunilor suspensive incepute in cursul valutar utilizat la stabilirea drepturilor datorate la incheierea operatiunilor suspensive incepute inainte de data aderarii
3
Show details for daca pentru marfurile importate societatea poate beneficia de scutire de taxe vamale si TVA in conditiile in daca pentru marfurile importate societatea poate beneficia de scutire de taxe vamale si TVA in conditiile in care nu probeaza indeplinirea cerintelor prevazute de actele normative incidente in materie referitoare la scutirile solicitate
1
Show details for daca pretinsele deficiente privind desfasurarea controlului vamal si forma deciziei pentru regularizarea situ daca pretinsele deficiente privind desfasurarea controlului vamal si forma deciziei pentru regularizarea situatiei sunt de natura sa atraga nulitatea actului atacat
6
Show details for daca produsul importat, se incadreaza in tariful vamal de import al Romaniei la codul tarifar declarat de con daca produsul importat, se incadreaza in tariful vamal de import al Romaniei la codul tarifar declarat de contestatoare sau la cel constatat de organele vamale
1
Show details for dacă majorările aferente obligaţiilor vamale stabilite de controlul ulterior sunt datorate de la data scad dacă majorările aferente obligaţiilor vamale stabilite de controlul ulterior sunt datorate de la data scadenţei obligaţiei principale sau în funcţie de data comunicării actului prin care aceasta a fost individualizată
2
Show details for dacă organele vamale aveau dreptul să verifice temeinicia încadrărilor tarifare declarate prin declaraţii dacă organele vamale aveau dreptul să verifice temeinicia încadrărilor tarifare declarate prin declaraţiile vamale de import în condiţiile în care contestatoarea nu face dovada că respectivele declaraţii vamale de import au mai fost supuse unui alt control vamal
1
Show details for dacă organele vamale în mod legal au încheiat din oficiu regimul de perfecţionare activă, în conditiile în dacă organele vamale în mod legal au încheiat din oficiu regimul de perfecţionare activă, în conditiile în care societatea nu justifică prin documente legal întocmite că mărfurile introduse în ţară în regim temporar au făcut obiectul unei declaraţii pentru o noua destinaţie vamală
2
Show details for dacă pentru declaraţiile vamale de import organele vamale aveau dreptul să stabilească la controlul ulter dacă pentru declaraţiile vamale de import organele vamale aveau dreptul să stabilească la controlul ulterior diferenţe de plată
2
Show details for dacă produsul importat se incadreaza in tariful vamal de import al Romaniei la codul tarifar declarat de con dacă produsul importat se incadreaza in tariful vamal de import al Romaniei la codul tarifar declarat de contestatoare sau la cel constatat de organele vamale
19
Show details for dacă societatea contestatoare datorează diferenţe de taxe vamale, taxă antidumping şi pe cale de conseci dacă societatea contestatoare datorează diferenţe de taxe vamale, taxă antidumping şi pe cale de consecinţă şi taxă pe valoarea adăugată, aferente mărfurilor importate, declarate de societate ca având originea din .X., în condiţiile în care prin Raportul de misiune .X. din ..... al OLAF s-a stabilit că mărfurile erau originare din .X..
1
Show details for data de la care se datoreaza majorari de intariere pentru neplata la termenul de scadenta a taxelor vamale af data de la care se datoreaza majorari de intariere pentru neplata la termenul de scadenta a taxelor vamale aferente unor operatiuni de admitere temporara cu exonerare partiala de la plata taxelor vamale