MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
8
Hide details for calculat eronat calculat eronat
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A126
LG571/03A134
LG571/03A141
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A147
LG571/03A155
LG571/03A156
OG92R/03A65
OG92R/03A105
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A205
OG92R/03A206
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A115
OG92R/03A116
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A206
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A47
OG92R/03A214
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A82
LG571/03A86
OPANAF3741/15PT11.4
OPANAF3741/15PT11.5
OG92R/03A21
OG92R/03A44
OG92R/03A45
OG92R/03A85
OG92R/03A86
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
LG207/15A268
LG207/15A269
LG207/15A279L3
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A7
LG207/15A153
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
LG207/15A279
LG571/03A82
LG571/03A84
OPANAF3741/15PT11.4
OPANAF3741/15PT11.5
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG19/00A5
LG19/00A23
LG19/00A31
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
LG207/15A279L1
LG207/15A279L3
OPANAF3741/15PT11.4
OPANAF3741/15PT11.5
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A115
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
LG207/15A173L1
LG207/15A173L2
LG207/15A174L1
LG207/15A176L1
LG207/15A277L1lb)
LG207/15A277L3
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A268L1
LG207/15A268L2
LG207/15A269L2
LG207/15A272L1
LG207/15A276
OPANAF3741/15PT9.9
OPANAF3741/15PT11.1
1
Show details for calculate asupra unor debite a caror executare a fost suspendata irevocabil de instanta in perioada in care s calculate asupra unor debite a caror executare a fost suspendata irevocabil de instanta in perioada in care suspendarea executarii isi producea efectele
2
Show details for calculate asupra unor debite reprezentând contribuþii sociale declarate prin declaratii rectificative depuse calculate asupra unor debite reprezentând contribuþii sociale declarate prin declaratii rectificative depuse urmare faptului ca societatea a fost obligata de instanta prin hotarari judecatoresti irevocabile sa achite diferente de drepturi salariale, fiind datorate de la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite drepturile salariale
1
Show details for calculate dupa data deschiderii procedurii de reorganizare judiciara calculate dupa data deschiderii procedurii de reorganizare judiciara
27
Show details for calculul de accesorii aferente unor drepturi vamale calculul de accesorii aferente unor drepturi vamale
11
Show details for calculul de accesorii pentru plata cu intarziere a obligatiilor curente calculul de accesorii pentru plata cu intarziere a obligatiilor curente
2
Show details for competenta de stabilire competenta de stabilire
60
Show details for conform principiului "accesorium sequitur principale" conform principiului "accesorium sequitur principale"
1
Show details for corectii asupra accesorilor fiscale contestate corectii asupra accesorilor fiscale contestate
1
Show details for daca accesoriile calculate asupra debitelor stabilite prin decizia de impunere sunt legal datoarte daca accesoriile calculate asupra debitelor stabilite prin decizia de impunere sunt legal datoarte
1
Show details for daca dupa data intrarii in vigoare a Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei organele fiscale mai pute daca dupa data intrarii in vigoare a Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei organele fiscale mai puteau sa calculeze accesorii aferente creantelor bugetare nascute anterior deschiderii procedurii de reorganizare judiciara.
1
Show details for daca organul de solutionare se poate pronunta pe fondul cauzei in conditiile in care solutionarea cauzei depi daca organul de solutionare se poate pronunta pe fondul cauzei in conditiile in care solutionarea cauzei depinde de existenta sau inexistenta unui drept ce face obiectul unei alte judecati
5
Show details for dacă accesoriile aferente contribuţiei pentru pensia suplimentară reţinută de la persoanele cuprinse în dacă accesoriile aferente contribuţiei pentru pensia suplimentară reţinută de la persoanele cuprinse în sistemul de asigurări sociale sunt legal datorate de contestatoare în condiţiile în care din actele aflate la dosar rezultă că plăţile efectuate de aceasta nu au fost suficiente pentru stingerea integrală a obligaţiilor datorate
14
Show details for dacă accesoriile aferente debitelor individualizate prin decizii de impunere, se calculează şi se datoreaz dacă accesoriile aferente debitelor individualizate prin decizii de impunere, se calculează şi se datorează de la data scadenţei obligaţiei principale sau în funcţie de data comunicării actelor prin care obligaţiile principale au fost individualizate
2
Show details for dacă accesoriile aferente neachitării contribuţiilor sociale calculate asupra drepturilor salariale declar dacă accesoriile aferente neachitării contribuţiilor sociale calculate asupra drepturilor salariale declarate prin declaraţii rectificative depuse urmare faptului că, societatea a fost obligată de instanţă prin hotărâre judecatorească irevocabilă, să achite diferenţe de drepturi salariale, se datorează de la data de 25 a lunii următoare celei la care se referă drepturile salariale sau de la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite respectivele drepturi salariale
1
Show details for dacă accesoriile calculate sunt legale datorate şi în cuantumul stabilit de organele fiscale în condiţiile dacă accesoriile calculate sunt legale datorate şi în cuantumul stabilit de organele fiscale în condiţiile în care urmare reanalizării stingerilor obligaţiilor fiscale declarate iniţial şi corectate prin declaraţii rectificative a rezultat un cuantum mai mic decât cel stabilit prin actul administrativ fiscal contestat
1
Show details for dacă accesoriile stabilite prin actul administrativ fiscal contestat sunt legal datorate de societate în con dacă accesoriile stabilite prin actul administrativ fiscal contestat sunt legal datorate de societate în condiţiile în care organele fiscale confirmă faptul că în evidenţa fiscală s-au operat stingeri eronate
1
Show details for dacă accesoriile stabilite sunt legal datorate în cuantumul stabilit de organele fiscale, în condiţiile în dacă accesoriile stabilite sunt legal datorate în cuantumul stabilit de organele fiscale, în condiţiile în care ulterior înregistrării contestaţiilor, organele fiscale au refăcut stingerile din evidenţa fiscală, rezultând o altă situaţie decât cea constatată iniţial prin decizia contestată
1
Show details for dacă accesoriile sunt datorate de societatea contestatoare bugetului de stat in conditiile in care s-a stabi dacă accesoriile sunt datorate de societatea contestatoare bugetului de stat in conditiile in care s-a stabilit că datorează obligaţiile fiscale principale, iar prin contestaţie nu se invocă calculul greşit al acestora
1
Show details for dacă accesoriile sunt legal datorate în condiţiile în care obligaţia principală nu a fost achitată la sc dacă accesoriile sunt legal datorate în condiţiile în care obligaţia principală nu a fost achitată la scadenţă
1
Show details for dacă contestatara datorează aceste accesorii în condiţiile în care societatea nu aduce argumente de fapt dacă contestatara datorează aceste accesorii în condiţiile în care societatea nu aduce argumente de fapt şi de drept care să contrazică constatările organelor de inspecţie fiscală
1
Show details for dacă contribuabilul datorează accesorii în condiţiile în care debitul principal nu mai există. dacă contribuabilul datorează accesorii în condiţiile în care debitul principal nu mai există.
7
Show details for dacă datorează accesorii în condiţiile în care plăţile efectuate de acestea au stins obligaţii de plat dacă datorează accesorii în condiţiile în care plăţile efectuate de acestea au stins obligaţii de plată restante existente în evidenţa pe plătitor
1
Show details for dacă majorările de întârziere calculate asupra debitelor stabilite ca obligaţie de plată prin Decizia de dacă majorările de întârziere calculate asupra debitelor stabilite ca obligaţie de plată prin Decizia de impunere sunt legal datorate
1
Show details for dacă societatea datorează accesoriile în condiţiile în care nu aduce argumente de natură să infirme calc dacă societatea datorează accesoriile în condiţiile în care nu aduce argumente de natură să infirme calculul accesoriilor efectuat de organele fiscale care au emis actul administrativ fiscal atacat
1
Show details for dacă societatea datorează accesorii, în condiţiile în care pentru debitele la care s-au calculat accesorii dacă societatea datorează accesorii, în condiţiile în care pentru debitele la care s-au calculat accesoriile respective, contestaţia a fost respinsă ca nemotivată şi neîntemeiată
1
Show details for dacă societatea datorează dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente contribuţiilor sociale indiv dacă societatea datorează dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente contribuţiilor sociale individualizate privind obligaţiile fiscale, în condiţiile în care organele fiscale precizează că obligaţiile au fost dublate în fişa pe plătitor ca urmare a unei erori a sistemului informatic
1
Show details for dacă societatea datorează dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate prin Decizia referitoare la dacă societatea datorează dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii , asupra debitelor rămase nestinse în condiţiile în care înştiinţările privind stingerea creanţelor fiscale comunicate contribuabilului nu au fost contestate la organul fiscal emitent
2
Show details for data de la care curg dobanzile si penalitatile aferente diferentelor de impozit pe venit comunicate prin deci data de la care curg dobanzile si penalitatile aferente diferentelor de impozit pe venit comunicate prin decizia de impunere
2
Show details for data de la care se calculeaza accesoriile aferente obligatiilor stabilite de inspectia fiscala- daca acestea data de la care se calculeaza accesoriile aferente obligatiilor stabilite de inspectia fiscala- daca acestea se calculeaza de la scadenta obligatiei principale si pana la achitarea debitului sau in functie de comunicarea deciziei de impunere
1
Show details for data platii obligatiilor bugetare astfel cum rezulta din mesajul electronic transmis de banca platitorului ca data platii obligatiilor bugetare astfel cum rezulta din mesajul electronic transmis de banca platitorului catre unitatea de trezorerie
2
Show details for data stingerii obligatiei de plata in conditiile solutionarii compensarii acesteia din tva de rambursat data stingerii obligatiei de plata in conditiile solutionarii compensarii acesteia din tva de rambursat
1
Show details for existenta a doua titluri de creanta pentru aceeasi obligatie bugetara existenta a doua titluri de creanta pentru aceeasi obligatie bugetara
4
Show details for legalitatea calcularii de accesorii asupra debitelor neachitate la termenul de scadenta legalitatea calcularii de accesorii asupra debitelor neachitate la termenul de scadenta
3
Show details for legalitatea calcularii de accesorii asupra unor debite in conditiile anularii prin hotarare irevocabila a ace legalitatea calcularii de accesorii asupra unor debite in conditiile anularii prin hotarare irevocabila a acestora
2
Show details for legalitatea calcularii de accesorii in conditiile neachitarii la scadenta a obligajtiilor datorate legalitatea calcularii de accesorii in conditiile neachitarii la scadenta a obligajtiilor datorate
1
Show details for legalitatea calcularii de accesorii prin decizia de calcul accesorii in conditiile in care prin decizia de im legalitatea calcularii de accesorii prin decizia de calcul accesorii in conditiile in care prin decizia de impunere majorarile de intarziere aferente aceluasi debit au fost calculate pentru aceeasi perioada