MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
2
Show details for colectata in cazul refacturarii unor servicii prestate de diversi furnizori colectata in cazul refacturarii unor servicii prestate de diversi furnizori
1
Show details for colectata pentru sume reprezentand avansuri de la clienti colectata pentru sume reprezentand avansuri de la clienti
1
Show details for colectată aferentă unor operaţiuni de export în condiţiile în care societatea a prezentat ulterior inspec colectată aferentă unor operaţiuni de export în condiţiile în care societatea a prezentat ulterior inspecţiei fiscale documente din care rezultă o altă situaţie de fapt decât cea constatată de organele de inspecţie fiscală
1
Show details for conditii restrictive a excluderii din sfera de aplicare a TVA a unor operatiuni impozabile conditii restrictive a excluderii din sfera de aplicare a TVA a unor operatiuni impozabile
10
Show details for constatari incomplete care necesita reverificare constatari incomplete care necesita reverificare
2
Show details for contestaţia poate fi respinsă ca neîntemeiată, în situaţia în care argumentele de fapt şi de drept preze contestaţia poate fi respinsă ca neîntemeiată, în situaţia în care argumentele de fapt şi de drept prezente în susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice cele dispuse prin actul administrativ fiscal atacat
12
Show details for daca are drept de deducere pentru tva aferenta prestarilor de servicii, in conditiile in care din documentele daca are drept de deducere pentru tva aferenta prestarilor de servicii, in conditiile in care din documentele anexate la dosarul cauzei rezulta ca acestea nu sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor sale taxabile
32
Hide details for daca datorează taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar în condiţiile în care argumentele şi doc daca datorează taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar în condiţiile în care argumentele şi documentele depuse de societate în susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice constatările organelor de inspecţie fiscală
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A126
LG571/03A129
LG571/03A134
LG571/03A137
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A155
LG571/03A156
LG571/03A159
HG1050/04PT102.1
OG92R/03A65
OG92R/03A105
OG92R/03A213L5
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128
LG571/03A140
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A205
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A126
LG571/03A128
LG571/03A129
LG571/03A145
LG571/03A156
OG92R/03A65
OG92R/03A105
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A140
LG571/03A140L2lc)
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A206
OG92R/03A213L5
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A140L2lc)
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A206
OG92R/03A213L5
OG92R/03A216L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A48
LG571/03A128
LG571/03A137
LG571/03A140
LG571/03A145
LG571/03A146
OG92R/03A65
OG92R/03A67
OG92R/03A94
OG92R/03A98
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A206
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A134L1
LG571/03A137
LG571/03A137L3le)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128
LG571/03A129
LG571/03A134
LG571/03A137
HG44/04
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A65
OG92R/03A78^1
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A206L1
OG92R/03A213L1
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128
LG571/03A128L4lb)
LG571/03A134
LG571/03A134^1
LG571/03A137
LG571/03A140L1
LG571/03A159
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A145L1
LG571/03A146L1la)
HG44/04
OG92R/03A68
OG92R/03A206L1lc)
OG92R/03207
OG92R/03A213L1
OG92R/03A216L1
OG92R/03A216L3
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A7
LG571/03A11
LG571/03A125^1
LG571/03A126
LG571/03A127
LG571/03A150
LG571/03A153
HG44/04PT19
HG44/04PT62
HG44/04PT67
OG92R/03A94
OG92R/03A105
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
HG1050/04PT102.1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A140L2^1
HG44/04PT23
OG92R/03A216L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A140L2^1
HG44/04PT23
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A6
OG92R/03A67L1
OG92R/03A205
OG92R/03A209
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128L3lc)
LG571/03A141L2lf)
LG207/15A269
LG207/15A276
LG207/15A347
LG207/15A352L1
LG207/15A352L2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1
LG571/03A133L1
LG571/03A133L2
LG571/03A134^1L1
HG44/04PT13L9
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120L2
OG92R/03A120^1L1
LG207/15A270
LG207/15A276L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A126
LG571/03A129
LG571/03A145
LG571/03A146
LG287/09fara articol
LG7/96
LG134/10A249
LG134/10A250
LG207/15A269
LG207/15A276
LG207/15A279
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A134^2L1L2lb)
LG207/15A279
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG287/09fara articol
LG207/15A279
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A291L3lc)PT3
HG1/16PT23L1lb)
HG1/16PT38L5
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A297L4
LG227/15A299L1
LG227/15A304L2la)
LG207/15A279
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A153
HG44/04PT26
LG207/15A46
LG207/15A131
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A23
OG92R/03A91
OG92R/03A92
LG207/15A110
LG207/15A111
LG207/15A113
LG207/15A268
LG207/15A276
LG207/15A279
OPANAF3741/15PT9.4
OPANAF3741/15PT12.1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A11L1
LG227/15A297L4la)
LG207/15A276
LG207/15A279
OPANAF3741/15PT11.1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A297
LG53/03
LG207/15A279
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A297
LG207/15A6
LG207/15A113
LG207/15A130
LG207/15A131
LG207/15A279
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A5
LG207/15A6
LG207/15A7
LG207/15A46
LG207/15A130
LG207/15A131
LG207/15A154
LG207/15A165
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A269
LG207/15A276
LG207/15A279
LG227/15A286
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A15L2
LG571/03A15L3
LG571/03A21
HG44/04PT8
HG44/04PT26
HG44/04PT27
LG207/15A5
LG207/15A6
LG207/15A7L2
LG207/15A7L4
LG207/15A269
LG207/15A270
LG207/15A276
LG207/15A279
OPANAF3741/15PT11.4
OPANAF3741/15PT11.5
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A115
LG207/15A279
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A279L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A15L2
LG571/03A15L3
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A127L1
LG571/03A127L2
LG571/03A127L4
LG571/03A129L1
LG571/03A141L1ll)
LG571/03A141L1lm)
LG227/15A271L1
HG44/04PT8
HG44/04PT28
HG44/04PT29
OG26/00
LG207/15A50
LG207/15A269
LG207/15A276
LG207/15A279
LG207/15A347
2
Show details for daca este investită să se pronunţe dacă societatea avea obligaţia colectării acestei taxe în condiţiil daca este investită să se pronunţe dacă societatea avea obligaţia colectării acestei taxe în condiţiile în care, societatea nu a prezentat documentele prevăzute de actele normative în vigoare care să justifice scutirea de taxă pe valoarea adăugată
1
Show details for daca in mod legal organele de inspectie fiscala au reîncadrat operaţiunile de achiziţii de bunuri şi nu au daca in mod legal organele de inspectie fiscala au reîncadrat operaţiunile de achiziţii de bunuri şi nu au acordat drept de deducere pentru TVA aferentă in conditiile in care documentele si argumentele prezentate in sustinerea contestatiei nu sunt de natura sa modifice constatarile din raportul de inspectie fiscala
6
Show details for daca in mod legal organele de inspectie fiscala au respins la rambursare TVA aferenta unor achizitii de bunur daca in mod legal organele de inspectie fiscala au respins la rambursare TVA aferenta unor achizitii de bunuri si servicii, in conditiile in care societatea nu justifica faptul ca achiziile respective au fost efectuate in scopul operatiunilor sale taxabile
6
Show details for daca in mod legal organele de inspectie fiscala nu au acordat dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugat daca in mod legal organele de inspectie fiscala nu au acordat dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata serviciilor efectuate si facturate de diversi furnizori in conditiile in care societatea contestatoare sustine ca aceste servicii sunt aferente operatiunlor sale taxabile prezentand documente in sustinerea cauzei, iar din raportul de inspectie fiscala nu rezulta daca acestea au fost avute in vedere de organele de inspectie fiscala
2
Show details for dacã în mod legal organele de inspecţie fiscalã nu au acordat societãţii contestatare dreptul de deducere a dacã în mod legal organele de inspecţie fiscalã nu au acordat societãţii contestatare dreptul de deducere a TVA aferentã achiziţiilor de stocuri de materii prime şi de mijloace fixe, pe considerentul cã acestea îmbracã forma unui transfer parţial de active neimpozabil din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugatã, în condiţiile în care din documentele anexate la dosarul cauzei nu rezultã cã organele de inspecţie fiscalã au analizat dacã operaţiunea a fost taxatã în scopuri fiscale