MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
2
Hide details for  colectata in cazul refacturarii unor servicii prestate de diversi furnizori colectata in cazul refacturarii unor servicii prestate de diversi furnizori
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A128
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A206
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A128L1
LG571/03A128L2
LG571/03A134^2L1
LG571/03A137L3le)
LG571/03A145L1la)
LG571/03A146L1la)
HG44/04PT6.3
HG44/04PT19
LG207/15A279L1
1
Hide details for  colectata pentru sume reprezentand avansuri de la clienti colectata pentru sume reprezentand avansuri de la clienti
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1
LG571/03A126L1la)
LG571/03A134^2L2lb)
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
1
Hide details for  colectată aferentă unor operaţiuni de export în condiţiile în care societatea a prezentat ulterior inspec colectată aferentă unor operaţiuni de export în condiţiile în care societatea a prezentat ulterior inspecţiei fiscale documente din care rezultă o altă situaţie de fapt decât cea constatată de organele de inspecţie fiscală
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A126
LG571/03A128
LG571/03A143
LG571/03A145
LG571/03A150
LG571/03A157
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
LG207/15A269
LG207/15A276
LG207/15A279
1
Hide details for  conditii restrictive a excluderii din sfera de aplicare a TVA a unor operatiuni impozabile conditii restrictive a excluderii din sfera de aplicare a TVA a unor operatiuni impozabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A126
LG571/03A145
LG571/03A147
OG92R/03A216
10
Hide details for  constatari incomplete care necesita reverificare constatari incomplete care necesita reverificare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04PT10L1
HG44/04PT12
LG571/03A126
LG571/03A128
LG571/03A132^2L1
LG571/03A143
LG571/03A144
OG92R/03A65
OG92R/03A94
OG92R/03A105
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A129
LG571/03A130
OG92R/03A65
OG92R/03A105
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A129
LG571/03A130
OG92R/03A65
OG92R/03A105
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128
LG571/03A145
OG92R/03A65
OG92R/03A105
OG92R/03A116
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04PT38
HG44/04PT40
LG571/03A138
LG571/03A141
LG571/03A145
LG571/03A146
OG92R/03A6
OG92R/03A52
OG92R/03A105
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A206
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128
LG571/03A141
LG571/03A141L2
LG571/03A159
OG92R/03A7L2
OG92R/03A94
OG92R/03A109
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A140
OG92R/03A7L2
OG92R/03A94
OG92R/03A105
OG92R/03A109
OG92R/03A216L3
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A125^1
LG571/03A128
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A129
LG571/03A134
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A155
OG92R/03A7L2
OG92R/03A94
OG92R/03A105
OG92R/03A206L1
OG92R/03A213L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A147
OG92R/03A216
2
Hide details for  contestaţia poate fi respinsă ca neîntemeiată, în situaţia în care argumentele de fapt şi de drept preze contestaţia poate fi respinsă ca neîntemeiată, în situaţia în care argumentele de fapt şi de drept prezente în susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice cele dispuse prin actul administrativ fiscal atacat
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1
LG571/03A145
LG207/15A268
LG207/15A269
LG207/15A279L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A276
12
Hide details for  daca are drept de deducere pentru tva aferenta prestarilor de servicii, in conditiile in care din documentele daca are drept de deducere pentru tva aferenta prestarilor de servicii, in conditiile in care din documentele anexate la dosarul cauzei rezulta ca acestea nu sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor sale taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04
LG571/03A126
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A125^1
LG571/03A128
LG571/03A129L4lb)
LG571/03A146
LG571/03A155
OG92R/03A7L2
OG92R/03A94
OG92R/03A105
OG92R/03A206
OG92R/03A213L1
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A125^1
LG571/03A128
LG571/03A128L4lb)
LG571/03A129
LG571/03A129L4lb)
LG571/03A134
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A155
OG92R/03A7L2
OG92R/03A94
OG92R/03A105
OG92R/03A206
OG92R/03A213L1
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A134^2L1
LG571/03A137L1
LG571/03A145L2
LG571/03A146L1la)
HG44/04PT19
HG44/04PT20
LG207/15A268L1
LG207/15A272L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1
LG571/03A145
LG571/03A157
HG44/04PT48
LG207/15A7
LG207/15A279
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128L2
LG571/03A129L2
LG571/03A137L1la)
LG571/03A137L2la)
LG571/03A134^1
LG571/03A145
HG44/04PT19.4
OG92R/03A119
OG92R/03A120
LG207/15A279L1
OPANAF3741/15PT11.1lb
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A49
LG207/15A113
LG207/15A130
LG207/15A173L1
LG207/15A174L1
LG207/15A174L5
LG207/15A176L1
LG207/15A279L1
LG571/03A11L1
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L3ln)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A134^1
LG571/03A145
LG571/03A145^1
LG571/03A146
LG571/03A155
LG571/03A156
HG44/04PT44
HG44/04PT48
HG1/16PT68
LG82/91A6
LG227/15A297L4la)
LG227/15A298
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A297L4la)
LG207/15A277
LG207/15A279
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A281L7
LG227/15A297L4la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A279L1
LG571/03A145
LG571/03A146
LG227/15A297
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82/91A6
LG227/15A145L2la)
LG227/15A146L1la)
LG207/15A276L4
LG207/15A279
LG571/03A11L1^2
LG571/03A19L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A279
LG227/15A297
32
Hide details for  daca datorează taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar în condiţiile în care argumentele şi doc daca datorează taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar în condiţiile în care argumentele şi documentele depuse de societate în susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice constatările organelor de inspecţie fiscală
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A126
LG571/03A129
LG571/03A134
LG571/03A137
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A155
LG571/03A156
LG571/03A159
HG1050/04PT102.1
OG92R/03A65
OG92R/03A105
OG92R/03A213L5
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128
LG571/03A140
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A205
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A126
LG571/03A128
LG571/03A129
LG571/03A145
LG571/03A156
OG92R/03A65
OG92R/03A105
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A140
LG571/03A140L2lc)
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A206
OG92R/03A213L5
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A140L2lc)
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A206
OG92R/03A213L5
OG92R/03A216L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A48
LG571/03A128
LG571/03A137
LG571/03A140
LG571/03A145
LG571/03A146
OG92R/03A65
OG92R/03A67
OG92R/03A94
OG92R/03A98
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A206
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A134L1
LG571/03A137
LG571/03A137L3le)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128
LG571/03A129
LG571/03A134
LG571/03A137
HG44/04