MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
2
Hide details for dacã în mod legal organele de inspecţie fiscalã nu au acordat societãţii contestatare dreptul de deducere a dacã în mod legal organele de inspecţie fiscalã nu au acordat societãţii contestatare dreptul de deducere a TVA aferentã achiziţiilor de stocuri de materii prime şi de mijloace fixe, pe considerentul cã acestea îmbracã forma unui transfer parţial de active neimpozabil din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugatã, în condiţiile în care din documentele anexate la dosarul cauzei nu rezultã cã organele de inspecţie fiscalã au analizat dacã operaţiunea a fost taxatã în scopuri fiscale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128
LG571/03A145
OG92R/03A65
OG92R/03A105
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128
LG571/03A145
OG92R/03A46
OG92R/03A65
OG92R/03A105
OG92R/03A216
5
Hide details for daca masura organelor de inspectie fiscala de a dispune in sarcina societatii colectarea TVA este legala in c daca masura organelor de inspectie fiscala de a dispune in sarcina societatii colectarea TVA este legala in conditiile in care aceasta a obtinut venituri din tranzactii imobiliare pentru care nu a colectat TVA
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A7
LG571/03A126
LG571/03A127
LG571/03A128
LG571/03A140
LG571/03A141
LG571/03A153
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A216L1
HG44/04PT62
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A126L1
LG571/03A127L1
LG571/03A127L2
LG571/03A152L1
LG571/03A152L3
HG44/04PT56.4
OG92R/03A119
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A125^1PT18
LG571/03A126L1
LG571/03A127L1
LG571/03A127L2
LG571/03A134^1L1
LG571/03A134^1L6
LG571/03A134^2
LG571/03A152L1
LG571/03A152L2
LG571/03A152L6
LG571/03A153L1
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A137L1la)
LG571/03A140L1
LG571/03A140L2^1
HG44/04PT23L1
HG44/04PT23L10
HG44/04PT23L11
HG44/04PT46
HG44/04PT61
HG44/04PT62
OG92R/03A6
OG92R/03A64
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A140
HG44/04PT23
LG207/15A279L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A272
OPANAF3389/11
LG207/15A106
LG207/15A279L1
1
Hide details for daca organele de inspectie fiscala au stabilit in mod corect TVA suplimentara datorata, in conditiile in care daca organele de inspectie fiscala au stabilit in mod corect TVA suplimentara datorata, in conditiile in care au constatat diferente intre taxa pe valoarea adaugata stabilita de societate conform evidentei contabile, respectiv in balante contabile si in registrul jurnal, si taxa pe valoarea adaugata declarata de societate, conform deconturilor de TVA, iar societatea a procedat la corectarea decontului de taxa pe valoarea adaugata pentru perioada supusa inspectiei fiscale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A134
LG571/03A134^1
LG571/03A134^2
LG571/03A138
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A155
LG571/03A156
LG571/03A156^2
LG571/03A160
OG92R/03A65
OG92R/03A105
OG92R/03A205
OG92R/03A209
2
Hide details for daca poate beneficia de rambursarea TVA, reprezentand taxa pe valoarea adăugată solicitata şi respinsa la daca poate beneficia de rambursarea TVA, reprezentand taxa pe valoarea adăugată solicitata şi respinsa la rambursare prin Decizia de impunere şi preluata în decontul de TVA la rândul 25“Regularizari taxa dedusa”, în condiţiile in care conform prevederilor legale soldul sumei negative a TVA solicitat la rambursare nu se reporteaza în perioada fiscala urmatoare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A41
OG92R/03A85
OG92R/03A105L3
OG92R/03A109
OG92R/03A110
OG92R/03A205
OG92R/03A206L1lc)ld)
OG92R/03A216L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A115
LG207/15A121
LG207/15A130
1
Hide details for daca s-a prescris dreptul organelor de inspectie fiscala de a stabili obligatii fiscale de natura taxei pe va daca s-a prescris dreptul organelor de inspectie fiscala de a stabili obligatii fiscale de natura taxei pe valoarea adaugata pe o luna in conditiile in care societatea si-a preluat taxa pe valoarea adaugata de rambursat in decontul de TVA aferent acestei luni si prin deconturile de TVA din perioadele urmatoare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A135
2
Hide details for dacã societatea are drept de deducere pentru taxa pe valoarea adãugatã evidentiatã în facturi fiscale, în con dacã societatea are drept de deducere pentru taxa pe valoarea adãugatã evidentiatã în facturi fiscale, în conditiile în care societatea nu detine notificãri privind operatiunea de taxare a operatiunilor de închiriere conform prevederilor legale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04PT19.1
HG44/04PT20L1
HG44/04PT38
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120L2
OG92R/03A120^1L1
LG82/91A6L1
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
OPANAF3741/15PT11.1la
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128L7
LG571/03A141L2le)
LG571/03A141L3
LG571/03A145L2la)
LG571/03A 156^3
HG44/04PT6L7
HG44/04PT6L8
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
1
Hide details for daca societatea are drept de deducere pentru TVA evidentiata in facturi care nu indeplinesc calitatea de docu daca societatea are drept de deducere pentru TVA evidentiata in facturi care nu indeplinesc calitatea de document justificativ, respective nu contin toate informatiile prevazute de lege sau corectarea informatiilor s-a efectuat fara respectarea procedurilor legale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A126
LG571/03A129
LG571/03A134
LG571/03A137
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A155
LG571/03A156
LG571/03A159
HG1050/04PT102.1
OG92R/03A65
OG92R/03A105
OG92R/03A213L5
OG92R/03A216
1
Hide details for daca societatea are drept de deducere pentru TVA evidentiata in facturi fiscale care nu indeplinesc calitatea daca societatea are drept de deducere pentru TVA evidentiata in facturi fiscale care nu indeplinesc calitatea de document justificativ
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04PT12
HG44/04PT46
LG571/03A19L1
LG571/03A21L2
LG571/03A21L3
LG571/03A21L4
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A128
LG571/03A128L1
LG571/03A137
LG571/03A137L3lb)
LG571/03A146
LG571/03A150
LG571/03A155
OG92R/03A7L2
OG92R/03A65L2
OG92R/03A82
1
Hide details for daca societatea beneficiaza de exercitarea drept de deducere a TVA aferenta unor facturi avand ca obiect pres daca societatea beneficiaza de exercitarea drept de deducere a TVA aferenta unor facturi avand ca obiect prestarea de servicii, in conditiile in care acestea nu sunt destinate utilizarii in folosul operatiunior sale taxabile, iar facturile nu sunt completate conform prevederilor Codului fiscal
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A126
LG571/03A133
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A147^2L1la)
HG44/04PT49
LG207/15A279L1
1
Hide details for daca societatea beneficiaza de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata, aferenta unor daca societatea beneficiaza de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata, aferenta unor achizitii de la diversi furnizori
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1
LG227/15A297L4la)
LG227/15A299L1
LG207/15A73L1
LG207/15A279L3
OPANAF3741/15PT11.4
OPANAF3741/15PT11.5
1
Hide details for daca societatea contestatoare are drept de deducere TVA pentru operatiuni de inchiriere a imobilelor scutite daca societatea contestatoare are drept de deducere TVA pentru operatiuni de inchiriere a imobilelor scutite fara drept de scutire conform prevederilor legale in conditiile in care notificarea optiunii de taxare a fost depusa ulterior operatiunii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04PT38
HG44/04PT40
LG571/03A126
LG571/03A134
LG571/03A141
LG571/03A141L2
LG571/03A141L3
LG571/03A145L1
LG571/03A146
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A216
2
Hide details for daca societatea contestatoare beneficiaza de exercitarea dreptului de deducere a TVA evidentiata in facturile daca societatea contestatoare beneficiaza de exercitarea dreptului de deducere a TVA evidentiata in facturile emise de diversi prestatori, reprezentand prestari de servicii, in conditiile in care din documentele anexate cauzei rezulta ca aceste servicii nu sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor sale taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A159
HG44/04PT45
HG44/04PT81
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A216L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A216
LG571/03A134
LG571/03A145
LG571/03A146
1
Hide details for daca societatea datora aceste sume in conditiile in care cu ocazia contestatiei, societatea prezinta document daca societatea datora aceste sume in conditiile in care cu ocazia contestatiei, societatea prezinta documente justificative suplimentare necesare pentru ca livrarile intracomunitare sa beneficieze de scutire de tva cu drept de deducere
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A276L1
LG207/15A276L4
2
Hide details for dacã societatea poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferentã ac dacã societatea poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferentã achiziţionãrii unor terenuri în baza contractului de vânzare-cumpãrare în condiţiile în care societatea aplicã sistemul de TVA la încasare şi nu a fãcut dovada efectuãrii plãţii acestora prin modalitãţile prevãzute de legislaţia în materie
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A214L1la)
OG92R/03A216L4
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1^2
LG571/03A19L1
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A138
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A155L5
HG44/04PT48
HG44/04PT45L13
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A216
1
Hide details for daca societatea poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă daca societatea poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă achiziţiei de carburanţi auto în condiţiile în care din documentele anexate la dosarul cauzei rezultă că autoturismele sunt destinatate exclusiv pentru transportul de persoane, iar societatea nu prezintă documente în susţinerea acestui capăt de cerere
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L3lb)
LG571/03A21L4lb)
LG571/03A21L4ld)
LG571/03A21L4le)
LG571/03A21L4lt)
LG571/03A67L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A145^1
LG571/03A146L1la)
HG518/95A17
LG82/91A6
OMFP3512/08
LG207/15A268L1
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
1
Hide details for dacã societatea poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a TVA aferentã unor facturi emise de .X. dacã societatea poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a TVA aferentã unor facturi emise de .X. în condiţiile în care, la data emiterii de facturi, societãţii .X. i-a fost anulatã înregistrarea în scopuri de TVA
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A150
LG571/03A153
LG571/03A160
LG571/03A160L2
LG571/03A160L2lc)
1
Hide details for dacã sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile reprezentând consum combustibil, respecti dacã sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile reprezentând consum combustibil, respectiv dacã societatea are drept de deducere a TVA aferentã acestor cheltuieli, în condiţiile în care societatea nu justificã pe bazã de documente din care sã rezulte cã au fost efectuate în scopul realizãrii de venituri impozabile şi sunt destinate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A297
LG227/15A297L4la)
LG227/15A299L1
LG207/15A176L1
1
Hide details for dacă are drept de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă unor bunuri achiziţionate, în condiţii dacă are drept de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă unor bunuri achiziţionate, în condiţiile în care documentele prezentate nu conţin sau nu furnizează toate informaţiile prevăzute de dispozitiile legale în vigoare la data efectuării operaţiunilor
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04PT38
HG44/04PT40
LG571/03A138
LG571/03A141
LG571/03A145
LG571/03A146
OG92R/03A6
OG92R/03A52
OG92R/03A105
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A206
OG92R/03A216