MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
2
Hide details for  dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societăţii scutirea de taxa pe valoarea ad dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societăţii scutirea de taxa pe valoarea adăugată aferentă livrării intracomunitare de bunuri, pe motiv că societatea nu a prezentat documente de transport CMR corect completate, în condiţiile în care societatea, în susţinerea contestaţiei, a prezentat copii ale documentelor de transport rutier
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128
LG571/03A143L2la)
OMFP2222/06A10L1
DC451/72A5
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
LG207/15A279L1
LG207/15A279L3
OPANAF3741/15PT11.4
OPANAF3741/15PT11.5
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A143
LG571/03A155L19lf
HG44/04PT49
OMFP2222/06A1
1
Hide details for  dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală puteau stabili diferenţe de obligaţii bugetare pentru pe dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală puteau stabili diferenţe de obligaţii bugetare pentru perioada anterioară intrării societăţii în procedură de insolvenţă, pentru perioada în care societatea s-a aflat în procedură de insolvenţă şi ulterior acesteia
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A1
OG92R/03A21
OG92R/03A22
OG92R/03A46
OG92R/03A91
OG92R/03A94
OG92R/03A95
OG92R/03A98
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A122^1
LG571/03A134L2
LG571/03A156^2
11
Hide details for  dacă în mod legal organele fiscale au respins la rambursare taxa pe valoarea adăugată înscrisă in lista o dacă în mod legal organele fiscale au respins la rambursare taxa pe valoarea adăugată înscrisă in lista operaţiunilor pentru care s-a solicitat rambursarea, în condiţiile în care există contradicţii între constatările din Decizia de rambursare şi documentele anexate la dosarul cauzei
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A147^2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A147^2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A147^2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A147^2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A147^2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A147^2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A147^2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A147^2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A147
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A139
LG571/03A145
LG571/03A147
LG571/03A159
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A216L3
2
Hide details for  dacă în mod legal organele fiscale au respins la rambursare taxa pe valoarea adăugată, aferentă facturilo dacă în mod legal organele fiscale au respins la rambursare taxa pe valoarea adăugată, aferentă facturilor emise de SC .X. înscrise în Lista operaţiunilor pentru care se solicită rambursarea TVA, anexată cererii de rambursare înregistrată la autorităţile fiscale, pe considerentul că societatea nerezidentă nu a prezentat documente din care să reiasă achitarea integrală a facturilor, în condiţiile în care din documentele existente la dosarul cauzei rezultă plata parţială a facturilor
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A147^2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A147
LG571/03A147^2
1
Hide details for  dacă în mod legal societatea a diminuat baza de impozitare a taxei pe valoarea adãugatã menţionate cu opera dacă în mod legal societatea a diminuat baza de impozitare a taxei pe valoarea adãugatã menţionate cu operaţiuni de stornare în condiţiile în care x nu prezintã documente care sã justifice stornarea
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A279L1
LG227/15A323L2
OPANAF3741/15PT11.1la
1
Hide details for  dacă livrãrile de rapiţã efectuate de societate cãtre x din x reprezintã livrãri intracomunitare scutite de dacă livrãrile de rapiţã efectuate de societate cãtre x din x reprezintã livrãri intracomunitare scutite de TVA cu drept de deducere, în condiţiile în care din documentele anexate la dosarul cauzei nu rezultã dacã organele de inspecţie fiscalã au avut în vedere faptul cã societatea contestatarã ar putea fi parte într-o operaţiune triunghiularã
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A7
LG207/15A113
LG207/15A131
LG207/15A279L3
10
Hide details for  dacă operaţiunile efectuate de societate constând în punerea la dispoziţia unor persoane juridice de echip dacă operaţiunile efectuate de societate constând în punerea la dispoziţia unor persoane juridice de echipamente, cu titlu gratuit, în scopul producerii de către acestea de piese auto pentru .X., reprezintă operaţiuni asimilate prestării de servicii cu plată, pentru care se colectează taxă pe valoarea adăugată
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A129
OG92R/03A216L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128
LG571/03A129
HG44/04PT6L9
HG44/04PT7L6
LG207/15A7
LG207/15A50L2
LG207/15A113
LG207/15A279L3
OPANAF3741/15PT11.4
OPANAF3741/15PT11.5
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128
LG571/03A129
HG44/04PT6L9
HG44/04PT7L6
LG207/15A7L3
LG207/15A279L3
OPANAF3741/15PT11.3
OPANAF3741/15PT11.5
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128
LG571/03A129
HG44/04PT6L9
HG44/04PT7L6
OG92R/03A7
OG92R/03A65
OG92R/03A94
OG92R/03A216L3
OPANAF2906/14PT11.5
OPANAF2906/14PT11.7
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128
LG571/03A129
HG44/04PT6L9
HG44/04PT7L6
LG207/15A7
LG207/15A113
LG207/15A279L3
OPANAF3741/15PT11.4
OPANAF3741/15PT11.5
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A129L4la)
LG207/15A49
LG207/15A113L1
LG207/15A131
LG207/15A279
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128
LG571/03A129
HG44/04PT6L9
HG44/04PT7L6
OG92R/03A7
OG92R/03A65
OG92R/03A94
OG92R/03A106
OG92R/03A109
OG92R/03A216
OPANAF2906/14PT11.5
OPANAF2906/14PT11.7
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128
LG571/03A129
HG44/04PT6L9
HG44/04PT7L6
OG92R/03A7
OG92R/03A65
OG92R/03A94
OG92R/03A106
OG92R/03A109
OG92R/03A216
LG207/15A7
LG207/15A113
LG207/15A131
OPANAF3741/15PT11.4
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A297L4la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A297L4la)
5
Hide details for  dacă operaţiunile efectuate de societate reprezentând livrări intracomunitare de bunuri sunt scutite de T. dacă operaţiunile efectuate de societate reprezentând livrări intracomunitare de bunuri sunt scutite de T.V.A., în condiţiile în care aceasta nu a făcut dovada că deţine documente justificative potrivit legii prin care să poată beneficia de această scutire
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1^2
LG571/03A19L1
LG571/03A21L4lc)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lo)
LG571/03A21L4lr)
LG571/03A55L2lk)
LG571/03A118L2
LG571/03A128L9
LG571/03A134^2L2la)
LG571/03A143L2la)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A156L4
HG44/04PT13
HG44/04PT23le)
HG44/04PT35
HG44/04PT44
HG44/04PT68
HG44/04PT69
HG44/04PT79L4
OMEF3512/08PT2
OMFP2222/06A10L1
OG92R/03A78^1
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A214L1la)
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128
LG571/03A143L2la)
OMFP2222/06A10L1
DC451/72A5
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
LG207/15A279L1
LG207/15A279L3
OPANAF3741/15PT11.4
OPANAF3741/15PT11.5
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128L9
LG571/03A143L2la)
LG571/03A143L3
LG207/15A7L3
OMFP2222/06A10L1
LG571/03A143L1la)
LG571/03A143L1li)
LG571/03A143L2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L2
LG571/03A19L5
LG571/03A26L1
LG571/03A34
LG571/03A143L2la)
LG207/15A7
LG207/15A113
LG207/15A131
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A269L1le)
LG207/15A276L1
HG44/04PT24
HG44/04PT29
HG44/04PT33
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A276L1
LG207/15A276L4
2
Hide details for  dacă operaţiunile efectuate de societate sunt asimilate livrărilor de bunuri efectuate cu plată pentru ca dacă operaţiunile efectuate de societate sunt asimilate livrărilor de bunuri efectuate cu plată pentru care aceasta era obligată să colecteze taxa pe valoarea adăugată, în condiţiile în care aceste operaţiuni reprezentau achiziţii de bunuri oferite gratuit clienţilor în scopul stimulării vânzărilor societăţii, operaţiuni care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de legea fiscală
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A213L1
OG92R/03A216L3
OG92R/03A216L3^1
LG571/03A128L4lb)
LG571/03A129L4lb)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A286
LG207/15A7
LG207/15A113
LG207/15A131
HG1/16PT3
3
Show details for  dacă operaţiunile efectuate de X. constând în punerea la dispoziţia unor terţe persoane juridice dispozit dacă operaţiunile efectuate de X. constând în punerea la dispoziţia unor terţe persoane juridice dispozitive de echipamente/utilaje, cu titlu gratuit, în scopul producerii de către acestea a pieselor necesare producţiei de autoturisme din gamele Z şi Q, reprezintă operaţiuni asimilate prestării de servicii cu plată, pentru care se colectează taxă pe valoarea adăugată.