MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Show details for dacă societatea datorează contributii, în condiţiile în care la stabilirea bazei de calcul a contribuţiil dacă societatea datorează contributii, în condiţiile în care la stabilirea bazei de calcul a contribuţiilor, societatea nu a ţinut cont de veniturile impozabile reprezentând contravaloarea autorizaţiilor de călătorie în interes personal pe căile ferate române acordate de x salariaţilor săi, permiselor de călătorie acordate membrilor de familie ai acestora, precum şi contravaloarea serviciilor turistice interne sau externe de care au beneficiat salariaţii proprii cât şi membrii de familie ai acestora
1
Show details for dacă societatea datorează contribuţii, în condiţiile în care a depus la organul fiscal declaraţii rectif dacă societatea datorează contribuţii, în condiţiile în care a depus la organul fiscal declaraţii rectificative prin care a diminuat obligaţiile înregistrate iniţial, în baza unor hotărâri ale Adunării Generale a Acţionarilor prin care a fost aprobată modificarea bilanţurilor contabile
220
Show details for mod de calcul mod de calcul
2
Show details for nu a declarat integral contribuţiile datorate nu a declarat integral contribuţiile datorate
2
Show details for obligaţia societăţii de a reţine această contribuţie în condiţiile în care baza de calcul o reprezint obligaţia societăţii de a reţine această contribuţie în condiţiile în care baza de calcul o reprezintă veniturile care se supun impozitului pe venit şi care au făcut obiectul capitolelor anterioare din prezenta decizie
138
Show details for Datorie vamala Datorie vamala
4
Show details for Impozit pe dividende Impozit pe dividende
114
Show details for Impozit pe profit Impozit pe profit
329
Show details for Impozit pe venit Impozit pe venit
9
Show details for Impozit pe venitul nerezidentilor (conventii de evitare a dublei impuneri) Impozit pe venitul nerezidentilor (conventii de evitare a dublei impuneri)
1780
Show details for Procedura Procedura
13
Show details for Regimuri vamale suspensive Regimuri vamale suspensive
1658
Hide details for TVA TVA
21
Show details for accesorii calculate ca urmare a neachitarii debitelor accesorii calculate ca urmare a neachitarii debitelor
7
Show details for accesorii TVA - mod de calcul accesorii TVA - mod de calcul
2
Show details for aferenta achizitiilor de bunuri si servicii in conditiile in care societatea realizeaza atat operatiuni cu dr aferenta achizitiilor de bunuri si servicii in conditiile in care societatea realizeaza atat operatiuni cu drept de deducere cat si operatiuni scutite (pro - rata)
8
Hide details for aferenta cheltuielilor nedeductibile din punct de vedere fiscal aferenta cheltuielilor nedeductibile din punct de vedere fiscal
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A155
OG92R/03A119
OG92R/03A120
LG207/15A268L1
LG207/15A276
LG207/15A279L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A24
LG571/03A145
LG571/03A146
OG92R/03A65
LG207/15A268
LG207/15A269
LG207/15A270
LG207/15A272
LG207/15A276
LG207/15A279
LG207/15A280
LG207/15A352
OMFP1939/04
OPANAF3741/15PT11.1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A279L5
OPANAF3741/15PT11.1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A35
LG571/03A126
LG571/03A128
LG571/03A134^1
LG571/03A134^2
LG571/03A137
LG571/03A138
LG571/03A140
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A150
LG571/03A153
LG571/03A155
LG571/03A156^2
OG92R/03A6
OG92R/03A23
OG92R/03A43
OG92R/03A46
OG92R/03A91
OG92R/03A92
OG92R/03A94
OG92R/03A102
OG92R/03A107
OG92R/03A109
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
HG44/04PT12
HG44/04PT13
HG44/04PT44
HG44/04PT45
HG44/04PT46
HG44/04PT48
LG207/15A268
LG207/15A269
LG207/15A270
LG207/15A272
LG207/15A279
LG207/15A280
LG207/15A352
OPANAF3741/15PT2.5
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A21
LG571/03A130
LG571/03A137L3la)
LG571/03A138L1lc)
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A153L1
OG92R/03A64
OG92R/03A65
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
HG44/04PT44
HG44/04PT45
HG44/04PT48
LG82/91A6L1
LG134/10A249
LG134/10A250
LG207/15A268
LG207/15A269
LG207/15A270
LG207/15A272
LG207/15A279
LG207/15A280
LG207/15A352
OPANAF3741/15PT2.5
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A268
LG207/15A269
LG207/15A272
LG207/15A276
LG207/15A277L1la)
LG207/15A277L3
LG207/15A279L5
OPANAF3741/15PT2.5
OPANAF3741/15PT10.2
OPANAF3741/15PT11.1la
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A145
LG571/03A146
OG92R/03A64
OG92R/03A65
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
HG44/04PT12
HG44/04PT45
HG44/04PT48
LG82/91A6L1
LG207/15A268
LG207/15A269
LG207/15A270
LG207/15A272
LG207/15A352
OPANAF3741/15PT2.5
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A160
LG207/15A268
LG207/15A269
LG207/15A270
LG207/15A272
LG207/15A352
OPANAF3741/15PT2.5
2
Show details for aferenta exporturilor declarate de societate ca fiind scutite de TVA aferenta exporturilor declarate de societate ca fiind scutite de TVA
2
Show details for aferenta serviciilor de telecomunicatii aferenta serviciilor de telecomunicatii
2
Show details for ajustarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata prin diminuarea TVA colectata, pentru bunurile liv ajustarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata prin diminuarea TVA colectata, pentru bunurile livrate si neincasate ca urmare a falimentului beneficiarului
4
Show details for ajustarea bazei de impozitare pentru TVA in cazul refuzurilor partiale privind cantitatea ajustarea bazei de impozitare pentru TVA in cazul refuzurilor partiale privind cantitatea
13
Show details for ajustarea tva aferenta unei achizitii in conditiile in care aceasta nu a fost utilizata pentru realizarea de ajustarea tva aferenta unei achizitii in conditiile in care aceasta nu a fost utilizata pentru realizarea de operatiuni taxabile
7
Show details for ajustarea TVA aferenta unei investitii in conditiile in care aceasta nu a fost utilizata pentru realizarea de ajustarea TVA aferenta unei investitii in conditiile in care aceasta nu a fost utilizata pentru realizarea de operatiuni taxabile
1
Show details for ajustarea TVA aferenteă garanţiilor de bună execuţie ajustarea TVA aferenteă garanţiilor de bună execuţie
1
Show details for amanarea exigibilitatii TVA amanarea exigibilitatii TVA
1
Show details for aplicarea cotei de TVA prin procedeul sutei marite aplicarea cotei de TVA prin procedeul sutei marite
1
Show details for aplicarea masurilor de simplificare pentru lucrari la instalatii termice ce sunt cuprinse la sectiunea F "Con aplicarea masurilor de simplificare pentru lucrari la instalatii termice ce sunt cuprinse la sectiunea F "Constructii" din Codul CAEN
1
Show details for aplicarea masurilor de simplificare pentru taxa pe valoarea adaugata aferenta cumpararii unui imobil compus d aplicarea masurilor de simplificare pentru taxa pe valoarea adaugata aferenta cumpararii unui imobil compus din cladire si teren in conditiile in care notificarea pentru taxarea operatiunii a fost depusa ulterior operatiunii de vanzare a imobilului
6
Show details for aplicarea masurilor de simplificare, respectiv "taxarea inversa", prevazute de art.160 din Legea nr.571/2003 aplicarea masurilor de simplificare, respectiv "taxarea inversa", prevazute de art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
6
Show details for aplicarea regimului special de taxa pe valoarea adaugata pentru bunuri second -hand achizitionate din interio aplicarea regimului special de taxa pe valoarea adaugata pentru bunuri second -hand achizitionate din interiorul Comunitatii si livrate in tara.
2
Show details for aplicarea regimului special de TVA pentru bunuri second-hand achizitionate din interiorul comunitatii si livr aplicarea regimului special de TVA pentru bunuri second-hand achizitionate din interiorul comunitatii si livrate in tara
1
Show details for baza impozabila stabilita suplimentar prin estimare, aferenta activitatilor generatoare de venituri desfasura baza impozabila stabilita suplimentar prin estimare, aferenta activitatilor generatoare de venituri desfasurate in agricultura
1
Show details for calculul accesoriilor aferente TVA inregistrata intre data depasirii planfonului de impozitare si data inregi calculul accesoriilor aferente TVA inregistrata intre data depasirii planfonului de impozitare si data inregistrarii ca platitor de TVA
2
Show details for colectarea tva aferenta bunurilor constatate lipsa in gestiune colectarea tva aferenta bunurilor constatate lipsa in gestiune
3
Show details for colectarea TVA aferenta depasirii limitelor cheltuielilor de protocol colectarea TVA aferenta depasirii limitelor cheltuielilor de protocol
3
Show details for colectarea TVA aferenta unor bunuri facturate in cazul bunurilor care nu sunt expediate sau transportate colectarea TVA aferenta unor bunuri facturate in cazul bunurilor care nu sunt expediate sau transportate
1
Show details for colectarea TVA aferenta vanzarilor cu amanuntul colectarea TVA aferenta vanzarilor cu amanuntul