MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for  dacă societatea datorează contributii, în condiţiile în care la stabilirea bazei de calcul a contribuţiil dacă societatea datorează contributii, în condiţiile în care la stabilirea bazei de calcul a contribuţiilor, societatea nu a ţinut cont de veniturile impozabile reprezentând contravaloarea autorizaţiilor de călătorie în interes personal pe căile ferate române acordate de x salariaţilor săi, permiselor de călătorie acordate membrilor de familie ai acestora, precum şi contravaloarea serviciilor turistice interne sau externe de care au beneficiat salariaţii proprii cât şi membrii de familie ai acestora
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1^2
LG571/03A19L1
LG571/03A21L4lc)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lo)
LG571/03A21L4lr)
LG571/03A55L2lk)
LG571/03A118L2
LG571/03A128L9
LG571/03A134^2L2la)
LG571/03A143L2la)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A156L4
HG44/04PT13
HG44/04PT23le)
HG44/04PT35
HG44/04PT44
HG44/04PT68
HG44/04PT69
HG44/04PT79L4
OMEF3512/08PT2
OMFP2222/06A10L1
OG92R/03A78^1
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A214L1la)
OG92R/03A216
1
Hide details for  dacă societatea datorează contribuţii, în condiţiile în care a depus la organul fiscal declaraţii rectif dacă societatea datorează contribuţii, în condiţiile în care a depus la organul fiscal declaraţii rectificative prin care a diminuat obligaţiile înregistrate iniţial, în baza unor hotărâri ale Adunării Generale a Acţionarilor prin care a fost aprobată modificarea bilanţurilor contabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A55
LG571/03A137
LG19/00A23
LG19/00A24
OU150/02A51
OU150/02A52
LG76/02A26
LG76/02A27
220
Hide details for  mod de calcul  mod de calcul
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A205
OG92R/03A206
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A83
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A110
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A23
OG92R/03A83
OG92R/03A93
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A115
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A206
OG92R/03A214
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A7
LG571/03A19
LG571/03A21
OG92R/03A22
OG92R/03A85
OG92R/03A110
OG92R/03A114
OG92R/03A115
OG92R/03A119
OG92R/03A120
LG207/15A269
LG207/15A276
LG207/15A279L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A7
OG92/03A45
OG92/03A83
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A279L1
LG207/15A279L2
LG227/15A121
LG227/15A174
LG227/15A169
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A115
LG207/15A279
OPANAF3741/15PT11.1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOPANAF3741/15PT11.4
OPANAF3741/15PT11.5
LG227/15A121
LG227/15A174
LG207/15A279L3
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A121
LG227/15A174
LG207/15A279
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOU125/11A5
LG571/03A296^25
OG92R/03A110
LG207/15A279L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A65
LG571/03A296^28
LG207/15A279L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG95/06A257
LG571/03A296^22
LG571/03A296^25
OG92R/03A23
OG92R/03A91
LG207/15A279L1
LG207/15A347
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG95/06A257
LG571/03A41
LG571/03A296^22
LG571/03A296^25
LG207/15A279L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A296^22
LG571/03A296^25
LG571/03A296^28
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG95/06A257
LG207/15A279L1
LG571/03A296^21
LG571/03A296^22
LG571/03A296^25
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG95/06A257
LG571/03A296^21
LG571/03A296^22
LG571/03A296^25
LG207/15A279L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A296^22
LG571/03A296^25
LG571/03A296^28
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A78L2
LG207/15A279L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A296^21
LG571/03A296^22
LG571/03A296^25
LG571/03A296^27
LG571/03A296^28
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A296^21
LG571/03A296^22
LG571/03A296^25
LG571/03A296^27
LG571/03A296^28
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A296^21
LG571/03A296^22
LG571/03A296^25
LG571/03A296^27
LG571/03A296^28
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A296^21
LG571/03A296^22
LG571/03A296^25
LG571/03A296^27
LG571/03A296^28
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A296^21
LG571/03A296^22
LG571/03A296^25
LG571/03A296^27
LG571/03A296^28
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A296^21
LG571/03A296^22
LG571/03A296^25
LG571/03A296^27
LG571/03A296^28
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A279
LG571/03A296^21
LG571/03A296^25
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A52L1lb)
LG571/03A296^25
LG207/15A279
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A296^21
LG571/03A296^22
LG571/03A296^25
LG571/03A296^27
LG571/03A296^28
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A296^21
LG571/03A296^22
LG571/03A296^25
LG571/03A296^27
LG571/03A296^28
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A296^21
LG571/03A296^22
LG571/03A296^25
LG571/03A296^27
LG571/03A296^28
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG95/06A257
LG207/15A279
LG571/03A296^21
LG571/03A296^25
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A296^21
LG571/03A296^22
LG571/03A296^25
LG571/03A296^27
LG571/03A296^28
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A296^21
LG571/03A296^22
LG571/03A296^25
LG571/03A296^27
LG571/03A296^28
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A296^21
LG571/03A296^25
LG95/06A257
LG207/15A279
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A296^21
LG571/03A296^25
LG207/15A279
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A296^25
OG92R/03A110
OU125/11A5
LG207/15A279
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A296^21
LG571/03A296^22
LG571/03A296^25
LG571/03A296^27
LG571/03A296^28
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A296^21
LG95/06A208
LG95/06A211
LG95/06A257
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG95/06A257
LG571/03A296^21
LG571/03A296^22
LG571/03A296^25
LG207/15A279L1