MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Show details for dacă societatea datorează contribuţii, în condiţiile în care a depus la organul fiscal declaraţii rectif dacă societatea datorează contribuţii, în condiţiile în care a depus la organul fiscal declaraţii rectificative prin care a diminuat obligaţiile înregistrate iniţial, în baza unor hotărâri ale Adunării Generale a Acţionarilor prin care a fost aprobată modificarea bilanţurilor contabile
220
Show details for mod de calcul mod de calcul
2
Show details for nu a declarat integral contribuţiile datorate nu a declarat integral contribuţiile datorate
2
Show details for obligaţia societăţii de a reţine această contribuţie în condiţiile în care baza de calcul o reprezint obligaţia societăţii de a reţine această contribuţie în condiţiile în care baza de calcul o reprezintă veniturile care se supun impozitului pe venit şi care au făcut obiectul capitolelor anterioare din prezenta decizie
138
Show details for Datorie vamala Datorie vamala
4
Show details for Impozit pe dividende Impozit pe dividende
114
Show details for Impozit pe profit Impozit pe profit
329
Show details for Impozit pe venit Impozit pe venit
9
Show details for Impozit pe venitul nerezidentilor (conventii de evitare a dublei impuneri) Impozit pe venitul nerezidentilor (conventii de evitare a dublei impuneri)
1780
Show details for Procedura Procedura
13
Show details for Regimuri vamale suspensive Regimuri vamale suspensive
1658
Hide details for TVA TVA
21
Show details for accesorii calculate ca urmare a neachitarii debitelor accesorii calculate ca urmare a neachitarii debitelor
7
Show details for accesorii TVA - mod de calcul accesorii TVA - mod de calcul
2
Show details for aferenta achizitiilor de bunuri si servicii in conditiile in care societatea realizeaza atat operatiuni cu dr aferenta achizitiilor de bunuri si servicii in conditiile in care societatea realizeaza atat operatiuni cu drept de deducere cat si operatiuni scutite (pro - rata)
8
Show details for aferenta cheltuielilor nedeductibile din punct de vedere fiscal aferenta cheltuielilor nedeductibile din punct de vedere fiscal
2
Show details for aferenta exporturilor declarate de societate ca fiind scutite de TVA aferenta exporturilor declarate de societate ca fiind scutite de TVA
2
Show details for aferenta serviciilor de telecomunicatii aferenta serviciilor de telecomunicatii
2
Show details for ajustarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata prin diminuarea TVA colectata, pentru bunurile liv ajustarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata prin diminuarea TVA colectata, pentru bunurile livrate si neincasate ca urmare a falimentului beneficiarului
4
Show details for ajustarea bazei de impozitare pentru TVA in cazul refuzurilor partiale privind cantitatea ajustarea bazei de impozitare pentru TVA in cazul refuzurilor partiale privind cantitatea
13
Hide details for ajustarea tva aferenta unei achizitii in conditiile in care aceasta nu a fost utilizata pentru realizarea de ajustarea tva aferenta unei achizitii in conditiile in care aceasta nu a fost utilizata pentru realizarea de operatiuni taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A146
LG571/03A155
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04PT23
HG44/04PT61
LG571/03A22
LG571/03A140L1
LG571/03A148
OG92R/03A46
OG92R/03A101
OG92R/03A102
OG92R/03A107
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04PT45
OG92R/03A7L2
OG92R/03A43
OG92R/03A94L1
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120L2
OG92R/03A120^1L1
OG92R/03A205L1
OG92R/03A206L1
OG92R/03A206L2
OG92R/03A207L1
OG92R/03A213L1
OG92R/03A213L5
OG92R/03A216L3
OG92R/03A216L3^1
LG571/03A134L1
LG571/03A134^2
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2
LG571/03A146L1
LG571/03A147^1L1
LG571/03A147^1L2
OPANAF 2906/14PT 11.1 Lb)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A105
OG92R/03A109
OG92R/03A205
OG92R/03A210
LG571/03A145
LG571/03A147^1
LG571/03A148
LG207/15A279L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145L2la)
LG571/03A149L4la)PT1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145L2la)
LG571/03A149L4la)PT1
HG44/04PT45L1
HG44/04PT45L6
HG44/04PT45L7
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145L2la)
LG571/03A149L4la)PT1
HG44/04PT45L1
HG44/04PT45L6
HG44/04PT45L7
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145L2la)
LG571/03A149L4la)PT1
HG44/04PT45L1
HG44/04PT45L6
HG44/04PT45L7
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A276
LG207/15A279
LG571/03A149
LG571/03A145
HG44/04PT45
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04PT45
LG207/15A276
LG207/15A279
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A148
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A216L1
LG207/15A277L3
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A270L1
LG227/15A271L1
LG227/15A291L1
7
Show details for ajustarea TVA aferenta unei investitii in conditiile in care aceasta nu a fost utilizata pentru realizarea de ajustarea TVA aferenta unei investitii in conditiile in care aceasta nu a fost utilizata pentru realizarea de operatiuni taxabile
1
Show details for ajustarea TVA aferenteă garanţiilor de bună execuţie ajustarea TVA aferenteă garanţiilor de bună execuţie
1
Show details for amanarea exigibilitatii TVA amanarea exigibilitatii TVA
1
Show details for aplicarea cotei de TVA prin procedeul sutei marite aplicarea cotei de TVA prin procedeul sutei marite
1
Show details for aplicarea masurilor de simplificare pentru lucrari la instalatii termice ce sunt cuprinse la sectiunea F "Con aplicarea masurilor de simplificare pentru lucrari la instalatii termice ce sunt cuprinse la sectiunea F "Constructii" din Codul CAEN
1
Show details for aplicarea masurilor de simplificare pentru taxa pe valoarea adaugata aferenta cumpararii unui imobil compus d aplicarea masurilor de simplificare pentru taxa pe valoarea adaugata aferenta cumpararii unui imobil compus din cladire si teren in conditiile in care notificarea pentru taxarea operatiunii a fost depusa ulterior operatiunii de vanzare a imobilului
6
Show details for aplicarea masurilor de simplificare, respectiv "taxarea inversa", prevazute de art.160 din Legea nr.571/2003 aplicarea masurilor de simplificare, respectiv "taxarea inversa", prevazute de art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
6
Show details for aplicarea regimului special de taxa pe valoarea adaugata pentru bunuri second -hand achizitionate din interio aplicarea regimului special de taxa pe valoarea adaugata pentru bunuri second -hand achizitionate din interiorul Comunitatii si livrate in tara.
2
Show details for aplicarea regimului special de TVA pentru bunuri second-hand achizitionate din interiorul comunitatii si livr aplicarea regimului special de TVA pentru bunuri second-hand achizitionate din interiorul comunitatii si livrate in tara
1
Show details for baza impozabila stabilita suplimentar prin estimare, aferenta activitatilor generatoare de venituri desfasura baza impozabila stabilita suplimentar prin estimare, aferenta activitatilor generatoare de venituri desfasurate in agricultura
1
Show details for calculul accesoriilor aferente TVA inregistrata intre data depasirii planfonului de impozitare si data inregi calculul accesoriilor aferente TVA inregistrata intre data depasirii planfonului de impozitare si data inregistrarii ca platitor de TVA