MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
19
Hide details for dacă societatea contestatoare datorează diferenţe de taxe vamale, taxă antidumping şi pe cale de conseci dacă societatea contestatoare datorează diferenţe de taxe vamale, taxă antidumping şi pe cale de consecinţă şi taxă pe valoarea adăugată, aferente mărfurilor importate, declarate de societate ca având originea din .X., în condiţiile în care prin Raportul de misiune .X. din ..... al OLAF s-a stabilit că mărfurile erau originare din .X..
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG571/03A136L1
LG571/03A139
OG92R/03A43
OG92R/03A46
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG86/06A100
LG86/06A288
LG571/03A136L1
LG571/03A139
OG92R/03A46
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
REG CEE 2913/92A4PT23
REG CEE 2913/92A78
REG CEE 2913/92A221L3
REG UE 138/11
REG UE 791/11
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG86/06A100
LG86/06A288
LG571/03A135L6
LG571/03A139
OG92R/03A43
OG92R/03A46
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A119
REG CEE 2913/92A4PT23
REG CEE 2913/92A78
REG CEE 2913/92A221L3
REG UE 138/11
REG UE 791/11
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG86/06A100
LG86/06A288
LG571/03A135L6
LG571/03A139
REG CEE 2454/93
REG UE 138/11
REG UE 791/11
REG CEE 2913/92A4PT23
REG CEE 2913/92A78
REG CEE 2913/92A221L3
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG571/03A136L1
LG571/03A139
LG86/06A100
LG86/06A288
OG92R/03A43
OG92R/03A46
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
REG UE 791/11
REG UE 138/11
REG CEE 2454/93
REG CEE 2913/92
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG571/03A139
LG86/06A100
LG86/06A288
OG92R/03A43
OG92R/03A46
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
REG CEE 2454/93
REG UE 138/11
REG UE 791/11
REG CEE 2913/92A4PT23
REG CEE 2913/92A78
REG CEE 2913/92A221L3
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG571/03A136L1
LG571/03A139
OG92R/03A43
OG92R/03A46
OG92R/03A119
OG92R/03A120
LG86/06A100
LG86/06A288
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A136L1
LG571/03A139
OG92R/03A43
OG92R/03A46
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
REG UE 138/11
REG CEE 2913/92A78
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92R/03A43
OG92R/03A46
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
LG571/03A139
REG CEE 2454/93
REG UE 138/11
REG UE 791/11
LG86/06A100
LG86/06A288
OMFP7521/07A63
REG CEE 2913/92A4PT23
REG CEE 2913/92A78
REG CEE 2913/92A221L3
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VREG CEE 2454/93A199
REG CEE 2913/92A78
REG CEE 2913/92A20
REG CEE 2913/92A201
LG86/06A100
LG86/06A223
LG571/03A139
LG571/03A157
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG86/06
REG CEE 2913/92
OVANAF 7521/06A63
OVANAF 7521/06A78
REG CE 732/08fara articol
REG CEE 2454/93
REG UE 791/11
LG571/03A136L1
LG571/03A139L1
OG92R/03A119L1
OG92R/03A119L2
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG86/06
OVANAF 7521/06A63
OVANAF 7521/06A78
REG CEE 2913/92
REG CE 732/08fara articol
REG CEE 2454/93
REG UE 791/11
LG571/03A136L1
LG571/03A139L1
OG92R/03A119L1
OG92R/03A119L2
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VREG CE 91/09
REG CEE 2454/93A199
LG86/06A100
LG86/06A223
LG571/03A136L1
LG571/03A139L1
OG92R/03A119L1
OG92R/03A119L2
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A216L1
OPANAF 2906/14PT11.1la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VREG CEE 2913/92A20
REG CEE 2913/92A78
REG CEE 2913/92A201
REG UE 138/11
REG UE 791/11
LG86/06A100
LG86/06A223
LG571/03A136L1
LG571/03A139L1
OG92R/03A119L1
OG92R/03A119L2
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OPANAF 2906/14PT11.1la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG86/06A100
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VREG CEE 2913/92A78
REG CEE 2913/92A201
REG CEE 2913/92A221
REG CEE 2454/93A199
LG571/03A136
LG571/03A139
LG571/03A157
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG207/15A279L1
OPANAF3741/15PT11.1la
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A136L1
LG571/03A139L1
LG86/06A100
REG CEE 2913/92A24
REG CEE 2913/92A201
REG CEE 2454/93A199
LG207/15A173L1
LG207/15A173L2
LG207/15A174L1
LG207/15A176L1
OPANAF3741/15PT11.3
OPANAF3741/15PT11.4
OPANAF3741/15PT11.5
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG571/03A136L1
LG571/03A139L1
LG86/06A100
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
LG207/15A269
LG207/15A279L1
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OPANAF3741/15PT11.1
1
Show details for data de la care se datoreaza majorari de intariere pentru neplata la termenul de scadenta a taxelor vamale af data de la care se datoreaza majorari de intariere pentru neplata la termenul de scadenta a taxelor vamale aferente unor operatiuni de admitere temporara cu exonerare partiala de la plata taxelor vamale
2
Show details for datorie vamală (taxe vamale, TVA la regimului de admitere temporară cu exonerare parțială) datorie vamală (taxe vamale, TVA la regimului de admitere temporară cu exonerare parțială)
1
Show details for dobânzi compensatorii pentru marfă necomunitară dobânzi compensatorii pentru marfă necomunitară
6
Show details for drepturi vamale pentru diferente cantitative de marfa importata fata de cantitatea efectiv livrata drepturi vamale pentru diferente cantitative de marfa importata fata de cantitatea efectiv livrata
8
Show details for încadrare tarifară încadrare tarifară
9
Show details for incadrarea marfurilor importate in tariful vamal de import al Romaniei incadrarea marfurilor importate in tariful vamal de import al Romaniei
1
Show details for incheierea din oficiu de catre organele vamale a regimului de tranzit incheierea din oficiu de catre organele vamale a regimului de tranzit
3
Show details for incheierea regimurilor suspensive de perfectionare activa deschise inainte de aderare prin punerea in libera incheierea regimurilor suspensive de perfectionare activa deschise inainte de aderare prin punerea in libera circulatie a marfurilor dupa data aderarii Romaniei la UE
1
Show details for legalitatea incheierii din oficiu a regimului de tranzit in conditiile in care in urma cercetarilor efectuate legalitatea incheierii din oficiu a regimului de tranzit in conditiile in care in urma cercetarilor efectuate de autoritatea vamală romana la biroul vamal de destinaţie a rezultat ca documentele aferente incheierii regimului de tranzit nu sunt inregistrate in evidentele biroului vamal de destinaţie
1
Show details for legalitatea incheierii regimului de tranzit pentru marfurile straine sustrase pe teritoriul Romaniei legalitatea incheierii regimului de tranzit pentru marfurile straine sustrase pe teritoriul Romaniei
1
Show details for legalitatea si temeinicia retragerii regimului tarifar preferential acordat pentru importul de marfuri efectu legalitatea si temeinicia retragerii regimului tarifar preferential acordat pentru importul de marfuri efectuat in conditiile in care urmare controlului “a posteriori” initiat de autoritatea vamala romana cu privire la originea marfurilor importate s-a stabilit ca acestea nu pot fi considerate originare din comunitate
3
Show details for legalitatea stabilirii de tva in vama si conditiile aferente legalitatea stabilirii de tva in vama si conditiile aferente
4
Show details for legalitatea stabilirii dobânzilor compensatorii aferente mărfurilor introduse în ţară, anterior aderării legalitatea stabilirii dobânzilor compensatorii aferente mărfurilor introduse în ţară, anterior aderării Romaniei la Uniunea Europeană, în baza unor contracte de leasing, sub regim de admitere temporară finalizat ulterior aderării, în condiţiile în care marfa este de origine necomunitară
2
Show details for regim de admitere temporara - conditii in care pot fi acordat regim de admitere temporara - conditii in care pot fi acordat
3
Show details for retragerea preferintelor tarifare initial acordate retragerea preferintelor tarifare initial acordate
1
Show details for stabilirea momentului nasterii datoriei vamale care reprezinta baza de calcul a accesoriilor contestate stabilirea momentului nasterii datoriei vamale care reprezinta baza de calcul a accesoriilor contestate
9
Show details for stabilirea valorii in vama a marfurilor importate stabilirea valorii in vama a marfurilor importate
1
Show details for stingerea datoriei vamale urmare distrugerii sau pierderii, datorita fortei majore sau cazului fortuit stingerea datoriei vamale urmare distrugerii sau pierderii, datorita fortei majore sau cazului fortuit
9
Show details for taxe antidumping taxe antidumping
4
Show details for Impozit pe dividende Impozit pe dividende
114
Show details for Impozit pe profit Impozit pe profit
329
Show details for Impozit pe venit Impozit pe venit
9
Show details for Impozit pe venitul nerezidentilor (conventii de evitare a dublei impuneri) Impozit pe venitul nerezidentilor (conventii de evitare a dublei impuneri)
1780
Show details for Procedura Procedura
13
Show details for Regimuri vamale suspensive Regimuri vamale suspensive