MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
9
Hide details for Impozit pe venitul nerezidentilor (conventii de evitare a dublei impuneri) Impozit pe venitul nerezidentilor (conventii de evitare a dublei impuneri)
1
Hide details for  aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri in cazul in care platitorul de venit la extern suporta el i aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri in cazul in care platitorul de venit la extern suporta el insusi impozitul pe venit
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A46
OG92R/03A94
OG92R/03A105
OG92R/03A107
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A122^1
LG571/03A114
LG571/03A115L1lb)
LG571/03A116L2ld)
LG571/03A118
1
Hide details for  impozit cu retinere la sursa pe veniturile obtinute din Romania de persoane juridice nerezidente de natura re impozit cu retinere la sursa pe veniturile obtinute din Romania de persoane juridice nerezidente de natura redeventelor ((know-how)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A113
LG571/03A115L1ld)
LG571/03A116L1
LG571/03A118
HG44/04PT48
LG207/15A268L1
LG207/15A272L1
OPANAF3741/15PT5.3
OPANAF3741/15PT5.5
1
Hide details for  impozitarea la sursa a dividendelor, redeventelor, comisioanelor si dobanzilor platite unui nerezident impozitarea la sursa a dividendelor, redeventelor, comisioanelor si dobanzilor platite unui nerezident
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A6
LG207/15A7L2
LG207/15A7L3
LG207/15A12
LG207/15A13
LG207/15A130
LG287/09fara articol
2
Hide details for  impunerea veniturilor realizate in Romania de nerezidenti impunerea veniturilor realizate in Romania de nerezidenti
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L2
LG571/03A19L5
LG571/03A26L1
LG571/03A34
LG571/03A143L2la)
LG207/15A7
LG207/15A113
LG207/15A131
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A269L1le)
LG207/15A276L1
HG44/04PT24
HG44/04PT29
HG44/04PT33
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A279
1
Hide details for  Incadrarea platilor efectuate de catre contestatoare in categoria “redevente” Incadrarea platilor efectuate de catre contestatoare in categoria “redevente”
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A46
OG92R/03A94
OG92R/03A105
OG92R/03A107
OG92R/03A216
LG571/03A115L1ld)
LG571/03A118
HG44/04PT2L10
2
Hide details for  prezentarea certificatului de rezidenta fiscala - conditie pentru aplicarea conventiei de evitare a dublei im prezentarea certificatului de rezidenta fiscala - conditie pentru aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1^2
LG571/03A19L1
LG571/03A21L4lc)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lo)
LG571/03A21L4lr)
LG571/03A55L2lk)
LG571/03A118L2
LG571/03A128L9
LG571/03A134^2L2la)
LG571/03A143L2la)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A156L4
HG44/04PT13
HG44/04PT23le)
HG44/04PT35
HG44/04PT44
HG44/04PT68
HG44/04PT69
HG44/04PT79L4
OMEF3512/08PT2
OMFP2222/06A10L1
OG92R/03A78^1
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A214L1la)
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A113
LG571/03A116
LG571/03A118
LG571/03A133L2
HG44/04PT13L9
1
Hide details for  prezentarea certificatului de rezidenta fiscala pentru beneficiarul de venit in timpul inspectiei fiscale sau prezentarea certificatului de rezidenta fiscala pentru beneficiarul de venit in timpul inspectiei fiscale sau pe parcursul solutionarii contestatiei
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L2
LG571/03A19L5
LG571/03A26L1
LG571/03A34
LG571/03A143L2la)
LG207/15A7
LG207/15A113
LG207/15A131
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A269L1le)
LG207/15A276L1
HG44/04PT24
HG44/04PT29
HG44/04PT33
1780
Hide details for Procedura Procedura
44
Hide details for  actul atacat modificat de organul emitent inaintea emiterii deciziei de solutionare actul atacat modificat de organul emitent inaintea emiterii deciziei de solutionare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A205
OG92R/03A206
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A47
OG92R/03A205
OG92R/03A213L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A205
OG92R/03A206
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A205
OG92R/03A206
OG92R/03A216L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A205
OG92R/03A206
OG92R/03A216L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A84
OG92R/03A116L4
OG92R/03A116L5
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1L1
LG207/15A269L1
LG207/15A279L3
LG207/15A280L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOMFP149/05A2
OPANAF144/12
OG92R/03A84
OG92R/03A116L4
OG92R/03A116L5
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1L1
OG92R/03A228
LG207/15A268L1
LG207/15A269L1
LG207/15A279L3
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A82
LG571/03A86
OPANAF3741/15PT11.4
OPANAF3741/15PT11.5
OG92R/03A21
OG92R/03A44
OG92R/03A45
OG92R/03A85
OG92R/03A86
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
LG207/15A268
LG207/15A269
LG207/15A279L3
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A41
LG571/03A65
LG571/03A66
LG571/03A90
OG92R/03A216L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A126
LG571/03A132L1
LG571/03A151L1
LG571/03A152L2
LG227/15A291L1
LG207/15A279L1
OPANAF3741/15PT11.1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A268L1
LG207/15A268L2
LG207/15A269L2
LG207/15A276
OPANAF3741/15PT11.1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOPANAF3741/15PT12.1
LG134/10A181
LG134/10A185L1
OG92R/03A21
OG92R/03A85
OG92R/03A88
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
LG207/15A75
LG207/15A98
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
LG207/15A268
LG207/15A269
LG207/15A270
LG207/15A279L1
LG207/15A280
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A268
LG207/15A269
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A268
LG207/15A269
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A268
LG207/15A269
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A82
LG227/15A121
LG227/15A174
LG134/10A181
LG134/10A185L1
OPANAF3741/15PT12.1
OG92R/03A43
OG92R/03A44
OG92R/03A68
OG92R/03A205
OG92R/03A207
LG207/15A46
LG207/15A75
LG207/15A268
LG207/15A269
LG207/15A279L1
LG207/15A280L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A268
LG207/15A269
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A21
OG92R/03A85
OG92R/03A86
OG92R/03A91
OG92R/03A92
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
LG207/15A268
LG207/15A269
LG207/15A279L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A21
OG92R/03A85
OG92R/03A86
OG92R/03A91
OG92R/03A92
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
LG207/15A268
LG207/15A269
LG207/15A279L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A21
OG92R/03A85
OG92R/03A86
OG92R/03A91
OG92R/03A92
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
LG207/15A268
LG207/15A269
LG207/15A279L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOPANAF3741/15PT11.4
OPANAF3741/15PT11.5
OG92R/03A45
OG92R/03A85
OG92R/03A110
OG92R/03A111
OG92R/03A114
OG92R/03A115
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
LG207/15A50
LG207/15A268
LG207/15A269
LG207/15A279L1
LG207/15A279L3
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A296^25
OPANAF3741/15PT11.4
OPANAF3741/15PT11.5
LG207/15A93
LG207/15A152
LG207/15A153
LG207/15A165
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
LG207/15A279L1
LG207/15A279L3
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A268L1
LG207/15A269L2
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
OPANAF3741/15PT11.1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A268
LG207/15A269
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A50
LG207/15A268
LG207/15A269
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A268
LG207/15A269