MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for dacă cheltuielile privind mărfurile înscrise în facturile primite de la furnizorii sunt deductibile la calc dacă cheltuielile privind mărfurile înscrise în facturile primite de la furnizorii sunt deductibile la calculul profitului impozabil
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03A19
OG92R/03A206L1lc)ld)
4
Hide details for dacă cheltuielile sunt deductible la calculul profitului impozabil dacă cheltuielile sunt deductible la calculul profitului impozabil
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L4lf)
LG571/03A137L1la)
OG92/03A119
OG92/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L4lf)
OG92R/03A216L1
OG92R/03A206L1lc)ld)
LG571/03A145
LG571/03A146L1la)
HG44/04PT12
LG571/03A149
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04PT48
LG571/03A11
LG571/03A21
LG571/03A21L4lc)
LG571/03A21L4lm)
HG82/91A6
1
Hide details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu prestarile de servicii deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu prestarile de servicii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04PT48
LG571/03A11
LG571/03A21
LG571/03A21L4lc)
LG571/03A21L4lm)
HG82/91A6
1
Hide details for deductibilitatea cheltuielilor aferente prestarilor de servicii in conditiile in care societatea prezinta doc deductibilitatea cheltuielilor aferente prestarilor de servicii in conditiile in care societatea prezinta documente care nu au fost avute in vedere de organele de inspectie fiscala
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A213L4
OG92R/03A216L3
OPANAF450/13PCT11.6
1
Hide details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu comisioane, servicii de consultanta, management si alte prestari deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu comisioane, servicii de consultanta, management si alte prestari servicii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04PT48
LG571/03A11
LG571/03A21
LG571/03A21L4lc)
LG571/03A21L4lm)
HG82/91A6
1
Hide details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu marfurile inscrise in facturi care nu indeplinesc calitatea de do deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu marfurile inscrise in facturi care nu indeplinesc calitatea de document justificativ
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04PT48
LG571/03A11
LG571/03A21
LG571/03A21L4lc)
LG571/03A21L4lm)
HG82/91A6
1
Hide details for obligaţia societăţii de a calcula impozit pe profit, în condiţiile în care prin contestaţia formulată s obligaţia societăţii de a calcula impozit pe profit, în condiţiile în care prin contestaţia formulată societatea nu aduce argumente de fapt şi drept, care să combată şi să înlăture constările organelor de inspecţie fiscală
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A18L1
LG571/03A11L1
LG571/03A156L1
1
Hide details for venituri impozabile venituri impozabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A83
15
Hide details for Impozit pe venit Impozit pe venit
2
Hide details for aplicarea normelor de venit aplicarea normelor de venit
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A71
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A71
1
Hide details for deductibilitatea cheltuielilor deductibilitatea cheltuielilor
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
LG571/03A48
LG571/03A24
HG44/04PT39
HG44/04PT45^1L1
LG15/94A9
LG95/06A257L2lb)
1
Hide details for deductibilitatea cheltuielilor privind achiziţionarea mijloacelor fixe deductibilitatea cheltuielilor privind achiziţionarea mijloacelor fixe
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG95/06A257
LG571/03A48
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
1
Hide details for determinarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor determinarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor
Alte organeLG571/03
HG44/04
3
Hide details for impozitare la sursa a veniturilor realizate de persoane fizice din vanzarea de deseuri catre persoane juridic impozitare la sursa a veniturilor realizate de persoane fizice din vanzarea de deseuri catre persoane juridice
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A7pct12
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A78L2
LG571/03A79
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A78L2
LG571/03A79
2
Hide details for impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare
Alte organeLG571/03A77^1L1
OG92R/03A213L4
OG92R/03A216L3
Alte organeLG571/03A77^1L1
OG92R/03A213L4
OG92R/03A216L3
2
Hide details for impunerea la norma de venit sau in sistem real impunerea la norma de venit sau in sistem real
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A71
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A71
2
Hide details for mod de calcul mod de calcul
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A48
LG95/06A257
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120L7
OG92R/03A120^1
OG92R/03A216L1
OPANAF450/13PT11.1la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A48
OG92R/03A216L1
OPANAF450/13PT11.1la)
1
Hide details for stabilirea venitului net din activitati independente stabilirea venitului net din activitati independente
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG95/06A257
LG571/03A48
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
48
Show details for Procedura Procedura