MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for dacă este investită să se pronunţe asupra dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă dacă este investită să se pronunţe asupra dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă serviciilor prestate de furnizor, în condiţiile în care furnizorul serviciilor nu este o persoană plătitoare de TVA
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03A19
OG92R/03A206L1lc)ld)
1
Hide details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au colectat şi stabilit de plată taxa pe valoarea adăug dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au colectat şi stabilit de plată taxa pe valoarea adăugată pentru tranzacţiile efectuate constand in vanzari de terenuri construibile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A126
LG571/03A127
LG571/03A128
LG571/03A140
LG571/03A141L2
2
Hide details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au stabilit în sarcina societăţii taxa pe valoarea adău dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au stabilit în sarcina societăţii taxa pe valoarea adăugată
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A147^2
OG92R/03A213L1
OG92R/03A213L4
OG92R/03A216L1
OG92R/03A216L2
HG44/04PT49
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A119
OG92/03A120
OG92/03A6
LG571/03A11L1
LG571/03A145
1
Hide details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat drept de deducere a TVA în aferentă facturi dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat drept de deducere a TVA în aferentă facturilor de achiziţie a mărfurilor de la furnizorii pe motiv că a efectuat tranzacţii cu furnizori declaraţi inactivi, neputându-se verifica realitatea şi legalitatea operaţiunilor
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A18L1
LG571/03A11L1
LG571/03A156L1
2
Hide details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat dreptul de deducere a TVA, pe motiv că soci dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat dreptul de deducere a TVA, pe motiv că societatea nu justifică acest drept cu documente, în condiţiile în care societatea a prezentat în susţinerea contestaţiei documente care nu au fost avute în vedere de către organele de inspecţie fiscală
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A147^2
OG92R/03A213L1
OG92R/03A213L4
OG92R/03A216L1
OG92R/03A216L2
HG44/04PT49
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A147^2
OG92R/03A213L1
OG92R/03A213L4
OG92R/03A216L1
OG92R/03A216L2
1
Hide details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societãţii contestatoare dreptul de deducer dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societãţii contestatoare dreptul de deducere a TVA
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A146L1la)
HG44/04PT46L1
1
Hide details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societăţii dreptul de deducere aferent tax dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societăţii dreptul de deducere aferent taxei pe valoarea adăugată înscrisă în facturi
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04PT48
LG571/03A11
LG571/03A21
LG571/03A21L4lc)
LG571/03A21L4lm)
HG82/91A6
1
Hide details for dacă se poate pronunţa asupra dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă serviciilor fa dacă se poate pronunţa asupra dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă serviciilor facturate de societatea prestatoare în conditiile în care societatea nu a putut demonstra că serviciile au fost achiziţionate în folosul operaţiunilor taxabile, neavând anexate documente pentru justificarea prestării efective a serviciilor.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFCFA145
1
Hide details for deductibilitate taxa pe valoarea adaugata deductibilitate taxa pe valoarea adaugata
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A147
OG92R/03A213L1
OG92R/03A216L1
1
Hide details for dreptul de deducere TVA aferentă serviciilor de consultanţă facturate, în condiţiile în care nu se justif dreptul de deducere TVA aferentă serviciilor de consultanţă facturate, în condiţiile în care nu se justifică prestarea serviciilor în folosul operaţiunilor sale taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A134^1
LG571/03A145
LG571/03A206L1
1
Hide details for prestari servicii ce nu sunt sustinute cu documente care sa justifice faptul ca au fost efectuate efectiv si prestari servicii ce nu sunt sustinute cu documente care sa justifice faptul ca au fost efectuate efectiv si sunt destinate operatiunilor taxabile ale contestatiei
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A134^1
LG571/03A145
LG571/03A206L1
1
Hide details for stabilirea tva suplimentar în condiţiile în care prin contestaţie, nu aduce niciun argument în susţinerea stabilirea tva suplimentar în condiţiile în care prin contestaţie, nu aduce niciun argument în susţinerea acestei sume
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A206L1lc)ld)
1
Hide details for stabilita suplimentar ca urmare a majorarii bazei impozabile stabilita suplimentar ca urmare a majorarii bazei impozabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A206L1lc)ld)
219
Hide details for DGRFP GalatiDGRFP Galati
9
Hide details for Accesorii Accesorii
1
Hide details for accesorii aferente unor debite neachitate in termen accesorii aferente unor debite neachitate in termen
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15
LG571/03A19L1
LG571/03A128L1
LG571/03A134^1
LG571/03A134^2
LG571/03A140L1
1
Hide details for accesoriile urmează soarta obligaţiilor fiscale principale. accesoriile urmează soarta obligaţiilor fiscale principale.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15
LG571/03A19L1
LG571/03A128L1
LG571/03A134^1
LG571/03A134^2
LG571/03A140L1
1
Hide details for accessorim sequitur principale accessorim sequitur principale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A279L1
LG571/03A26L1
LG571/03A173
LG571/03A174L1
LG571/03A176
LG571/03A11L1^2
LG571/03A11L1^4
Ghid OECDPT7
LG227/15A297L4
2
Hide details for conform principiului "accesorium sequitur principale" conform principiului "accesorium sequitur principale"
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1
LG571/03A155L5
LG571/03A160L2la)
HG44/04PT82
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
1
Hide details for corectii asupra accesorilor fiscale contestate corectii asupra accesorilor fiscale contestate
Alte organeLG207/15A173L1
LG207/15A174L1
LG207/15A176L1
LG207/15A176L2
1
Hide details for dacă accesoriile sunt legal datorate în condiţiile în care obligaţia principală nu a fost achitată la sc dacă accesoriile sunt legal datorate în condiţiile în care obligaţia principală nu a fost achitată la scadenţă
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
1
Hide details for dacă aceste obligaţii fiscale sunt datorate în cuantumul stabilit în condiţiile în care accesoriile urmeaz dacă aceste obligaţii fiscale sunt datorate în cuantumul stabilit în condiţiile în care accesoriile urmează soarta obligaţiilor principale.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176