MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
219
Hide details for DGRFP GalatiDGRFP Galati
9
Hide details for Accesorii Accesorii
1
Hide details for accesorii aferente unor debite neachitate in termen accesorii aferente unor debite neachitate in termen
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15
LG571/03A19L1
LG571/03A128L1
LG571/03A134^1
LG571/03A134^2
LG571/03A140L1
1
Hide details for accesoriile urmează soarta obligaţiilor fiscale principale. accesoriile urmează soarta obligaţiilor fiscale principale.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15
LG571/03A19L1
LG571/03A128L1
LG571/03A134^1
LG571/03A134^2
LG571/03A140L1
1
Hide details for accessorim sequitur principale accessorim sequitur principale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A279L1
LG571/03A26L1
LG571/03A173
LG571/03A174L1
LG571/03A176
LG571/03A11L1^2
LG571/03A11L1^4
Ghid OECDPT7
LG227/15A297L4
2
Hide details for conform principiului "accesorium sequitur principale" conform principiului "accesorium sequitur principale"
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1
LG571/03A155L5
LG571/03A160L2la)
HG44/04PT82
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
1
Hide details for corectii asupra accesorilor fiscale contestate corectii asupra accesorilor fiscale contestate
Alte organeLG207/15A173L1
LG207/15A174L1
LG207/15A176L1
LG207/15A176L2
1
Hide details for dacă accesoriile sunt legal datorate în condiţiile în care obligaţia principală nu a fost achitată la sc dacă accesoriile sunt legal datorate în condiţiile în care obligaţia principală nu a fost achitată la scadenţă
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
1
Hide details for dacă aceste obligaţii fiscale sunt datorate în cuantumul stabilit în condiţiile în care accesoriile urmeaz dacă aceste obligaţii fiscale sunt datorate în cuantumul stabilit în condiţiile în care accesoriile urmează soarta obligaţiilor principale.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
1
Hide details for legalitatea calcularii de accesorii in conditiile neachitarii la scadenta a obligajtiilor datorate legalitatea calcularii de accesorii in conditiile neachitarii la scadenta a obligajtiilor datorate
Alte organeLG207/15A173L1
LG207/15A174L1
LG207/15A176L1
LG207/15A176L2
11
Hide details for Contributii sociale Contributii sociale
1
Hide details for aferente cheltuielilor cu primele de asigurare achitate de angajator in numele angajatului aferente cheltuielilor cu primele de asigurare achitate de angajator in numele angajatului
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A55L2lk)
LG571/03A55L1
LG571/03A55L3lg)
HG44/04PT68
HG44/04PT69
HG44/04PT70
LG571/03A85L1
LG200/06A7L1
LG95/06A258L1
LG95/06A258L2
LG76/02A26L1
LG76/02A27L1
OG92/03A6
OG92/03A65
OG92/03A216L3
OG92/03A216L3^1
1
Hide details for aferente veniturilor din activităţi independente aferente veniturilor din activităţi independente
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A48
OMFP3389/11A1L1
1
Hide details for calcularea contributiilor sociale in functie de calificarea corecta a naturii relatiilor contractuale, respec calcularea contributiilor sociale in functie de calificarea corecta a naturii relatiilor contractuale, respectiv raporturi de munca sau civile de prestari servicii
Alte organeLG207/15A173L1
LG207/15A174L1
LG207/15A176L1
LG207/15A176L2
1
Hide details for C.A.S.S. asupra venitului realizat de membrii unei asociatii familiale C.A.S.S. asupra venitului realizat de membrii unei asociatii familiale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
1
Hide details for daca societatea datoreaza impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor si contributii sociale af daca societatea datoreaza impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor si contributii sociale aferente sumelor acordate angajatilor trimisi sa isi desfasoare activitatea in strainatate, sub denumirea de indemnizatii de delegare (diurna), in conditiile in care sumele au fost achitate pentru activitatile desfasurate in functie de numărul de zile lucrate efectiv, conform atributiilor de serviciu pentru care salariatul a fost angajat.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A76L2lo)
LG227/15A138la)
LG227/15A156la)
LG227/15A156lb)
LG227/15A157L1le)
LG227/15A194
LG227/15A195L1ld)
LG571/03A55L1
LG571/03A296L18
1
Hide details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au încadrat aceste venituri în categoria veniturilor de na dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au încadrat aceste venituri în categoria veniturilor de natură salarială în condiţiile în care raporturile dintre societate şi beneficiarii de venituri întrunesc trasăturile unor activităţi dependente
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A7
LG571/03A55L1
LG571/03A296L18
LG227/15
1
Hide details for dacă sociectatea datorează în mod legal debitele cu titlu de contribuții sociale aferente sumelor plătit dacă sociectatea datorează în mod legal debitele cu titlu de contribuții sociale aferente sumelor plătite salariaților în....sub denumirea de indemnizații de detașare în condițiile în care aceste sume achitate salariaţilor se includ în categoria veniturilor de natură salarială
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A55L2lk)
LG571/03A55L1
LG571/03A55L3lg)
HG44/04PT68
HG44/04PT69
HG44/04PT70
LG571/03A85L1
LG200/06A7L1
LG95/06A258L1
LG95/06A258L2
LG76/02A26L1
LG76/02A27L1
OG92/03A6
OG92/03A65
OG92/03A216L3
OG92/03A216L3^1
1
Hide details for dacă societatea datorează contribuţiile stabilite în sarcina acesteia, în condiţiile în care, în perioada dacă societatea datorează contribuţiile stabilite în sarcina acesteia, în condiţiile în care, în perioada verificată, nu a declarat contribuţiile datorate, iar argumentele prezentate nu sunt de natură să infirme constatările organelor de inspecţie fiscală
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A323L2
LG227/15
1
Hide details for dacă societatea datorează impozit pe veniturile din salarii şi contribuții sociale aferente sumelor plă dacă societatea datorează impozit pe veniturile din salarii şi contribuții sociale aferente sumelor plătite salariaților care au fost trimişi să lucreze în strainatate, in condițiile in care din instrumentarea speţei rezultă că sumele achitate salariaților detașați cu titlu de diurnă sunt venituri de natură salarială/asimilate salariilor.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A76L2lo)
LG227/15A138la)
LG227/15A156la)
LG227/15A156lb)
LG227/15A157L1le)
LG227/15A194
LG227/15A195L1ld)
LG571/03A55L1
LG571/03A296L18
1
Hide details for dacă societatea datorează obligațiile, în condițiile în care tichetele cadou acordate tuturor angajaț dacă societatea datorează obligațiile, în condițiile în care tichetele cadou acordate tuturor angajațiilor nu se încadrează în categoria cheltuielilor sociale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A55L2lk)
LG571/03A55L1
LG571/03A55L3lg)
HG44/04PT68
HG44/04PT69
HG44/04PT70
LG571/03A85L1
LG200/06A7L1
LG95/06A258L1
LG95/06A258L2
LG76/02A26L1
LG76/02A27L1
OG92/03A6
OG92/03A65
OG92/03A216L3
OG92/03A216L3^1
1
Hide details for mod de calcul mod de calcul
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
4
Hide details for Impozit pe dividende Impozit pe dividende
2
Hide details for dacă sumele de bani şi/sau produsele agricole în natură acordate de societatea agricolă membrilor asocia dacă sumele de bani şi/sau produsele agricole în natură acordate de societatea agricolă membrilor asociaţi reprezintă dividende, în condiţiile în care societatea a înregistrat aceste sume în contul de cheltuieli de exploatare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG36/91A4
LG36/91A5
LG36/91A6
LG36/91A10
LG571/03A7L12ld)
LG571/03A7L1