MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for colectarea TVA aferenta veniturilor din cedarea de imobilizari corporale colectarea TVA aferenta veniturilor din cedarea de imobilizari corporale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A151
2
Hide details for colectarea tva aferenta veniturilor neevidentiate colectarea tva aferenta veniturilor neevidentiate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A65
OG92R/03A67
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A126L1
LG227/15A286
HG44/04PT12
HG44/04PT12
HG1/16PT5L1
OMFP3055/09PT50
OMFP3055/09PT52
1
Hide details for colectarea TVA aferentă operaţiunilor pentru care nu se justifica scutirea colectarea TVA aferentă operaţiunilor pentru care nu se justifica scutirea
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1^3
LG571/03A153L9
LG571/03A156
LG571/03A134L2
LG227/15A11L1
LG227/15A282L1
1
Hide details for colectarea TVA aferentă veniturilor nefacturate colectarea TVA aferentă veniturilor nefacturate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A281L1
LG227/15A286
LG227/15A291L1
1
Hide details for colectarea TVA cu cota de 19 % pentru operatiuni ce au regim de taxare cu cota de 9 % sau scutit colectarea TVA cu cota de 19 % pentru operatiuni ce au regim de taxare cu cota de 9 % sau scutit
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A140
LG571/03A140L2^1
2
Hide details for colectata pentru sume reprezentand avansuri de la clienti colectata pentru sume reprezentand avansuri de la clienti
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A134L2
LG571/03A134^2L1
LG227/15A282L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L1
LG571/03A21L4
LG571/03A21L4lt)
LG571/03A145L2
LG571/03A19L1
LG571/03A137L1
LG571/03A146L1
LG82R/91A6
LG227/15A286
LG227/15A299L1
HG44/04PT12
HG44/04PT49
HG44/04PT46
HG44/04PT46L1
HG1/16PT69L1
HG1/16PT69L2
OMEF3512/08PT2
OPANAF3741/15PT10.2
OPANAF3741/15PT11.1
OPANAF3741/15PT2.5
1
Hide details for conditii pentru recalcularea TVA dedusa la achizitionarea de marfuri conditii pentru recalcularea TVA dedusa la achizitionarea de marfuri
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A268
LG207/15A269
LG227/15A298
LG227/15A137L1la)
LG227/15A138la)
LG571/03A48
LG571/03A145
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146
LG571/03A146L1la)
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2
LG571/03A145L3
LG571/03A145L3lb)
LG571/03A128L4
LG571/03A137
HG44/04PT39
HG44/04PT45L1
HG44/04PT45^1L1
OPANAF3741/15PT11.1
2
Hide details for constatari incomplete care necesita reverificare constatari incomplete care necesita reverificare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A282L1
LG227/15A316L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A19L1
LG571/03A34
LG571/03A34L1
LG571/03A21
LG571/03A21L4
LG571/03A21L4ls)
LG571/03A125^1
LG571/03A126L1
LG571/03A152L1
LG571/03A152L6
LG207/15A55
LG207/15A58L1
LG207/15A124L2
LG207/15A124L2
LG207/15A129
LG207/15A276
LG207/15A276L1
LG207/15A279
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
LG82R/91A6
HG44/04PT48
OG92R/03A81L1
OPANAF3741/15PT11.4
OPANAF3741/15PT11.5
1
Hide details for cota de TVA aplicata pentru servicii turistice cota de TVA aplicata pentru servicii turistice
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A291L3lc)
3
Hide details for daca are drept de deducere pentru tva aferenta prestarilor de servicii, in conditiile in care din documentele daca are drept de deducere pentru tva aferenta prestarilor de servicii, in conditiile in care din documentele anexate la dosarul cauzei rezulta ca acestea nu sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor sale taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145
LG571/03A146
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A145
LG571/03A146
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A25
LG571/03A28L1
1
Hide details for daca datoreaza TVA pentru vanzarile de terenuri construibile catre personae fizice si juridice in conditiile daca datoreaza TVA pentru vanzarile de terenuri construibile catre personae fizice si juridice in conditiile in care a depasit plafonul de scutire de taxa pe valoarea adaugata, nu s-a inregistrat ca platitoare de TVA, nu a colectat, nu a evidentiat si nu a virat la bugetul statului taxa pe valoarea adaugata
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A127
LG571/03A127L1
LG571/03A127L2
LG571/03A128
LG571/03A128L1
LG571/03A126
LG571/03A126L1
LG571/03A153
LG571/03A153L1
LG571/03A152L1
LG571/03A152L3
1
Hide details for daca datoreaza TVA, in conditiile in care societatea nu a aplicat masurile de simplificare prevazute de norme daca datoreaza TVA, in conditiile in care societatea nu a aplicat masurile de simplificare prevazute de normele legale in vigoare.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A19L1
LG207/15A269
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A276L1
LG207/15A276
LG134/10A249
LG134/10A250
OPANAF3741/15PT11.1
OPANAF3741/15PT2.5
13
Hide details for daca datorează taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar în condiţiile în care argumentele şi doc daca datorează taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar în condiţiile în care argumentele şi documentele depuse de societate în susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice constatările organelor de inspecţie fiscală
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A137
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A291L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A137
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03A145
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A145L1
OMFP3512/08
OPANAF3741/15PT2.5
OPANAF3741/15PT11.1
OPANAF3741/15PT12.1
LG207/15A131
LG207/15A268
LG207/15A269L2
LG207/15A270L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A268
LG207/15A269
LG227/15A298
LG227/15A137L1la)
LG227/15A138la)
LG571/03A48
LG571/03A145
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146
LG571/03A146L1la)
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2
LG571/03A145L3
LG571/03A145L3lb)
LG571/03A128L4
LG571/03A137
HG44/04PT39
HG44/04PT45L1
HG44/04PT45^1L1
OPANAF3741/15PT11.1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A297
LG227/15A297L4
LG227/15A299L1
LG227/15A137L1la)
LG227/15A138la)
LG227/15A155L1
LG227/15A156la)
LG571/03A48
LG571/03A145
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2
LG571/03A145L2lc)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A145L1^2
LG571/03A146L1
LG571/03A146L1la)
LG571/03A296^21L1
LG571/03A296^21
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A12
LG207/15A49
LG207/15A126L2
LG207/15A130
LG207/15A131
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A137
LG82R/91A6
LG227/15A286
LG134/10A249
LG134/10A250
LG207/15A73L1
LG207/15A269
LG207/15A269L1
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A17
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A134
LG571/03A145
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A113
LG207/15A113L1
LG207/15A113L2
LG207/15A131
LG207/15A129
LG207/15A276
LG207/15A276L1
LG207/15A269
LG207/15A269L1
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
OPANAF3741/15PT11.4
OPANAF3741/15PT11.5
LG227/15A286
LG571/03A137
LG571/03A137L1
HG44/04PT18
OPANAF3741/15PT2.5
OPANAF3741/15PT11.1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A17
LG571/03A19
LG571/03A134
LG571/03A145
LG571/03A146
LG227/15A297
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1
LG571/03A145
LG571/03A145L2
OG92R/03A94
OG92R/03A94L1
OG92R/03A94L2
OG92R/03A105
OG92R/03A109
OG92R/03A7
1
Hide details for daca in mod legal organele de inspectie fiscala nu au acordat societatii drept de deducere pentru taxa pe val daca in mod legal organele de inspectie fiscala nu au acordat societatii drept de deducere pentru taxa pe valoarea adaugata inscrisa in facturile emise reprezentand rate lunare aferente contractului de leasing
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A6
LG207/15A113
LG207/15A113L1
LG207/15A118L3
LG227/15A299L1
LG227/15A297
LG227/15A297L4
LG227/15A297L4la)