MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for daca societatea beneficiaza de exercitarea drept de deducere a TVA aferenta unor facturi avand ca obiect pres daca societatea beneficiaza de exercitarea drept de deducere a TVA aferenta unor facturi avand ca obiect prestarea de servicii, in conditiile in care acestea nu sunt destinate utilizarii in folosul operatiunior sale taxabile, iar facturile nu sunt completate conform prevederilor Codului fiscal
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A269
LG571/03A11
LG571/03A17
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A134
LG571/03A145
4
Hide details for daca societatea contestatoare beneficiaza de exercitarea dreptului de deducere a TVA evidentiata in facturile daca societatea contestatoare beneficiaza de exercitarea dreptului de deducere a TVA evidentiata in facturile emise de diversi prestatori, reprezentand prestari de servicii, in conditiile in care din documentele anexate cauzei rezulta ca aceste servicii nu sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor sale taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03A12ld)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A129
LG207/15A276
LG207/15A276L1
LG207/15A279
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
LG227/15A297L4
LG227/15A299L1
OPANAF3741/15PT11.4
OPANAF3741/15PT11.5
HG1/16PT69L2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A19L1
LG571/03A25L1
LG571/03A25
LG571/03A23
LG571/03A23L1
LG571/03A19^2L9
LG571/03A21L1
LG571/03A146L1
LG571/03A146L1la)
LG227/15A281L7
LG227/15A297
LG227/15A297L4la)
LG227/15A299L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A277
LG207/15A277L1la)
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A276
LG207/15A72L1
LG571/03A21L4
LG571/03A21L4la)
LG571/03A21L4lm)
HG44/04PT48
OPANAF3741/15PT11.1
OPANAF3741/15PT11.1la
OPANAF3741/15PT10.5
2
Hide details for daca societatea datorează impozit pe profit şi TVA , precum şi accesoriile aferente în condiţiile în care daca societatea datorează impozit pe profit şi TVA , precum şi accesoriile aferente în condiţiile în care prin contestaţie deşi nu se aduce argumente cu privire la sumele stabilite suplimentar, depune documente suplimentare, care însă nu sunt de natură să combată constatările organelor de inspecţie fiscală
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A19
LG571/03A21
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03A19
LG571R/03A135
LG571R/03A145
1
Hide details for daca societatea poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă daca societatea poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă achiziţiei de carburanţi auto în condiţiile în care din documentele anexate la dosarul cauzei rezultă că autoturismele sunt destinatate exclusiv pentru transportul de persoane, iar societatea nu prezintă documente în susţinerea acestui capăt de cerere
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A299L1
LG227/15A298
LG227/15A297
LG207/15A98
LG207/15A272
LG207/15A272L1
LG207/15A272L1
LG571/03A125^1
LG571/03A145L1
LG571/03A146
LG571/03A155
OPANAF3741/15PT5.1
OPANAF3741/15PT5.3
1
Hide details for dacă datorează taxa pe valoarea adăugată colectată suplimentar de organele de inspecţie fiscală dacă datorează taxa pe valoarea adăugată colectată suplimentar de organele de inspecţie fiscală
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG 973/06A6
HG973/06A3
HG973/06A1
HG973/06A6
1
Hide details for dacă este investită să se pronunţe asupra dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă dacă este investită să se pronunţe asupra dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor de mărfuri efectuate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145
LG571/03A146
1
Hide details for dacă este investită să se pronunţe asupra dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă dacă este investită să se pronunţe asupra dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor de prestări de servicii efectuate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145
LG571/03A146
2
Hide details for dacă în mod legal OIF au ajustat TVA aferentă mijloacelor fixe, pe considerentul că acestea nu au mai fost dacă în mod legal OIF au ajustat TVA aferentă mijloacelor fixe, pe considerentul că acestea nu au mai fost folosite pentru activitatea economică a societăţii, în condiţiile în care societatea susţine că nefolosirea respectivelor mijloace fixe, pentru o anumită perioadă de timp, se datorează lipsei de comenzi şi nicidecum schimbării de utilizare a acestora, respectiv pentru alte activităţi decât cele economice, situaţie în care s-ar impune ajustarea T.V.A
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145
LG571/03A149
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145
1
Hide details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au stabilit în sarcina societăţii taxa pe valoarea adău dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au stabilit în sarcina societăţii taxa pe valoarea adăugată
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145
LG571/03A146
2
Hide details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat drept de deducere a TVA în aferentă facturi dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat drept de deducere a TVA în aferentă facturilor de achiziţie a mărfurilor de la furnizorii pe motiv că a efectuat tranzacţii cu furnizori declaraţi inactivi, neputându-se verifica realitatea şi legalitatea operaţiunilor
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1^1
LG571/03A11L1^2
LG571/03A146
LG571/03A153
OG92/03A77
2
Hide details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societăţii dreptul de deducere aferent tax dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societăţii dreptul de deducere aferent taxei pe valoarea adăugată înscrisă în facturi
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A268
LG207/15A269
LG207/15A270
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG227/15A297L4la)
LG227/15A297
LG227/15A76L2lo)
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L3lb)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A76
OPANAF3741/15PT2.5
OPANAF3741/15PT11.1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A6
LG207/15A113
LG207/15A113L1
LG207/15A118L3
LG227/15A299L1
LG227/15A297
LG227/15A297L4
LG227/15A297L4la)
1
Hide details for dacă operaţiunile efectuate reprezentând livrări intracomunitare de bunuri sunt scutite de taxa pe valoare dacă operaţiunile efectuate reprezentând livrări intracomunitare de bunuri sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată în condiţiile în care pe facturi nu a fost înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit cumpărătorului în celălalt stat membru ci un cod care nu figura activ în perioada emiterii facturilor
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOPANAF3741/15PT11.1
LG207/15A269
LG207/15A276
LG227/15A11L1
LG227/15A61lb)
LG227/15A80L1
LG227/15A140L1
LG227/15A137L1la)
LG227/15A138la)
LG227/15A139L1ld)
LG227/15A155L1
LG227/15A156la)
LG227/15A157L1le)
LG227/15A193L1la)
LG227/15A194
LG227/15A195L1ld)
LG227/15A199L1
LG227/15A199L4
LG227/15A270L1
LG227/15A271L1
LG227/15A271L3
LG227/15A278L2L4la)
LG227/15A286
LG227/15A307L1
5
Hide details for dacă persoana fizică datorează taxă pe valoarea adăugată aferentă serviciilor prestate în baza contrac dacă persoana fizică datorează taxă pe valoarea adăugată aferentă serviciilor prestate în baza contractelor încheiate în condiţiile în care aceasta nu a solicitat şi nu s-a înregistrat în scopuri de TVA la depăşirea plafonului de scutire
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A152L1
LG571/03A152L3
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A152L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A152L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A153
LG571/03A152L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A27L3la)
LG571/03A28L1
1
Hide details for dacă se poate pronunţa asupra dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă serviciilor fa dacă se poate pronunţa asupra dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă serviciilor facturate de societatea prestatoare în conditiile în care societatea nu a putut demonstra că serviciile au fost achiziţionate în folosul operaţiunilor taxabile, neavând anexate documente pentru justificarea prestării efective a serviciilor.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A278L2L4la)
LG227/15A270L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21
LG571/03A21L4
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2
LG571/03A146
LG571/03A146L1
LG571/03A146L1la)
LG571/03A126L1
LG571/03A133
LG571/03A133L2
LG571/03A143
LG571/03A143L2
LG207/15A269L1
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A276L1
LG207/15A73L1
LG207/15A73L2
HG44/04PT48
HG44/04PT14
HG44/04PT14L2
OPANAF3741/15PT11.1
OPANAF3741/15PT2.5
OMFP2222/06A10L1
3
Hide details for dacă societatea are drept de deducere pentru TVA aferenta facturii fiscale pentru TVA aferenta facturii fisc dacă societatea are drept de deducere pentru TVA aferenta facturii fiscale pentru TVA aferenta facturii fiscale in conditiile in care la data emiterii acestor facturi fiscale furnizorii nu erau inregistrati ca platitori de TVA, iar argumentele aduse de contestatara nu sunt de natura sa combata constatarile organelor de inspectie fiscala
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A98
LG207/15A272
LG207/15A278
LG207/15A276
OPANAF3741/15PT11.1
LG571/03A11
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A145L2
LG571/03A125^1
LG571/03A11L1^4
LG227/15A297
LG227/15A298
LG227/15A299L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A269
LG207/15A276
LG207/15A50
LG207/15A129
OPANAF3741/15PT11.1
LG571/03A11
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A125^1
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A155
LG227/15A297
LG227/15A299L1
OPANAF3741/15PT11.4
OPANAF3741/15PT11.5
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A316L1
1
Hide details for dacă societatea beneficiază de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă achiziţiei, în dacă societatea beneficiază de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă achiziţiei, în condiţiile în care contestatara nu face dovada că bunurile respective au fost destinate utilizării în scopul operaţiunilor sale taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A19L1
LG571/03A25L1
LG571/03A25
LG571/03A23
LG571/03A23L1
LG571/03A19^2L9
LG571/03A21L1
LG571/03A146L1
LG571/03A146L1la)
LG227/15A281L7
LG227/15A297
LG227/15A297L4la)
LG227/15A299L1