MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for dacă se poate pronunţa asupra dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă serviciilor fa dacă se poate pronunţa asupra dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă serviciilor facturate de societatea prestatoare în conditiile în care societatea nu a putut demonstra că serviciile au fost achiziţionate în folosul operaţiunilor taxabile, neavând anexate documente pentru justificarea prestării efective a serviciilor.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A278L2L4la)
LG227/15A270L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21
LG571/03A21L4
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2
LG571/03A146
LG571/03A146L1
LG571/03A146L1la)
LG571/03A126L1
LG571/03A133
LG571/03A133L2
LG571/03A143
LG571/03A143L2
LG207/15A269L1
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A276L1
LG207/15A73L1
LG207/15A73L2
HG44/04PT48
HG44/04PT14
HG44/04PT14L2
OPANAF3741/15PT11.1
OPANAF3741/15PT2.5
OMFP2222/06A10L1
3
Hide details for dacă societatea are drept de deducere pentru TVA aferenta facturii fiscale pentru TVA aferenta facturii fisc dacă societatea are drept de deducere pentru TVA aferenta facturii fiscale pentru TVA aferenta facturii fiscale in conditiile in care la data emiterii acestor facturi fiscale furnizorii nu erau inregistrati ca platitori de TVA, iar argumentele aduse de contestatara nu sunt de natura sa combata constatarile organelor de inspectie fiscala
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A98
LG207/15A272
LG207/15A278
LG207/15A276
OPANAF3741/15PT11.1
LG571/03A11
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A145L2
LG571/03A125^1
LG571/03A11L1^4
LG227/15A297
LG227/15A298
LG227/15A299L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A269
LG207/15A276
LG207/15A50
LG207/15A129
OPANAF3741/15PT11.1
LG571/03A11
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A125^1
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A155
LG227/15A297
LG227/15A299L1
OPANAF3741/15PT11.4
OPANAF3741/15PT11.5
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A316L1
1
Hide details for dacă societatea beneficiază de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă achiziţiei, în dacă societatea beneficiază de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă achiziţiei, în condiţiile în care contestatara nu face dovada că bunurile respective au fost destinate utilizării în scopul operaţiunilor sale taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A19L1
LG571/03A25L1
LG571/03A25
LG571/03A23
LG571/03A23L1
LG571/03A19^2L9
LG571/03A21L1
LG571/03A146L1
LG571/03A146L1la)
LG227/15A281L7
LG227/15A297
LG227/15A297L4la)
LG227/15A299L1
1
Hide details for dacă societatea beneficiază de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată înscrisă î dacă societatea beneficiază de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată înscrisă în facturi de achiziţii bunuri şi servicii în condiţiile în care societatea nu justifică cu documente că serviciile au fost utilizate în folosul operaţiunilor sale taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A277L1la)
LG227/15A297L4
LG227/15A297
LG227/15A297L4la)
LG227/15A299L1
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2
LG571/03A146L1la)
OPANAF3741/15PT10.2
1
Hide details for dacă societatea datorează taxă pe valoarea adăugată suplimentară, în condiţiile în care prin contesta dacă societatea datorează taxă pe valoarea adăugată suplimentară, în condiţiile în care prin contestaţie nu se aduc argumente cu privire la aceste constatări
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A93
LG207/15A131
LG207/15A126L2
LG207/15A268
LG207/15A269
LG571/03A11L1^3
LG571/03A152L1
LG571/03A152L6
LG571/03A153
LG571/03A153L1
1
Hide details for dacă societatea datorează tva in condiţiile în care există diferenţe între taxa pe valoarea adăugată î dacă societatea datorează tva in condiţiile în care există diferenţe între taxa pe valoarea adăugată înregistrată în evidenţa contabilă şi taxa pe valoarea adăugată declarată la organul fiscal
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A24
LG227/15A11L5
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A181L1
LG207/15A276
LG207/15A276L1
LG207/15A279
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
OPANAF3741/15PT11.4
OPANAF3741/15PT11.5
HG1/16PT5L1
OG92R/03A119
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1
OG92R/03A120^1L1
5
Hide details for dacă societatea X poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a TVA, în condiţiile în care facturi dacă societatea X poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a TVA, în condiţiile în care facturile de achiziţie nu îndeplinesc calitatea de document justificativ
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A146
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A98
LG207/15A272
LG207/15A278
LG207/15A276
OPANAF3741/15PT11.1
LG571/03A11
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A145L2
LG571/03A125^1
LG571/03A11L1^4
LG227/15A297
LG227/15A298
LG227/15A299L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A269
LG207/15A268
LG207/15A277
LG207/15A277L1la)
LG207/15A277L1lb)
LG227/15A297
LG227/15A299L1
OPANAF3741/15PT11.1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A268
LG207/15A268L1
LG207/15A269
LG207/15A269L2
LG227/15A291L1
LG227/15A291L3lc)
LG227/15A297
LG227/15A297L4la)
LG227/15A297L4
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A17
LG571/03A19
LG571/03A134
LG571/03A145
LG571/03A146
LG227/15A297
1
Hide details for datoreaza TVA de plata in conditiile in care prin contestaţie, nu aduce niciun argument în susţinerea acest datoreaza TVA de plata in conditiile in care prin contestaţie, nu aduce niciun argument în susţinerea acestor sume
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A206
1
Hide details for deducerea TVA înscrisă în facturi emise de diverşi furnizori, în condiţiile în care organele de inspecţie deducerea TVA înscrisă în facturi emise de diverşi furnizori, în condiţiile în care organele de inspecţie fiscală au constatat că facturile respective nu întrunesc condiţiile de documente justificative, iar în urma controalelor încrucişate, societăţile emitente nu figurează în evidenţa fiscală şi nici în evidenţele Oficiului Registrului Comerţului
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A297
LG227/15A298
LG227/15A299L1
1
Hide details for deductibilitate taxa pe valoarea adaugata deductibilitate taxa pe valoarea adaugata
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145L1
LG571/03A145L2
LG571/03A146L1la)
3
Hide details for deductibilitatea cheltuielilor cu prestari servicii pentru care nu rezulta necesitatea prestarii acestora si deductibilitatea cheltuielilor cu prestari servicii pentru care nu rezulta necesitatea prestarii acestora si daca au fost efectiv prestate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A297
LG227/15A297L4
LG227/15A299L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A146L1
LG571/03A146
LG207/15A276
LG207/15A276L1
LG207/15A73L1
LG134/10A249
LG134/10A250
OG92R/03A119
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120
OG92R/03A120L1
OG92R/03A206
OG92R/03A206L1
OG92R/03A206L1lc)
OG92R/03A206L1lc)ld)
OPANAF3741/15PT11.1
OPANAF3741/15PT2.5
HG44/04PT12
HG44/04PT48
HG44/04PT46L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L4
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A145L2
LG571/03A145L2la)
1
Hide details for deductibilitatea TVA aferenta achizitiior de bunuri imobile, ulterior demolate si prin urmare nu au fost folo deductibilitatea TVA aferenta achizitiior de bunuri imobile, ulterior demolate si prin urmare nu au fost folosite pentru realizarea de operatiuni taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04PT12
HG44/04PT48
HG44/04A58L1
1
Hide details for deductibilitatea TVA aferentă facturilor înscrise eronat în jurnalul de cumpărături deductibilitatea TVA aferentă facturilor înscrise eronat în jurnalul de cumpărături
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A146
LG571/03A146L1la)
LG571/03A155L1
LG571/03A155
LG571/03A155L19la)
LG571/03A155L19lb)
LG571/03A155L19lc)
1
Hide details for deductibilitatea tva aferentă serviciilor de consultanţă deductibilitatea tva aferentă serviciilor de consultanţă
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A173
LG207/15A173L1
LG207/15A173L2
LG207/15A174
LG207/15A174L1
LG207/15A176
LG207/15A181L1L4L6L7L8
LG207/15A268
LG207/15A268L1
LG207/15A268L2
LG207/15A268L2
LG207/15A269
LG207/15A276
LG207/15A276L1
LG207/15A98
LG207/15A181L1
LG227/15A281L7
LG227/15A297
LG227/15A297L4
LG227/15A297L4la)
LG227/15A299L1
LG227/15A302L1la)
LG227/15A307L1
LG571/03A19L1
LG571/03A19L5
LG571/03A11L2
LG571/03A11L2la)
HG1/16PT68
HG44/04PT22
HG44/04PT22-24
HG44/04PT22-26
HG44/04PT23
HG44/04PT24
HG44/04PT28
HG44/04PT28
HG44/04PT32
HG44/04PT33
OG92R/03A119
OG92R/03A119L1
OG92R/03A119L2
OG92R/03A120
OG92R/03A120L1
1
Hide details for deductibilitatea TVA in facturi reprezentand achizitii de bunuri materiale care nu sunt folosite in vederea r deductibilitatea TVA in facturi reprezentand achizitii de bunuri materiale care nu sunt folosite in vederea realizarii de operatiuni impozabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L1
HG44/04PT44
HG44/04PT48
1
Hide details for deductibilitatea tva in situatia in care societatea nu detine cod valid de tva deductibilitatea tva in situatia in care societatea nu detine cod valid de tva
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128
1
Hide details for drept de deducere a TVA aferenta unor servicii care nu sunt achizitionate in folosul operatiunilor taxabile drept de deducere a TVA aferenta unor servicii care nu sunt achizitionate in folosul operatiunilor taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A299L1
4
Hide details for dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta unor servicii care nu sunt destinate utilizarii in dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta unor servicii care nu sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor sale taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A145
LG571/03A145L1
LG571/03A146
LG571/03A146L1
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A67
LG207/15A173
LG207/15A173L1
LG207/15A173L2
LG207/15A174
LG207/15A176
LG207/15A176L1
LG207/15A176L2
LG227/15A11L11
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A119L1
OG92R/03A119L2
OG92R/03A120L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145L1
LG571/03A145L2
LG571/03A146L1
LG571/03A146L1la)