MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Show details for desfiintarea deciziei de impunere - neindeplinirea procedurii pentru inspectia fiscala desfiintarea deciziei de impunere - neindeplinirea procedurii pentru inspectia fiscala
82
Show details for desfiintarea deciziei de impunere intrucat din actul administrativ nu rezulta situatia de fapt desfiintarea deciziei de impunere intrucat din actul administrativ nu rezulta situatia de fapt
3
Show details for emiterea eronata a titlului de creanta emiterea eronata a titlului de creanta
1
Show details for fara materii fara materii
1
Show details for impozite si taxe locale - competenta de solutionare impozite si taxe locale - competenta de solutionare
1
Show details for inreruperea termenului de prescriptie inreruperea termenului de prescriptie
3
Show details for instanta de judecata s-a pronuntat pe latura civila prin decizie definitiva instanta de judecata s-a pronuntat pe latura civila prin decizie definitiva
9
Show details for nemotivata, în situatia în care contestatorul nu prezinta argumente de fapt si de drept în sustinerea contest nemotivata, în situatia în care contestatorul nu prezinta argumente de fapt si de drept în sustinerea contestatiei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse solutionarii
3
Show details for nulitatea actelor administative incheiate de organele de inspectie fiscala, invocata de contestatoare pentru nulitatea actelor administative incheiate de organele de inspectie fiscala, invocata de contestatoare pentru nerespectarea prevederile art.98 alin.(3) si art.104 alin.(1), alin.(4) si alin.(5) din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
1
Show details for nulitatea actelor administative incheiate de organele de inspectie fiscala, invocata de contestatoare pentru nulitatea actelor administative incheiate de organele de inspectie fiscala, invocata de contestatoare pentru nerespectarea prevederilor art.87 coroborate cu prevederile art.43 alin.(2) lit.e) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv decizia de impunere nu cuprinde motivele de fapt care au stat la baza emiterii acesteia
13
Show details for prescriptie prescriptie
2
Show details for prezentarea de probe noi in sustinerea contestatiei prezentarea de probe noi in sustinerea contestatiei
30
Hide details for prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul administrativ atacat, situatie în care urmeaza sa se prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul administrativ atacat, situatie în care urmeaza sa se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de solutionare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A279L3
LG207/15A279L4
LG207/15A129
LG207/15A113
LG207/15A72L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG95/06A211
LG95/06A257
LG95/06A257L2
LG95/06A257L2
LG95/06A257L2la)
LG95/06A257L2lb)
LG207/15A50
LG207/15A50L2
LG207/15A276L1
LG207/15A279
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG134/10A181
LG207/15A75
LG207/15A270
LG227/15A121
LG227/15A151
LG571/03A53
LG571/03A82
LG571/03A296^21
LG571/03A296^25
LG571/03A84
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A276L1
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
LG571/03A82
LG571/03A84
OG92/03A84
OG92/03A111
OPANAF3741/15PT11.4
OPANAF3741/15PT11.5
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A276L1
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
LG207/15A50
LG571/03A82
LG571/03A84
OG29R/05A84
OPANAF3741/15PT11.4
OPANAF3741/15PT11.5
OPANAF3741/15PT11.1
OPANAF3741/15PT2.5
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A173
LG207/15A173L1
LG207/15A173L2
LG207/15A174
LG207/15A176
LG207/15A176L1
LG207/15A176L2
LG207/15A279
LG207/15A279L3
LG207/15A347
LG571/03A82
LG571/03A296^25
LG571/03A296^21
LG571/03A296^22
OG92/03A91
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A113
LG207/15A118L3
LG207/15A131
LG207/15A131L2
LG207/15A72L1
LG207/15A72L2
LG207/15A73L2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A48
HG44/04PT36
HG44/04PT37
OG92/03A7
OG92/03A65
OG92/03A67A1
OG92/03A83
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A93
LG207/15A95
LG207/15A95L1
LG207/15A154
LG207/15A173L1
LG207/15A174
LG207/15A174L1
LG207/15A176
LG207/15A176L1
LG207/15A276
LG207/15A276L1
LG207/15A279
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
LG207/15A50
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A93
LG207/15A95
LG207/15A95L1
LG207/15A95L2
LG207/15A154
LG207/15A173
LG207/15A173L1
LG207/15A173L2
LG207/15A174
LG207/15A276
LG207/15A276L1
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
LG207/15A50
LG207/15A50L2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A50
LG207/15A129
LG207/15A276
LG207/15A279
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A134
LG571/03A145
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A279
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A279
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A279
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
LG207/15A50
LG207/15A129
LG207/15A281L2
LG207/15A281L5
LG207/15A281L6
LG227/15A286
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A50
LG207/15A50L2
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
LG571/03A52L1
LG571/03A52L1lb)
LG571/03A296^21
LG571/03A296^22
LG571/03A296^22L4
LG571/03A296^25
LG571/03A296^28
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG134/10A249
LG207/15A6
LG207/15A55
LG207/15A113
LG207/15A113L1
LG207/15A113L2
LG207/15A118L3
LG207/15A131
LG207/15A131L2
LG207/15A279L3
LG207/15A269L1
LG207/15A276
LG207/15A276L1
LG207/15A73L1
LG207/15A7L3
LG207/15A7L3
LG207/15A7L3
LG207/15A7L4
LG571/03A48
LG571/03A83
LG571/03A84
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A173L1
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A174L1
LG207/15A276
LG207/15A276L1
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
LG207/15A50
LG207/15A50L2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG85/06A41
LG85/06A41L1
LG85/06A64L6
OG92/03A119
OG92/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG85/06A41
LG85/06A41L1
LG85/06A64L6
OG92/03A119
OG92/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A11L1
LG227/15A316L1
LG227/15A297
LG227/15A297L4
LG227/15A297L4la)
LG571/03A11
LG571/03A145
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A276
LG207/15A277
LG207/15A279
LG571/03A48
LG571/03A145
LG571/03A145L1
LG571/03A146
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A50
LG207/15A276
LG207/15A279
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
7
Show details for renuntare la contestatie renuntare la contestatie
16
Show details for respingerea contestatiei ca fiind fara obiect respingerea contestatiei ca fiind fara obiect