MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
3
Hide details for  instanta de judecata s-a pronuntat pe latura civila prin decizie definitiva instanta de judecata s-a pronuntat pe latura civila prin decizie definitiva
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A277
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A277
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG554/04PT22L1
OG92R/03A119
OG92R/03A119L1
OG92R/03A119L2
OG92R/03A120
OG92R/03A120L1
9
Hide details for  nemotivata, în situatia în care contestatorul nu prezinta argumente de fapt si de drept în sustinerea contest nemotivata, în situatia în care contestatorul nu prezinta argumente de fapt si de drept în sustinerea contestatiei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse solutionarii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A269
LG207/15A277
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A269
OPANAF3741/15PT11.1
LG207/15A277
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A269
LG207/15A279
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
LG207/15A129
LG207/15A50
OPANAF3741/15PT11.1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A269
OPANAF3741/15PT11.1
OG92/03A119
OG92/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A269
LG207/15A268
LG207/15A277
LG207/15A277L1la)
LG207/15A277L1lb)
LG227/15A297
LG227/15A299L1
OPANAF3741/15PT11.1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A269
LG207/15A279
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
LG207/15A281L2
LG207/15A281L5
LG207/15A281L6
LG207/15A129
LG207/15A50
LG207/15A50L2
OPANAF3741/15PT11.1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG134/10A249
LG207/15A6
LG207/15A55
LG207/15A113
LG207/15A113L1
LG207/15A113L2
LG207/15A118L3
LG207/15A131
LG207/15A131L2
LG207/15A279L3
LG207/15A269L1
LG207/15A276
LG207/15A276L1
LG207/15A73L1
LG207/15A7L3
LG207/15A7L3
LG207/15A7L3
LG207/15A7L4
LG571/03A48
LG571/03A83
LG571/03A84
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG134/10A249
LG134/10A250
LG207/15A73L1
LG207/15A73L2
LG207/15A1PT37
LG207/15A22
LG207/15A268
LG207/15A268L1
LG207/15A268L2
LG207/15A268L2
LG207/15A269L2
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
OPANAF3741/15PT2.5
OPANAF3741/15PT11.1
OPANAF3741/15PT11.1L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A269L1
LG207/15A269
LG571/03A11
LG571/03A19
LG571/03A21
OG92/03A91
OG92/03A102
OG92/03A104
3
Hide details for  nulitatea actelor administative incheiate de organele de inspectie fiscala, invocata de contestatoare pentru nulitatea actelor administative incheiate de organele de inspectie fiscala, invocata de contestatoare pentru nerespectarea prevederile art.98 alin.(3) si art.104 alin.(1), alin.(4) si alin.(5) din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A7
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A12
LG207/15A46
LG207/15A49
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A12
LG207/15A49
LG207/15A126L2
LG207/15A130
LG207/15A131
1
Hide details for  nulitatea actelor administative incheiate de organele de inspectie fiscala, invocata de contestatoare pentru nulitatea actelor administative incheiate de organele de inspectie fiscala, invocata de contestatoare pentru nerespectarea prevederilor art.87 coroborate cu prevederile art.43 alin.(2) lit.e) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv decizia de impunere nu cuprinde motivele de fapt care au stat la baza emiterii acesteia
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A268L1
LG207/15A268L2
LG207/15A268L2
LG207/15A269L2
LG207/15A269L2
LG207/15A270L1
LG207/15A46
LG207/15A49
LG571/03A19L1
LG571/03A21
LG571/03A145L2
LG571/03A146
LG571/03A125^1
13
Hide details for  prescriptie prescriptie
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A135
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A6
OG92R/03A91
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A91
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG95/06A211
LG95/06A257
LG95/06A257L2
LG95/06A257L2
LG95/06A257L2la)
LG95/06A257L2lb)
LG207/15A93
LG207/15A347
LG571/03A2
LG571/03A2la)
LG571/03A41
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A67A1
OG92/03A83
LG571/03A46L1
LG571/03A46L2
LG571/03A46L1
LG571/03A46
LG571/03A83
LG571/03A84
LG571/03A296^22
LG571/03A296^25
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A83
LG571/03A84
LG571/03A296^21
LG571/03A296^21L1
LG571/03A296^22
LG571/03A296^25
OG92/03A91
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A296^21L1
LG571/03A296^22
LG571/03A296^25
OG92/03A91
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A93
OG92R/03A23L1
OG92R/03A131L1
OG92R/03A132
OG92R/03A133
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A173
LG207/15A173L1
LG207/15A173L2
LG207/15A174
LG207/15A176
LG207/15A176L1
LG227/15A121
LG227/15A151
LG227/15A155L1
OG92/03A24
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A110
LG571/03A83
LG571/03A84
LG571/03A296^21
LG571/03A296^21L1
LG571/03A296^22
LG571/03A296^25
OG92/03A91
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A269
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A276
LG207/15A276L1
LG207/15A347
LG571/03A35
OG92R/03A91
OG92R/03A91L1
OG92R/03A91L2
OPANAF3741/15PT11.1
OPANAF3741/15PT2.5
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG134/10A249
LG207/15A6
LG207/15A55
LG207/15A113
LG207/15A113L1
LG207/15A113L2
LG207/15A118L3
LG207/15A131
LG207/15A131L2
LG207/15A279L3
LG207/15A269L1
LG207/15A276
LG207/15A276L1
LG207/15A73L1
LG207/15A7L3
LG207/15A7L3
LG207/15A7L3
LG207/15A7L4
LG571/03A48
LG571/03A83
LG571/03A84
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A269L1
LG207/15A269
LG571/03A11
LG571/03A19
LG571/03A21
OG92/03A91
OG92/03A102
OG92/03A104
2
Hide details for  prezentarea de probe noi in sustinerea contestatiei prezentarea de probe noi in sustinerea contestatiei
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A276L1
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
LG571/03A156L1
LG571/03A156L2
LG571/03A156^2L1
OPANAF3741/15PT11.4
OPANAF3741/15PT11.5
OPANAF3741/15PT11.1lb
OPANAF3741/15PT2.5
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A269
LG207/15A269L1
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A276
LG207/15A276L1
LG207/15A73L1
LG207/15A73L2
LG227/15A281L1
LG227/15A281L7
LG227/15A282L1
HG1/16PT5L1
OPANAF3741/15PT11.1
OPANAF3741/15PT11.1L1
OPANAF3741/15PT11.1la
OPANAF3741/15PT11.1lb
OPANAF3741/15PT2.5
30
Hide details for  prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul administrativ atacat, situatie în care urmeaza sa se prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul administrativ atacat, situatie în care urmeaza sa se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de solutionare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A216