MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for daca societatea datoreaza aceasta suma in conditiile in care prin contestatia formulata aceasta nu aduce nici daca societatea datoreaza aceasta suma in conditiile in care prin contestatia formulata aceasta nu aduce nicio motivatie in sustinerea acestui capat de cerere
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG134/10A249
LG134/10A250
LG207/15A6
LG207/15A73L1
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A276L1
LG207/15A277L3
LG207/15A279L5
LG227/15A316L1
LG241/05A9
OPANAF3741/15PT2.5
OPANAF3741/15PT10.2
1
Hide details for dacă are drept de deducere pentru taxa pe valoarea adăugată aferentă facturilor reprezentând prestări de dacă are drept de deducere pentru taxa pe valoarea adăugată aferentă facturilor reprezentând prestări de servicii, în condiţiile în care din documentele anexate la dosarul cauzei rezultă că aceste servicii nu sunt destinate utilizării în folosul operaţiunlor sale taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1
LG571/03A19L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A134^2
LG571/03A145L2la)
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1
4
Hide details for dacă datorează taxa pe valoarea adăugată colectată suplimentar de organele de inspecţie fiscală dacă datorează taxa pe valoarea adăugată colectată suplimentar de organele de inspecţie fiscală
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L1
LG571/03A21L4
LG571/03A24L1
LG571/03A23L3
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A134L1
LG571/03A134L3
LG571/03A134^2
LG571/03A155L1
LG571/03A145^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A146L1
OG92/03A119
OG92/03A120
HG44/04PT48
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145L1la)
LG571/03A148
LG571/03A140
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A129
LG571/03A130
LG571/03A137
LG571/03A140
1
Hide details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au procedat la reverificarea societăţii pentru aceeaşi dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au procedat la reverificarea societăţii pentru aceeaşi perioadă şi acelaşi tip de impozit, în condiţiile în care din documentele anexate la dosarul cauzei nu rezultă care au fost datele suplimentare, necunoscute la data efectuării verificării anterioare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A105L1
OG92R/03A105L2
OG92R/03A105L3
OG92R/03A105
4
Hide details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au stabilit în sarcina societăţii taxa pe valoarea adău dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au stabilit în sarcina societăţii taxa pe valoarea adăugată
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145L8la)
OG92R/03A67L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145L2la)
LG571/03A148lc)
OG92R/03A7L2
OG92R/03A94L1
OG92R/03A94L2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A82
LG571/03A11L1^4
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A280L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A6
LG207/15A118L3
LG207/15A269L1ld)
LG227/15A299L1
HG1/16PT69L1
HG1/16PT69L2
3
Hide details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societãţii contestatoare dreptul de deducer dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societãţii contestatoare dreptul de deducere a TVA
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
OG92R/03A6
OG92R/03A105L1
LG82/91A6
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A143L2la)
OG92R/03A216L3
OMFP2222/06A10L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A6
LG207/15A7
LG207/15A118L3
LG207/15A73L1
LG207/15A73L2
LG207/15A268
LG207/15A269
LG207/15A270
LG207/15A276
LG207/15A279
LG227/15
LG134/10A249
LG134/10A250
OPANAF3741/15PT11.1
1
Hide details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societăţii dreptul de deducere a taxei pe dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societăţii dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată şi au constatat că nu sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile cu achiziţiile efectuate de la S.C. .X. S.R.L. pe considerentul că furnizorul nu a declarat livrări către S.C. .X.S.R.L. în condiţiile în care în susţinerea contestaţiei societatea anexează documente care nu au fost avute în vedere de organele de inspecţie fiscală
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A137L1la)
LG571/03A11L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A146L1la)
OG92/03A6
OG92/03A119
OG92/03A120
OMFP2222/06A10L1
1
Hide details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societăţii dreptul de deducere aferent tax dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societăţii dreptul de deducere aferent taxei pe valoarea adăugată înscrisă în facturi
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1^1
LG571/03A145L2la)
2
Hide details for dacă operaţiunile efectuate de societate reprezentând livrări intracomunitare de bunuri sunt scutite de T. dacă operaţiunile efectuate de societate reprezentând livrări intracomunitare de bunuri sunt scutite de T.V.A., în condiţiile în care aceasta nu a făcut dovada că deţine documente justificative potrivit legii prin care să poată beneficia de această scutire
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128
LG571/03A145
LG571/03A143L2la)
LG571/03A143L3
OG92/03A6
OG92/03A105
OMFP2222/06A10L1la)
OMFP2222/06A10L1lb)
OMFP2222/06A10L1lc)
OG92/03A119
OG92/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128L9
LG571/03A128L1
LG571/03A143L2la)
OG92/03A119
OG92/03A120
1
Hide details for dacă organele de inspectie fiscala în mod legal au procedat la stabilirea taxei, în conditiile în care, din dacă organele de inspectie fiscala în mod legal au procedat la stabilirea taxei, în conditiile în care, din instrumentarea speţei rezultă o altă situaţie de fapt decât cea constatată de organele de inspecţie fiscală
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L1
LG571/03A24
LG571/03A19
LG571/03A145
LG571/03
1
Hide details for dacă poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a TVA înscrisă în facturile primite de la furnizo dacă poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a TVA înscrisă în facturile primite de la furnizori, în condiţiile în care nici în timpul inspecţiei fiscale şi nici în susţinerea contestaţiei, societatea nu a prezentat documente din care să rezulte că achiziţia bunurilor şi serviciilor înscrise în respectivele facturi sunt aferente operaţiunilor taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L1
LG571/03A21L4
LG571/03A24L1
LG571/03A23L3
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A134L1
LG571/03A134L3
LG571/03A134^2
LG571/03A155L1
LG571/03A145^1
1
Hide details for dacă societatea are drept de deducere pentru taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiei de autovehicu dacă societatea are drept de deducere pentru taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiei de autovehicule, în condiţiile în care societatea nu justifică cu documente că aceste autovehicule se încadrează în excepţiile prevăzute la art.145^1 alin.(1)-alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L1
LG571/03A21L4
LG571/03A24L1
LG571/03A23L3
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A134L1
LG571/03A134L3
LG571/03A134^2
LG571/03A155L1
LG571/03A145^1
1
Hide details for dacă societatea beneficiază de scutirea taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor intracomunitare dacă societatea beneficiază de scutirea taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor intracomunitare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03A143
OMFP2222/06A10L1
1
Hide details for dacă societatea X poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a TVA, în condiţiile în care facturi dacă societatea X poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a TVA, în condiţiile în care facturile de achiziţie nu îndeplinesc calitatea de document justificativ
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L4lf)
LG571/03A146L1la)
OG92R/03A102L4lb)
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A119
LG571/03A21L1
LG571/03A145L12
1
Hide details for datoreaza TVA de plata in conditiile in care prin contestaţie, nu aduce niciun argument în susţinerea acest datoreaza TVA de plata in conditiile in care prin contestaţie, nu aduce niciun argument în susţinerea acestor sume
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFCFA11
LG571/03A11
LG571/03A148
OG92/03A119
OG92/03A120
OG92/03A216L3
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A216L1
1
Hide details for deducerea TVA aferenta unui obiectiv de investitii, abandonat deducerea TVA aferenta unui obiectiv de investitii, abandonat
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A134
LG571/03A134^1
LG571/03A134^2
LG571/03A145
LG571/03A155
1
Hide details for deducerea tva in conditiile in care factura nu cuprinde elementele obligatorii prevazute de lege deducerea tva in conditiile in care factura nu cuprinde elementele obligatorii prevazute de lege
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A137L1la)
LG571/03A156L1
LG571/03A156L2
LG571/03A160L3
LG571/03A146L1la)
LG571/03A155L5
HG44/04PT82L3
6
Hide details for deductibilitate taxa pe valoarea adaugata deductibilitate taxa pe valoarea adaugata
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L1
LG571/03A21L4
LG571/03A24L1
LG571/03A23L3
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A134L1
LG571/03A134L3
LG571/03A134^2
LG571/03A155L1
LG571/03A145^1