MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
2
Hide details for ajustarea veniturilor şi cheltuielilor ca urmare a analizării tranzacţiilor dintre persoane afiliate ajustarea veniturilor şi cheltuielilor ca urmare a analizării tranzacţiilor dintre persoane afiliate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L4lm)
LG571/03A7pct21
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG227/15A11L1
HG44/04PT29
OG92/03A119
OG92/03A120
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
1
Hide details for calcularea, declararea si achitarea impozitului pe profit aferent trimestrului calcularea, declararea si achitarea impozitului pe profit aferent trimestrului
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15
LG207/15A93
LG207/15A95
LG207/15A113
LG227/15
LG571/03
LG571/03A19L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A11L1
LG571/03A145
LG571/03A146L1la)
HG44/04PT12
HG44/04PT44
HG44/04PT48
1
Hide details for calcularea, declararea si achitarea impozitului pe profit aferent trimestrului IV calcularea, declararea si achitarea impozitului pe profit aferent trimestrului IV
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L4la)
LG571/03A145L2la)
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1
LG19/00
OU150/02
6
Hide details for cheltuieli cu prestari de servicii pentru care nu rezulta daca au fost efectiv prestate cheltuieli cu prestari de servicii pentru care nu rezulta daca au fost efectiv prestate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L1
LG571/03A21L4
LG571/03A145L12
LG571/03A146L1la)
LG571/03A128L4ld)
LG571/03A137
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A126L1
LG571/03A137L1la)
LG571/03A160
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A146L1
LG571/03A155L5lh)
LG571/03A126L1la)
LG571/03A155L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A145L2la)
LG82/91
HG44/04PT48
HG44/04PT72L3
OG92/03A6
OG92/03A105
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1
LG571/03A19L1
LG571/03A22L5^1
LG571/03A134^1L1
LG571/03A134^2L1
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A141
LG571/03A152L1
LG571/03A153
LG571/03A155L19la)-ld)
LG571/03A155L19lf
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L4lm)
HG44/04A48
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A280L1
10
Hide details for cheltuieli inregistrate in baza unor documente ce nu indeplinesc calitatea de document justificativ potrivit cheltuieli inregistrate in baza unor documente ce nu indeplinesc calitatea de document justificativ potrivit Legii contabilitatii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
LG571/03A48
OG92R/03A216L1
OG92R/03A216L2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82/91A2L1
LG82/91A6L1
LG571/03A11L1
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4
LG571/03A21L4lf)
OG92R/03A94L3
LG571/03A134
LG571/03A145L1
LG571/03A146L1la)
LG571/03A55L1
LG571/03A55L3lb)
OG92R/03A120^1
OG92R/03A119
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A205L1L2
LG571/03A11
LG571/03A11L1^1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A19L1
LG571/03A146L1la)
LG571/03A145L2la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A24L1
LG571/03A24L2
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L7
OG92R/03A120^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
OG92R/03A206L1lc)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03214
LG571/03A11L1^1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A146L1la)
LG82/91A6
HG44/04PT46
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A141
LG571/03A152L1
LG571/03A153
LG571/03A155L19la)-ld)
LG571/03A155L19lf
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A128L5
LG571/03A145L12
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A28L1
LG571/03A138L1la)
LG571/03A148
HG44/04PT12
HG44/04PT53.5
HG44/04PT20
2
Hide details for cheltuieli nedeductibile stabilite de organele de inspecţie fiscală în condiţiile societatea prin contesta cheltuieli nedeductibile stabilite de organele de inspecţie fiscală în condiţiile societatea prin contestaţie, nu aduce niciun argument în susţinerea acestor sume
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
LG571/03A24
LG571/03A11
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A34
LG571/03A35
LG571/03A141L2le)
LG571/03A145
LG571/03A146
OG92R/03A82
OG92R/03A84
1
Hide details for cu privire la deductibilitatea cheltuielilor în condiţiile în care societatea nu a prezentat documente din c cu privire la deductibilitatea cheltuielilor în condiţiile în care societatea nu a prezentat documente din care să rezulte că achiziţiile au fost efectuate în scopul realizării activităţii economice
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A6
LG207/15A118L3
LG207/15A269L1ld)
LG227/15A299L1
HG1/16PT69L1
HG1/16PT69L2
1
Hide details for daca cheltuielile cu achizitie bunuri sunt deductibile in conditiile in care organele nu au analizat natura c daca cheltuielile cu achizitie bunuri sunt deductibile in conditiile in care organele nu au analizat natura cheltuielilor in functie de activitatea desfasurata de societate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
LG571/03A48
OG92R/03A216L1
OG92R/03A216L2
2
Hide details for daca cheltuielile sunt deductibile la calculul impozitului pe profit in conditiile in care sunt aferente real daca cheltuielile sunt deductibile la calculul impozitului pe profit in conditiile in care sunt aferente realizari de venituri
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82R/91A6
LG571/03A11
LG571/03A21
LG571/03A21L2
LG571/03A19
LG571/03A21L1
LG571/03A24L1
LG571/03A137
LG571/03A156^2
LG571/03A158L1
OG92R/03A83
OG92R/03A94L3
OG92R/03A119
OG92R/03A120L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A34
LG571/03A35
LG571/03A141L2le)
LG571/03A145
LG571/03A146
OG92R/03A82
OG92R/03A84
1
Hide details for daca cheltuielile sunt deductibile la calculul profitului impozabil, in conditiile in care societatea nu face daca cheltuielile sunt deductibile la calculul profitului impozabil, in conditiile in care societatea nu face dovada ca aceste cheltuieli au condus la realizarea de venituri impozabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A141
LG571/03A152L1
LG571/03A153
LG571/03A155L19la)-ld)
LG571/03A155L19lf
1
Hide details for daca cheltuielile sunt deductibile la calculul profitului impozabil, in conditiile in care societatea nu face daca cheltuielile sunt deductibile la calculul profitului impozabil, in conditiile in care societatea nu face dovada ca au condus la realizarea de venituri impozabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A11L1
LG227/15
LG227/15A286
LG571/03
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A137L1la)
LG571/03A145L12
LG571/03A146L1la)
LG571/03A150
LG571/03A157L1
LG571/03A157L2
LG207/15
HG1/16PT5L1
1
Hide details for daca in mod legal au procedat la majorarea bazei de calcul a impozitului pe profit, in conditiile in care ace daca in mod legal au procedat la majorarea bazei de calcul a impozitului pe profit, in conditiile in care acestea au procedat la reincadrarea tranzactiilor in cauza
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1
LG571/03A19L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A134^2
LG571/03A145L2la)
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1
1
Hide details for daca in mod legal organele de inspectie fiscala au reîncadrat operaţiunile de achiziţii de bunuri şi au st daca in mod legal organele de inspectie fiscala au reîncadrat operaţiunile de achiziţii de bunuri şi au stabilit că aceste cheltuieli sunt nedeductibile in conditiile in care documentele si argumentele prezentate in sustinerea contestatiei nu sunt de natura sa modifice constatarile din raportul de inspectie fiscala
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A34
LG571/03A35
LG571/03A141L2le)
LG571/03A145
LG571/03A146
OG92R/03A82
OG92R/03A84
1
Hide details for daca in mod legal organele de inspectie fiscala au reintregit veniturile impozabile, prin reincadrarea operat daca in mod legal organele de inspectie fiscala au reintregit veniturile impozabile, prin reincadrarea operatiunilor in conditiile in care documentele si argumentele prezentate in sustinerea contestatiei nu sunt de natura sa modifice constatarile din raportul de inspectie fiscala
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
LG571/03A11
LG571/03A146
OG92/03A119
OG92/03A120