MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
3638
Hide details for DGRFP TimisoaraDGRFP Timisoara
392
Hide details for Accesorii Accesorii
1
Hide details for - aferente diferentelor de taxa pe valoarea adaugata constatate ca declarate si achitate cu intarziere - aferente diferentelor de taxa pe valoarea adaugata constatate ca declarate si achitate cu intarziere
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A43L2lg)
OG92R/03A43L2lh)
OG92R/03A43L3
OG92R/03A43L4
OG92R/03A46
OPANAF450/13PT11.1la)
1
Hide details for accesorii aferente creantelor bugetare nascute anterior deschiderii procedurii de reorganizare judiciara, efe accesorii aferente creantelor bugetare nascute anterior deschiderii procedurii de reorganizare judiciara, efectele intrarii in vigoare a legii insolventiei asupra calculului de accesorii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A279L3
3
Hide details for accesorii aferente diferentei de datorie vamala stabilita la controlul vamal ulterior, data de la care aceste accesorii aferente diferentei de datorie vamala stabilita la controlul vamal ulterior, data de la care acestea se calculeaza
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG141/97A141
OG92R/03A120
OG92R/03A186
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92R/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92R/03
4
Hide details for accesorii aferente impozitului pe profit si TVA stabilite prin decizie de impunere ce a fost desfiintata prin accesorii aferente impozitului pe profit si TVA stabilite prin decizie de impunere ce a fost desfiintata prin decizia de solutionare a contestatie
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A50
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A279L3
LG207/15A279L4
LG207/15A279L1
LG207/15A279L2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A279L3
LG207/15A279L4
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03
2
Hide details for accesorii aferente impozitului pe profit si TVA stabilite prin decizie de impunere ce face obiectul altei jud accesorii aferente impozitului pe profit si TVA stabilite prin decizie de impunere ce face obiectul altei judecati
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A119
OG92/03A120
OPANAF450/13PT11.1la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul Garzii FinanciareOG92R/03A216L3
LG29/90
LG554/04A14
1
Hide details for Accesorii aferente impozitului pe venit Accesorii aferente impozitului pe venit
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15
1
Hide details for accesorii aferente obligatiilor fiscale declarate prin declaratii de impozite si taxe si achitate la termen s accesorii aferente obligatiilor fiscale declarate prin declaratii de impozite si taxe si achitate la termen scadent
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
OG92/03
7
Hide details for accesorii aferente TVA accesorii aferente TVA
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A119
OG92/03A120
OG92/03A121
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A279
LG207/15A279L3
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03
OG92R/03
LG207/15A176
LG207/15A174
LG207/15A173
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A173
LG207/15A174
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15
11
Hide details for accesorii aferente unor debite achitate in termen accesorii aferente unor debite achitate in termen
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A53
LG571/03A82
OG92R/03A111L1
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
Alte organeOG92/03A119
OG92/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG95/06A257
OG92R/03A115
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1L1
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A216L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A119
OG92/03A120
Alte organeOG92/03A119
OG92/03A120
Alte organeOG92/03A119
OG92/03A120
Alte organeOG92R/03A21
OG92R/03A41
OG92R/03A43
OG92R/03A44
OG92R/03A45
OG92R/03A85
OG92R/03A86
OG92R/03A110
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
LG207/15A22
LG207/15A153
LG207/15A154
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A175
LG207/15A176
LG207/15A279
LG207/15A279L3
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A173
LG207/15A174
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A45
OG92/03A85
OG92/03A111
OG92/03A174
1
Hide details for accesorii aferente unor debite datorate in conditile in care societatea contesta data de la care au fost calc accesorii aferente unor debite datorate in conditile in care societatea contesta data de la care au fost calculate aceste accesorii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
70
Show details for accesorii aferente unor debite neachitate in termen accesorii aferente unor debite neachitate in termen