MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
2
Hide details for dacă contribuabilul datorează accesorii în condiţiile în care debitul principal nu mai există. dacă contribuabilul datorează accesorii în condiţiile în care debitul principal nu mai există.
Alte organeOG92/03A33
OG92R/03A24
OG92R/03A47
OG92R/03A205L1L2
OG92R/03A206L2
OG92R/03A216
OG92R/03A217L1
Alte organeOG92R/03A24
OG92R/03A47
OG92R/03A205L1L2
OG92R/03A206L2
OG92R/03A216
OG92R/03A217L1
OG92R/03A216L3^1
OG92R/03A216L3
1
Hide details for dacă urmare pierderii valabilităţii eşalonării la plată, pentru sumele rămase de plată din eşalonare dacă urmare pierderii valabilităţii eşalonării la plată, pentru sumele rămase de plată din eşalonarea la plată acordată, se datorează penalitate de 10%, precum şi dobânzi şi penalităţi aferente obligaţiilor restante neachitate la scadenţă
Alte organeOU29/11A13L4
OG92R/03
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
1
Hide details for data de la care curg dobanzile si penalitatile aferente diferentelor de impozit pe venit comunicate prin deci data de la care curg dobanzile si penalitatile aferente diferentelor de impozit pe venit comunicate prin decizia de impunere
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A121
OG92R/03A116
1
Hide details for debit neachitat la termen debit neachitat la termen
Alte organeOG92R/03
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120
1
Hide details for legalitatea calcularii accesoriilor in conditiile in care la stingerea obligatiilor nu s-a tinut cont de sume legalitatea calcularii accesoriilor in conditiile in care la stingerea obligatiilor nu s-a tinut cont de sumele achitate in plus
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1
OG92R/03A206L1lc)ld)
OG92R/03A213L1
LG95/06A257
3
Hide details for legalitatea calcularii de accesorii asupra debitelor neachitate la termenul de scadenta legalitatea calcularii de accesorii asupra debitelor neachitate la termenul de scadenta
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A82
OG92/03A119
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A131L1
OG92R/03A206L1lc)ld)
OG92R/03A213L1
OPANAF 2906/14PT 2.5
OPANAF 2906/14PT11.1la)
1
Hide details for legalitatea calculării de accesorii asupra unor debite stinse din taxa pe valoarea adăugată de rambursat e legalitatea calculării de accesorii asupra unor debite stinse din taxa pe valoarea adăugată de rambursat exigibilă la termenul limită stabilit de lege pentru depunerea decontului de TVA
Alte organeOG92R/03A24
OG92R/03A115L1lb)
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120L1
LG571/03A147L1
LG571/03A147L2
LG571/03A147L3
LG571/03A147L5
LG571/03A147L6
1
Hide details for legalitatea calculării de accesorii prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii în condiţi legalitatea calculării de accesorii prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii în condiţiile în care baza de calcul a accesoriilor a fost stabilită eronat de organele fiscale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG95/06A257
OG92R/03A115
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1L1
1
Hide details for legalitatea stabilirii accesoriilor calculate ca urmare a stingerii obligaţiilor declarate în ordinea vechim legalitatea stabilirii accesoriilor calculate ca urmare a stingerii obligaţiilor declarate în ordinea vechimii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A33
OG92/03A120
OG92R/03A120^1
1
Hide details for majorări de întârziere aferente TVA majorări de întârziere aferente TVA
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A156L1
LG571/03A156L2
LG571/03A156L5
HG44/04
19
Hide details for mod de determinare a bazei de calcul mod de determinare a bazei de calcul
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A48
OG92R/03A216L3^1
OG92R/03A216L3
OPANAF450/13PCT11.6
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A156L1
LG571/03A156L2
LG571/03A156L5
HG44/04
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1
OG92R/03A216L3
LG95/06A257
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1L1
OG92R/03A216L3
LG95/06A257
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1L1
OG92R/03A216L3
LG95/06A257
Alte organeOG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A216L3^1
OG92R/03A216L3
Alte organeOG92R/03A21L1
OG92R/03A21L2
OG92R/03A23
OG92R/03A41
OG92R/03A45
OG92R/03A84
OG92R/03A85
OG92R/03A86
OG92R/03A116L5
OG92R/03A213L1
OG92/03A216L3^1
OG92/03A216L3
Alte organeOG92R/03A21
OG92R/03A23
OG92R/03A41
OG92R/03A45
OG92R/03A85
OG92R/03A116L5
OG92R/03A216L1
OG92R/03A216L2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A78L2
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A268L1
LG207/15A268L2
LG207/15A269
LG207/15A277
LG207/15A279L5
LG207/15A279L3
OG92R/03A43
OG92R/03A46
OG92R/03A48
OG92R/03A86
OG92R/03A109L1
OG92R/03A109L2
OPANAF3741/15PT10.2
OPANAF3741/15PT11.1
OPANAF3741/15PT11.4
OPANAF3741/15PT11.5
Alte organeLG207/15A21L1
LG207/15A21L2
LG207/15A22
Alte organeLG207/15A279L1
Alte organeLG207/15A279L1
Alte organeLG207/15A279L1
Alte organeOU125/11A5
Alte organeOU125/11A5
Alte organeOU125/11A5
Alte organeLG207/15A95L1
LG207/15A95L2
1
Hide details for modul de calcul al accesoriilor in conditiile in care contestatia impotriva deciziei de impunere prin care s- modul de calcul al accesoriilor in conditiile in care contestatia impotriva deciziei de impunere prin care s-a individualizat suma de plata reprezentand TVA aferenta acestor accesorii a fost respinsa ca neintemeiata - noua
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120