MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Show details for inreruperea termenului de prescriptie inreruperea termenului de prescriptie
5
Show details for instanta de judecata s-a pronuntat pe latura civila prin decizie definitiva instanta de judecata s-a pronuntat pe latura civila prin decizie definitiva
1
Show details for instituire de masuri asiguratorii instituire de masuri asiguratorii
1
Show details for masura de diminuarea pierderii fiscale sub 3 milioane lei masura de diminuarea pierderii fiscale sub 3 milioane lei
1
Show details for neanalizarea de catre organele de inspectie fiscala a documentelor prezentate de societate neanalizarea de catre organele de inspectie fiscala a documentelor prezentate de societate
1
Show details for neanalizarea realitatii prestarii serviciilor de consultanta, management la societati afiliate neanalizarea realitatii prestarii serviciilor de consultanta, management la societati afiliate
4
Show details for nemotivata, în situatia în care contestatorul nu prezinta argumente de fapt si de drept în sustinerea contest nemotivata, în situatia în care contestatorul nu prezinta argumente de fapt si de drept în sustinerea contestatiei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse solutionarii
2
Show details for nepunerea in aplicare a deciziei Ministerului Finantelor Publice nepunerea in aplicare a deciziei Ministerului Finantelor Publice
3
Show details for neregularităţi ale actelor administrativ fiscale atacate - art.109 alin.(1)-(3) din OG nr.92/2003 neregularităţi ale actelor administrativ fiscale atacate - art.109 alin.(1)-(3) din OG nr.92/2003
4
Show details for neregularităţi privind avizele de inspecţie fiscală - art. 98 alin.(1) şi alin. (2) coroborat cu art.91 neregularităţi privind avizele de inspecţie fiscală - art. 98 alin.(1) şi alin. (2) coroborat cu art.91 alin.(1) şi alin.(2) din OG nr.92/2003
1
Show details for nerespectarea de catre organele de verificare fiscala a principiilor referitoare la exercitarea dreptului de nerespectarea de catre organele de verificare fiscala a principiilor referitoare la exercitarea dreptului de apreciere si a bunei credinte
7
Show details for nesustinuta cu documente nesustinuta cu documente
1
Show details for nulitatea absolută a actelor administrativ fiscale nulitatea absolută a actelor administrativ fiscale
1
Show details for nulitatea actelor administative incheiate de organele de inspectie fiscala, invocata de contestatoare pentru nulitatea actelor administative incheiate de organele de inspectie fiscala, invocata de contestatoare pentru nerespectarea prevederile art.98 alin.(3) si art.104 alin.(1), alin.(4) si alin.(5) din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
1
Show details for nulitatea actelor administative incheiate de organele de inspectie fiscala, invocata de contestatoare pentru nulitatea actelor administative incheiate de organele de inspectie fiscala, invocata de contestatoare pentru nerespectarea prevederilor art.87 coroborate cu prevederile art.43 alin.(2) lit.e) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv decizia de impunere nu cuprinde motivele de fapt care au stat la baza emiterii acesteia
1
Show details for obligatii bugetare stabilite prin raport de inspectie fiscala si nu prin decizie de impunere obligatii bugetare stabilite prin raport de inspectie fiscala si nu prin decizie de impunere
6
Show details for persoana juridica radiata anterior emiterii deciziei de solutionare persoana juridica radiata anterior emiterii deciziei de solutionare
1
Show details for prescriptia dreptului organelor fiscale de a calccula accesorii aferente obligatiilor pentru care societatea prescriptia dreptului organelor fiscale de a calccula accesorii aferente obligatiilor pentru care societatea a solicitat aplicarea facilitatilor
3
Show details for prescriptia obligatiilor stabilite de oif prescriptia obligatiilor stabilite de oif
13
Show details for prescriptie prescriptie
19
Hide details for prezentarea de probe noi in sustinerea contestatiei prezentarea de probe noi in sustinerea contestatiei
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A147^2L1la)
HG44/04PT49
OG92/03A216L3
OPANAF2137/11PT11.1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128L4ld)
LG571/03A134^1
LG571/03A145^1
LG571/03A146L1la)
LG571/03A155L5
LG571/03A155
HG44/04PT5
HG44/04PT6
HG44/04PT46L1
OG92R/03A6
OG92R/03A7L2
OG92R/03A7L3
OG92R/03A65
OG92R/03A67L1
OG92R/03A94L1
OG92R/03A105
OG92R/03A216L3
OG92R/03A216L3^1
OMFP2222/06A1
HG1050/04
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A147^2L1la)
HG44/04PT49
OG92R/03A213L4
OG92R/03A216L3
OG92R/03A216L3^1
OPANAF2137/11PT11.1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A147^2L1la)
HG44/04PT49
OPANAF2137/11PT11.1
OG92R/03A213L4
OG92R/03A216L3
OG92R/03A216L3^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A48
LG571/03A137
HG44/04PT23
HG44/04PT62
OPANAF450/13PT11.1la)
OG92R/03A65
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A24
LG571/03A128
LG571/03A143
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A155
OMFP2222/06A10L1
OG92/03A7
OG92/03A94
OG92/03A216L3
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1
LG571/03A145L2la)
OG92R/03A94L2
OG92R/03A213L3
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG9/12
LG9/12A4L1la)
LG9/12A5L1
OG92R/03A213L4
OG92R/03A216L3
OG92R/03A216L3^1
OU9/03
OPANAF450/13PCT11.6
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L1
OG92R/03A216L3
OPANAF450/13PCT11.6
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOPANAF450/13PT11.1la)
OG92R/03A206
OG92R/03A216
Alte organeLG571/03A296^18L5^1
LG571/03A296^18L9
OG92R/03
OG92R/03A213L4
Alte organeLG571/03A296^18L5^1
LG571/03A296^18L9
OG92R/03
OG92R/03A213L4
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A44
OG92R/03A45
OG92R/03A65
OG92R/03207
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A147^2L1la)
HG44/04PT49
OG92R/03A213L4
OG92R/03A216L3
OG92R/03A216L3^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A77^1L1
LG571/03A77^1L6
HG44/04PT151^2la)le)
HG44/04PT151^7
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A77^1L1
LG571/03A77^1L6
HG44/04PT151^2la)le)
HG44/04PT151^7
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A143L1la)
OG92R/03A213L1
OG92R/03A213L4
OG92R/03A216L1
OG92R/03A216L2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A65
OG92/03A85
OG92/03A86
OG92/03A91
OG92/03A102
OG92/03A104
OG92/03A107
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A23
LG571/03A24
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A149
HG44/04PT70L2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04A48
LG571/03A19L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1
LG571/03A148
LG227/15A304L1
LG227/15A297L4la)
1
Show details for prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul administrativ atacat, situatie în care urmeaza sa se prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul administrativ atacat, situatie în care urmeaza sa se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de solutionare
5
Show details for renuntare la contestatie renuntare la contestatie
2
Show details for respectarea de catre organele de inspectie fiscala a obiectului inspectiei fiscale, a rolului activ in stabil respectarea de catre organele de inspectie fiscala a obiectului inspectiei fiscale, a rolului activ in stabillirea situatiei de fapt fiscale si aplicarea principiilor de baza in materie fiscala in concluziile Raportului de inspectie fiscala ce a stat la baza emiterii deciziei de impunere contestata
2
Show details for respingerea contestatiei ca fiind fara obiect respingerea contestatiei ca fiind fara obiect
4
Show details for retinerea gresita a starii de fapt in decizia de impunere precum si incadrarea eronata in temeiul de drept retinerea gresita a starii de fapt in decizia de impunere precum si incadrarea eronata in temeiul de drept