MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
2
Hide details for deductibilitatea tva aferenta achizitiilor de lucrari si servicii pe baza intentiei societatii de a desfasura deductibilitatea tva aferenta achizitiilor de lucrari si servicii pe baza intentiei societatii de a desfasura operatiuni taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
2
Show details for deductibilitatea TVA aferenta achizitionarii unui autoturism deductibilitatea TVA aferenta achizitionarii unui autoturism
1
Show details for deductibilitatea TVA aferenta cheltuielilor cu stocuri in coditiile in care nu au fost destinate utilizarii i deductibilitatea TVA aferenta cheltuielilor cu stocuri in coditiile in care nu au fost destinate utilizarii in folosul operatiunilor taxabile
1
Show details for deductibilitatea TVA aferenta contractelor de prestari servicii deductibilitatea TVA aferenta contractelor de prestari servicii
6
Show details for deductibilitatea TVA aferenta facturii emise de un furnizor neinregistrat in scopuri de TVA deductibilitatea TVA aferenta facturii emise de un furnizor neinregistrat in scopuri de TVA
2
Show details for deductibilitatea TVA aferenta prestarilor de servicii in conditiile in care organul de inspectie fiscala a in deductibilitatea TVA aferenta prestarilor de servicii in conditiile in care organul de inspectie fiscala a invocat lipsa documentelor necesare justificarii efective a operatiunii inregistrate pe factura
1
Show details for deductibilitatea TVA aferenta unei facturi fiscale in copie xerox pe care este mentionat conform cu originalu deductibilitatea TVA aferenta unei facturi fiscale in copie xerox pe care este mentionat conform cu originalul
1
Show details for deductibilitatea tva aferenta unor importuri, in conditiile in care nu justifica acest drept cu DVI sau acte deductibilitatea tva aferenta unor importuri, in conditiile in care nu justifica acest drept cu DVI sau acte constatatoare emise de organele vamale
1
Show details for deductibilitatea tva aferentă serviciilor de consultanţă deductibilitatea tva aferentă serviciilor de consultanţă
1
Show details for deductibilitatea tva cu prestari servicii pentru care nu rezulta necesitatea prestarii acestora si daca au fo deductibilitatea tva cu prestari servicii pentru care nu rezulta necesitatea prestarii acestora si daca au fost efectiv prestate
1
Show details for deductibilitatea TVA cuprinsa in mai multe facturi legal intocmite dar care nu au fost inregistrate in eviden deductibilitatea TVA cuprinsa in mai multe facturi legal intocmite dar care nu au fost inregistrate in evidenta contabila a furnizorului
3
Show details for deductibilitatea tva în conditiile în care societatea nu face dovada ca achizitiile sunt în scopul operatiuni deductibilitatea tva în conditiile în care societatea nu face dovada ca achizitiile sunt în scopul operatiunilor taxabile
1
Show details for deductibilitatea TVA în condiţiile în care societatea a depus în susţinerea contestaţiei documente care nu deductibilitatea TVA în condiţiile în care societatea a depus în susţinerea contestaţiei documente care nu au fost avute în vedere de către organele de către inspecţie fiscală
4
Show details for deductibilitatea TVA in facturi reprezentand achizitii de bunuri materiale care nu sunt folosite in vederea r deductibilitatea TVA in facturi reprezentand achizitii de bunuri materiale care nu sunt folosite in vederea realizarii de operatiuni impozabile
1
Show details for deductibilitatea tva in situatia in care societatea detine cod valid de tva deductibilitatea tva in situatia in care societatea detine cod valid de tva
2
Show details for deductibilitatea tva in situatia in care societatea nu detine cod valid de tva deductibilitatea tva in situatia in care societatea nu detine cod valid de tva
21
Show details for deductibilitatea TVA, in conditiile in care serviciile nu au fost efectuate in scopul realizarii de venituri deductibilitatea TVA, in conditiile in care serviciile nu au fost efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, iar societatea nu justifica cu documente faptul ca aceste servicii au fost efectiv prestate de catre prestator si in ce masura sunt aferente operatiunilor sale taxabile
3
Show details for dedusă fără a avea documente justificative la bază dedusă fără a avea documente justificative la bază
4
Show details for din documentele existente la dosarul cauzei nu rezulta cu claritate situatia de fapt din documentele existente la dosarul cauzei nu rezulta cu claritate situatia de fapt
1
Show details for drept de deducere a tva aferenta achizitiei de lucrari/servicii pe baza intentiei societatii de a desfasura o drept de deducere a tva aferenta achizitiei de lucrari/servicii pe baza intentiei societatii de a desfasura operatiuni taxabile
1
Show details for drept de deducere a tva aferenta avansului, in conditiile in care nu s-a efectuat plata avansului drept de deducere a tva aferenta avansului, in conditiile in care nu s-a efectuat plata avansului
2
Show details for drept de deducere a tva aferenta facturilor de la contribuabili inactiviI drept de deducere a tva aferenta facturilor de la contribuabili inactiviI
4
Show details for drept de deducere a tva aferenta serviciilor care nu sunt aferente in folosul operatiunilor taxabile drept de deducere a tva aferenta serviciilor care nu sunt aferente in folosul operatiunilor taxabile
7
Show details for drept de deducere a TVA aferenta unor servicii care nu sunt achizitionate in folosul operatiunilor taxabile drept de deducere a TVA aferenta unor servicii care nu sunt achizitionate in folosul operatiunilor taxabile
3
Show details for dreptul de deducere a taxei aferentă achiziţiilor de la inactivi dreptul de deducere a taxei aferentă achiziţiilor de la inactivi
2
Show details for dreptul de deducere a taxei înscrisă în facturi emise anterior sau ulterior datei la care emitenţii s-a înr dreptul de deducere a taxei înscrisă în facturi emise anterior sau ulterior datei la care emitenţii s-a înregistrat în scopuri de TVA, respectiv datei la care nu mai aveau cod de plătitor de TVA
1
Show details for dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta unor prestari de servicii pentru care nu au fost an dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta unor prestari de servicii pentru care nu au fost analizate toate documentele existente la dosarul cauzei
1
Show details for dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta unor servicii care nu sunt destinate utilizarii in dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta unor servicii care nu sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor sale taxabile
1
Show details for dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata din facturi de servicii, in conditiile in care societatea nu dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata din facturi de servicii, in conditiile in care societatea nu justifica cu documente ca aceste servicii au fost efectiv prestate
2
Show details for dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata inscrisa in facturi care nu indeplinesc calitatea de documen dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata inscrisa in facturi care nu indeplinesc calitatea de document justificativ intrucat nu sunt completate in mod corect cu elementele obligatorii prevazute de lege
1
Show details for dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor cu achiziţii de bunuri pentru car dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor cu achiziţii de bunuri pentru care din probatoriul administrat de societate nu rezultă o altă situaţie de fapt decât cea constatată de organele de inspecţie fiscală
1
Show details for dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă serviciilor prestate de furnizor, în condiţiile dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă serviciilor prestate de furnizor, în condiţiile în care furnizorul serviciilor nu este o persoană plătitoare de TVA
1
Show details for dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată, în condiţiile în care societatea nu face dovada că aces dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată, în condiţiile în care societatea nu face dovada că aceste servicii au fost achiziţionate în scopul operaţiunilor taxabile ale societăţii
2
Show details for dreptul de deducere a TVA aferent bunurilor care nu sunt destinate realizarii de operatiuni impozabile dreptul de deducere a TVA aferent bunurilor care nu sunt destinate realizarii de operatiuni impozabile
3
Show details for dreptul de deducere a TVA aferent unor prestari servicii care nu au fost destinate utilizarii in folosul oper dreptul de deducere a TVA aferent unor prestari servicii care nu au fost destinate utilizarii in folosul operatiunilor taxabile
1
Show details for dreptul de deducere a TVA aferenta achizitiei de bunuri destinate realizarii de operatiuni taxabile dreptul de deducere a TVA aferenta achizitiei de bunuri destinate realizarii de operatiuni taxabile
1
Show details for dreptul de deducere a tva aferenta achizitiilor ce nu au fost utilizate in scopul operatiunilor taxabile dreptul de deducere a tva aferenta achizitiilor ce nu au fost utilizate in scopul operatiunilor taxabile
1
Show details for dreptul de deducere a TVA aferenta achizitiilor de combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care su dreptul de deducere a TVA aferenta achizitiilor de combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului
3
Show details for dreptul de deducere a TVA aferenta achizitiilor destinate realizarii de operatiuni taxabile dreptul de deducere a TVA aferenta achizitiilor destinate realizarii de operatiuni taxabile
1
Show details for dreptul de deducere a TVA aferenta achizitiilor destinate realizarii investitiilor dreptul de deducere a TVA aferenta achizitiilor destinate realizarii investitiilor
1
Show details for dreptul de deducere a TVA aferenta achizitiilor unor servicii care nu au fost destinate utilizarii in folosul dreptul de deducere a TVA aferenta achizitiilor unor servicii care nu au fost destinate utilizarii in folosul operatiunilor taxabile
2
Show details for dreptul de deducere a tva aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate care sunt destinate utilizarii in f dreptul de deducere a tva aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate care sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor sale taxabile
1
Show details for dreptul de deducere a TVA aferenta chiriei in conditiile in care prestatorul a depus la organele fiscale teri dreptul de deducere a TVA aferenta chiriei in conditiile in care prestatorul a depus la organele fiscale teritoriale notificarea pentru taxarea operatiunilor de inchiriere, la o data ulterioara acestora