MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for daca s-a prescris dreptul organelor de inspectie fiscala de a stabili obligatii fiscale de natura taxei pe va daca s-a prescris dreptul organelor de inspectie fiscala de a stabili obligatii fiscale de natura taxei pe valoarea adaugata pe o luna in conditiile in care societatea si-a preluat taxa pe valoarea adaugata de rambursat in decontul de TVA aferent acestei luni si prin deconturile de TVA din perioadele urmatoare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A11L1
LG227/15A297L4
LG227/15A316L1
OG92R/03
OG92R/03A21
OG92R/03A23
OG92R/03A91
OG92R/03A131
OG92R/03A133
OG92R/03A135
OG92R/03A147^3L1
LG207/15
LG207/15A21L1
LG207/15A110
LG207/15A111
2
Hide details for daca se poate pronunţa asupra acestor capete de cerere în condiţiile în care prin contestaţie societatea n daca se poate pronunţa asupra acestor capete de cerere în condiţiile în care prin contestaţie societatea nu aduce niciun fel de motivaţie
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03134^1
LG571/03134^2L1L2lb)
LG571/03A145
LG571/03A146
OG92R/03A94
OG92/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A145L2la)
LG227/15A297L4
LG207/15A277
LG207/15A279
1
Hide details for daca societatea are drept de deducere a cheltuielilor cu amortizarea si TVA aferenta lucrarilor in conditiile daca societatea are drept de deducere a cheltuielilor cu amortizarea si TVA aferenta lucrarilor in conditiile in care nu se prezinta documente care sa justifice realizarea amenajarilor care se recupereaza pe calea amortizarii, respectiv prestarea lucrarilor in scopul operatiunilor taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG1/16PT68
LG227/15A11L1
LG227/15A281L7
LG227/15A281L1
LG227/15A297L4
LG227/15A299L1
LG207/15A6
LG207/15A7
LG207/15A73L1
HG82/91A6
6
Hide details for daca societatea are drept de deducere pentru TVA evidentiata in facturi fiscale care nu indeplinesc calitatea daca societatea are drept de deducere pentru TVA evidentiata in facturi fiscale care nu indeplinesc calitatea de document justificativ
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A2
LG571/03A137
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A155
OG92/03A43
OG92/03A65
OG92/03A94
OG92/03A105
OG92/03A111
OG92/03A119
OG92/03A120
OPANAF450/13PCT11.6
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A126L1
LG571/03A134^1
LG571/03A134^2
LG571/03A145L1
LG571/03A146L1la)
HG44/04
HG44/04PT46L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A134
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03A144
LG571/03A134
LG571/03A145
LG571/03A146
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04A22
LG82/91
LG207/15A72L1
LG207/15A279
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A145
LG571/03A146
2
Hide details for daca societatea are drept de deducere TVA aferenta prestarilor de servicii, in conditiile in care din documen daca societatea are drept de deducere TVA aferenta prestarilor de servicii, in conditiile in care din documente rezulta ca acestea nu sunt destinate realizarii de operatiuni taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128
LG571/03A127
LG571/03A145
LG571/03A155
OG92R/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15
LG227/15A297L4
LG227/15A299L1
LG227/15A305L5la)
LG227/15A307L1
LG227/15A11L1
1
Hide details for daca societatea are drept de deducere TVA, provenita din inscrierea in decontul de TVA la randul 30"regulariz daca societatea are drept de deducere TVA, provenita din inscrierea in decontul de TVA la randul 30"regularizari taxa dedusa", desi a fost considerata fara drept de deducere printr-o decizie de impunere anterioara
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A11L1
LG227/15
LG227/15A323L2
1
Hide details for daca societatea are drept sa aplice scutirea de TVA aferenta livrarilor intracomunitare in conditiile in care daca societatea are drept sa aplice scutirea de TVA aferenta livrarilor intracomunitare in conditiile in care nu prezinta un cod valabil de TVA al societatii beneficiare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128
LG571/03A127
LG571/03A145
LG571/03A155
OG92R/03
1
Hide details for dacã societatea avea obligatia sã colecteze TVA pentru sumele înscrise în evidenta contabilã drept perisabili dacã societatea avea obligatia sã colecteze TVA pentru sumele înscrise în evidenta contabilã drept perisabilitãti, în conditiile în care societatea nu a prezentat documente prevãzute de reglementãrile legale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A6
OG92/03A24
OG92/03A65
OG92/03A84
OG92/03A85
OG92/03A91
OG92/03A94
OG92/03A105
OG92/03A119
OG92/03A120
LG571/03A7
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A22
LG571/03A128
LG571/03A145
LG571/03A145^1
LG571/03A146
LG85/06A41
HG44/04PT23
1
Hide details for daca societatea beneficiaza de dreptul de deducere pentru TVA aferenta unor lucrari de constructii montaj si daca societatea beneficiaza de dreptul de deducere pentru TVA aferenta unor lucrari de constructii montaj si reparatii facturate de diversi furnizori interni si externi si serviciilor de realizare modele grafice si manopera tricotat, in conditiile in care din documentele existente la dosarul cauzei nu se poate stabili situaţia de fapt.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A281L1
LG227/15A297L4la)
LG227/15A299L1
5
Hide details for daca societatea beneficiaza de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata, aferenta unor daca societatea beneficiaza de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata, aferenta unor achizitii de la diversi furnizori
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03134^1
LG571/03134^2L1L2lb)
LG571/03A145
LG571/03A146
OG92R/03A94
OG92/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03A145
LG571/03A146
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03
OG92R/03A67
OG92R/03A94
OG92/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A279
LG207/15A279L3
3
Hide details for daca societatea beneficiaza de exercitarea dreptului de deducere a TVA aferenta unor facturi, avand ca obiect daca societatea beneficiaza de exercitarea dreptului de deducere a TVA aferenta unor facturi, avand ca obiect achizitii de bunuri si prestari de servicii in conditiile in care acestea nu sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor sale taxabile, iar facturile nu sunt completate conform prevederilor Codului fiscal.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03
LG571/03A145L2
LG571/03A146L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
LG571/03A128
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A155L5
LG571/03A11
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG1/16PT69L1
LG227/15
LG227/15A297L4la)
LG227/15A299L1
LG227/15A305L5la)
2
Hide details for daca societatea beneficiaza de scutire de TVA in cazul livrarilor intracomunitare daca societatea beneficiaza de scutire de TVA in cazul livrarilor intracomunitare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128L9
LG571/03A143L2la)
LG571/03A143L3
LG571/03A137L3lb)
LG571/03A125^1
OMFP 2421/07A2L2
OG92/03A33
OPANAF 2906/14PT11.1la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128
LG571/03A143
LG571/03A155
2
Hide details for daca societatea contestatoare beneficiaza de exercitarea dreptului de deducere a TVA evidentiata in facturile daca societatea contestatoare beneficiaza de exercitarea dreptului de deducere a TVA evidentiata in facturile emise de diversi prestatori, reprezentand prestari de servicii, in conditiile in care din documentele anexate cauzei rezulta ca aceste servicii nu sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor sale taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
LG571/03A145L1
LG571/03A146L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
LG571/03A19
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A145
LG571/03A146L1
HG44/04A48
OG92R/03A119
OG92R/03A119L2
1
Hide details for daca societatea contestatoare datoreaza diferente de impozit pe profit stabilita de organelle de inspectie fi daca societatea contestatoare datoreaza diferente de impozit pe profit stabilita de organelle de inspectie fiscala in conditiile in care facturile nu indeplinesc calitatea de document justificativ
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
LG571/03A146L1
LG571/03A145
LG571/03A149
OG92R/03A7L2
OG92R/03A94
OG92R/03A105
3
Hide details for daca societatea datoreaza aceasta suma in conditiile in care prin contestatia formulata aceasta nu aduce nici daca societatea datoreaza aceasta suma in conditiile in care prin contestatia formulata aceasta nu aduce nicio motivatie in sustinerea acestui capat de cerere
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1^4
LG571/03A128L4ld)
LG571/03A128L8
LG571/03A134L1
LG571/03A134^1
LG571/03A134L2
LG571/03A134L3
LG571/03A145L1la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A147^3L6
LG571/03A147^3L9
LG571/03A156^2L1
LG571/03A156
LG571/03A151^2L1la)
LG571/03A151^2L1lb)
OG92R/03A6
OG92R/03A7
OG92R/03A23
OG92R/03A14L2
OG92R/03A64
OG92R/03A65
OG92R/03A94
OG92R/03A91L1
OG92R/03A91L2
OG92R/03A206L1
OG92R/03A213L1
OG92R/03A216
HG44/04PT45L4
HG44/04PT46