MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
2
Hide details for daca societatea are drept de deducere TVA aferenta prestarilor de servicii, in conditiile in care din documen daca societatea are drept de deducere TVA aferenta prestarilor de servicii, in conditiile in care din documente rezulta ca acestea nu sunt destinate realizarii de operatiuni taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128
LG571/03A127
LG571/03A145
LG571/03A155
OG92R/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15
LG227/15A297L4
LG227/15A299L1
LG227/15A305L5la)
LG227/15A307L1
LG227/15A11L1
1
Hide details for daca societatea are drept de deducere TVA, provenita din inscrierea in decontul de TVA la randul 30"regulariz daca societatea are drept de deducere TVA, provenita din inscrierea in decontul de TVA la randul 30"regularizari taxa dedusa", desi a fost considerata fara drept de deducere printr-o decizie de impunere anterioara
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A11L1
LG227/15
LG227/15A323L2
1
Hide details for daca societatea are drept sa aplice scutirea de TVA aferenta livrarilor intracomunitare in conditiile in care daca societatea are drept sa aplice scutirea de TVA aferenta livrarilor intracomunitare in conditiile in care nu prezinta un cod valabil de TVA al societatii beneficiare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128
LG571/03A127
LG571/03A145
LG571/03A155
OG92R/03
1
Hide details for dacã societatea avea obligatia sã colecteze TVA pentru sumele înscrise în evidenta contabilã drept perisabili dacã societatea avea obligatia sã colecteze TVA pentru sumele înscrise în evidenta contabilã drept perisabilitãti, în conditiile în care societatea nu a prezentat documente prevãzute de reglementãrile legale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A6
OG92/03A24
OG92/03A65
OG92/03A84
OG92/03A85
OG92/03A91
OG92/03A94
OG92/03A105
OG92/03A119
OG92/03A120
LG571/03A7
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A22
LG571/03A128
LG571/03A145
LG571/03A145^1
LG571/03A146
LG85/06A41
HG44/04PT23
1
Hide details for daca societatea beneficiaza de dreptul de deducere pentru TVA aferenta unor lucrari de constructii montaj si daca societatea beneficiaza de dreptul de deducere pentru TVA aferenta unor lucrari de constructii montaj si reparatii facturate de diversi furnizori interni si externi si serviciilor de realizare modele grafice si manopera tricotat, in conditiile in care din documentele existente la dosarul cauzei nu se poate stabili situaţia de fapt.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A281L1
LG227/15A297L4la)
LG227/15A299L1
5
Hide details for daca societatea beneficiaza de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata, aferenta unor daca societatea beneficiaza de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata, aferenta unor achizitii de la diversi furnizori
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03134^1
LG571/03134^2L1L2lb)
LG571/03A145
LG571/03A146
OG92R/03A94
OG92/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03A145
LG571/03A146
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03
OG92R/03A67
OG92R/03A94
OG92/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A279
LG207/15A279L3
3
Hide details for daca societatea beneficiaza de exercitarea dreptului de deducere a TVA aferenta unor facturi, avand ca obiect daca societatea beneficiaza de exercitarea dreptului de deducere a TVA aferenta unor facturi, avand ca obiect achizitii de bunuri si prestari de servicii in conditiile in care acestea nu sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor sale taxabile, iar facturile nu sunt completate conform prevederilor Codului fiscal.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03
LG571/03A145L2
LG571/03A146L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
LG571/03A128
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A155L5
LG571/03A11
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG1/16PT69L1
LG227/15
LG227/15A297L4la)
LG227/15A299L1
LG227/15A305L5la)
2
Hide details for daca societatea beneficiaza de scutire de TVA in cazul livrarilor intracomunitare daca societatea beneficiaza de scutire de TVA in cazul livrarilor intracomunitare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128L9
LG571/03A143L2la)
LG571/03A143L3
LG571/03A137L3lb)
LG571/03A125^1
OMFP 2421/07A2L2
OG92/03A33
OPANAF 2906/14PT11.1la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128
LG571/03A143
LG571/03A155
2
Hide details for daca societatea contestatoare beneficiaza de exercitarea dreptului de deducere a TVA evidentiata in facturile daca societatea contestatoare beneficiaza de exercitarea dreptului de deducere a TVA evidentiata in facturile emise de diversi prestatori, reprezentand prestari de servicii, in conditiile in care din documentele anexate cauzei rezulta ca aceste servicii nu sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor sale taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
LG571/03A145L1
LG571/03A146L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
LG571/03A19
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A145
LG571/03A146L1
HG44/04A48
OG92R/03A119
OG92R/03A119L2
1
Hide details for daca societatea contestatoare datoreaza diferente de impozit pe profit stabilita de organelle de inspectie fi daca societatea contestatoare datoreaza diferente de impozit pe profit stabilita de organelle de inspectie fiscala in conditiile in care facturile nu indeplinesc calitatea de document justificativ
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
LG571/03A146L1
LG571/03A145
LG571/03A149
OG92R/03A7L2
OG92R/03A94
OG92R/03A105
3
Hide details for daca societatea datoreaza aceasta suma in conditiile in care prin contestatia formulata aceasta nu aduce nici daca societatea datoreaza aceasta suma in conditiile in care prin contestatia formulata aceasta nu aduce nicio motivatie in sustinerea acestui capat de cerere
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1^4
LG571/03A128L4ld)
LG571/03A128L8
LG571/03A134L1
LG571/03A134^1
LG571/03A134L2
LG571/03A134L3
LG571/03A145L1la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A147^3L6
LG571/03A147^3L9
LG571/03A156^2L1
LG571/03A156
LG571/03A151^2L1la)
LG571/03A151^2L1lb)
OG92R/03A6
OG92R/03A7
OG92R/03A23
OG92R/03A14L2
OG92R/03A64
OG92R/03A65
OG92R/03A94
OG92R/03A91L1
OG92R/03A91L2
OG92R/03A206L1
OG92R/03A213L1
OG92R/03A216
HG44/04PT45L4
HG44/04PT46
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG134/10A249
LG134/10A250
LG207/15A73L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A279
1
Hide details for daca societatea datorează impozit pe profit şi TVA , precum şi accesoriile aferente în condiţiile în care daca societatea datorează impozit pe profit şi TVA , precum şi accesoriile aferente în condiţiile în care prin contestaţie deşi nu se aduce argumente cu privire la sumele stabilite suplimentar, depune documente suplimentare, care însă nu sunt de natură să combată constatările organelor de inspecţie fiscală
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lc)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A138
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A149
LG207/15A277L1la)
LG82R/91A6
2
Hide details for dacã societatea poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a TVA în condiţiile în care la data emi dacã societatea poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a TVA în condiţiile în care la data emiterii acestei facturi, societatea .X. SRL nu era înregistratã în scopuri de TVA
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A152L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
1
Hide details for daca societatea poate beneficia de scutiea taxei pe valoarea adaugata aferenta unor livrari intracomunitare, daca societatea poate beneficia de scutiea taxei pe valoarea adaugata aferenta unor livrari intracomunitare, in conditiile in care societatea nu a facut dovada ca bunurile au parasit teritoriul Romaniei
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOMFP2222/06A10L1lb)
LG134/10A249
LG134/10A250
LG207/15A276L4
1
Hide details for dacã sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile reprezentând consum combustibil, respecti dacã sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile reprezentând consum combustibil, respectiv dacã societatea are drept de deducere a TVA aferentã acestor cheltuieli, în condiţiile în care societatea nu justificã pe bazã de documente din care sã rezulte cã au fost efectuate în scopul realizãrii de venituri impozabile şi sunt destinate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A297L4la)
LG227/15A298
LG227/15A299L1
LG207/15A6
LG207/15A7
LG207/15A73L1
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG134/10A249
LG134/10A250
LG82R/91A6
HG1/16PT68
OPANAF3741/15PT11.1
OPANAF3741/15PT2.5
1
Hide details for dacă achiziţiile efectuate de societatea reprezentând materiale de contrucţii sunt deductibile la calculul dacă achiziţiile efectuate de societatea reprezentând materiale de contrucţii sunt deductibile la calculul TVA, în condiţiile în care societatea nu face dovada că achiziţiile au fost efectuate în scopul operaţiunilor taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A65
LG571/03A134^2
LG571/03A145L2la)
4
Show details for dacă are drept de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă unor bunuri achiziţionate, în condiţii dacă are drept de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă unor bunuri achiziţionate, în condiţiile în care documentele prezentate nu conţin sau nu furnizează toate informaţiile prevăzute de dispozitiile legale în vigoare la data efectuării operaţiunilor