MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au stabilit taxa pe valoarea adăugată de plata, în condi dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au stabilit taxa pe valoarea adăugată de plata, în condiţiile în care din cuprinsul raportului de inspecţie fiscală rezultă constatări contradictorii privind situaţia de fapt fiscală
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A2
LG571/03A137
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A155
OG92/03A43
OG92/03A65
OG92/03A94
OG92/03A105
OG92/03A111
OG92/03A119
OG92/03A120
OPANAF450/13PCT11.6
5
Hide details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societãţii contestatoare dreptul de deducer dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societãţii contestatoare dreptul de deducere a TVA
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
LG571/03A134
LG571/03A134^1
LG571/03A134^2
LG571/03A145
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
LG571/03A146L1
LG571/03A155L5
LG571/03A151^2L1la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A11L1
LG571/03A134
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A155
LG207/15A269L1
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
OG92R/03A7L2
OG92R/03A52
OG92R/03A64
OG92R/03A65
OG92R/03A94L2
LG82R/91A6
HG44/04PT44
OPANAF3741/15PT2.5
OPANAF3741/15PT11.1la
HG1050/04PT91.4
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128L9
LG571/03A143L2la)
LG571/03A143L3
LG571/03A143L1
LG571/03A144
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15
3
Hide details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societăţii dreptul de deducere aferent tax dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societăţii dreptul de deducere aferent taxei pe valoarea adăugată înscrisă în facturi
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A134L1
LG571/03A134^1L1
LG571/03A134^2L2la)
LG571/03A134^2L2lb)
LG571/03A11L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A55
LG571/03A55L4
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A128L1
LG571/03A145L2
LG207/15A7
LG207/15A73L1
LG207/15A276L4
LG207/15A269L1
LG207/15A279L1
LG207/15A72L1
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A269L1le)
LG207/15A269
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
1
Hide details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală puteau stabili diferenţe de obligaţii bugetare pentru pe dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală puteau stabili diferenţe de obligaţii bugetare pentru perioada anterioară intrării societăţii în procedură de insolvenţă, pentru perioada în care societatea s-a aflat în procedură de insolvenţă şi ulterior acesteia
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A6
OG92/03A24
OG92/03A65
OG92/03A84
OG92/03A85
OG92/03A91
OG92/03A94
OG92/03A105
OG92/03A119
OG92/03A120
LG571/03A7
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A22
LG571/03A128
LG571/03A145
LG571/03A145^1
LG571/03A146
LG85/06A41
HG44/04PT23
1
Hide details for dacă în mod legal societatea în calitate de furnizor a aplicat regimul de taxare inversă pentru livrările dacă în mod legal societatea în calitate de furnizor a aplicat regimul de taxare inversă pentru livrările de deşeuri efectuate către ....., în condiţiile în care beneficiarul nu era înregistrat în scopuri de TVA la data emiterii facturilor
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L2le)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lt)
LG571/03A145
LG571/03A145L2la)
LG571/03A145^1
LG571/03A146L1la)
1
Hide details for dacă organele de inspecţie fiscală în mod legal au stabilit TVA suplimentară de plată şi accesorii afer dacă organele de inspecţie fiscală în mod legal au stabilit TVA suplimentară de plată şi accesorii aferente în sarcina contestatoarei, în condiţiile în care societatea a efectuat tranzacţii comerciale cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al preşedintelui ANAF
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
OG92R/03
1
Hide details for dacă organele de soluţionare se pot pronunţa asupra legalităţii şi temeiniciei stabilirii acestor oblig dacă organele de soluţionare se pot pronunţa asupra legalităţii şi temeiniciei stabilirii acestor obligaţii fiscale în sarcina societăţii în condiţiile în care din instrumentarea speţei nu rezultă situaţia de fapt care a condus la stabilirea diferenţelor contestate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lc)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A138
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A149
LG207/15A277L1la)
LG82R/91A6
1
Hide details for dacă pentru livrările intracomunitare de bunuri facturate beneficiază de scutire de TVA, în condiţiile în dacă pentru livrările intracomunitare de bunuri facturate beneficiază de scutire de TVA, în condiţiile în care la data facturării nu există un cod valid de înregistrare în scopuri de TVA atribuit cumpărătorului în celălalt stat membru
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15
2
Hide details for dacă pentru tranzacţiile imobiliare efectuate, persoana fizică datorează taxă pe valoarea adăugată, în dacă pentru tranzacţiile imobiliare efectuate, persoana fizică datorează taxă pe valoarea adăugată, în condiţiile în care a desfăşurat astfel de operaţiuni cu caracter de continuitate şi a depăşit plafonul de scutire fără a se înregistra ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A126L1
LG571/03A127L1
LG571/03A127L2
LG571/03A128L1
LG571/03A152L1
LG571/03A152L3
LG571/03A152L6
LG571/03A141L2lf)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15
LG227/15
4
Hide details for dacă persoana fizică datorează taxă pe valoarea adăugată aferentă serviciilor prestate în baza contrac dacă persoana fizică datorează taxă pe valoarea adăugată aferentă serviciilor prestate în baza contractelor încheiate în condiţiile în care aceasta nu a solicitat şi nu s-a înregistrat în scopuri de TVA la depăşirea plafonului de scutire
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A48
LG571/03A137
HG44/04PT23
HG44/04PT62
OPANAF450/13PT11.1la)
OG92R/03A65
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
LG571/03A126
LG571/03A127
LG571/03A128
LG571/03A137
LG571/03A140
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
LG571/03A46L1
LG571/03A42lg)
LG571/03A48
LG571/03A126L1
LG571/03A127
LG571/03A128
LG571/03A152L1
LG571/03A153
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A126L1
LG571/03A127L1
LG571/03A137L1
LG571/03A140L1
LG571/03A153L1
LG571/03A152L2
1
Hide details for dacă poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată evidenţiată în fa dacă poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată evidenţiată în facturile fiscale emise, în condiţiile în care, la data emiterii acestor facturi societatea furnizoare era declarată contribuabil inactiv
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
1
Hide details for dacă poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a TVA înscrisă în facturile primite de la furnizo dacă poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a TVA înscrisă în facturile primite de la furnizori, în condiţiile în care nici în timpul inspecţiei fiscale şi nici în susţinerea contestaţiei, societatea nu a prezentat documente din care să rezulte că achiziţia bunurilor şi serviciilor înscrise în respectivele facturi sunt aferente operaţiunilor taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A145L2la)
LG227/15A297L4
LG207/15A277
LG207/15A279
1
Hide details for dacă poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere aferentă taxei pe valoarea adăugată înscrisă î dacă poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere aferentă taxei pe valoarea adăugată înscrisă în facturi în condiţiile în care societatea nu justifică cu documente necesitatea prestării acestor servicii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A7pct21lc)
LG571/03A11L1
LG571/03A143L2la)
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2
LG571/03A155L5
OMFP2222/06A10L1
1
Hide details for dacă se poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată evidenţiată în dacă se poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată evidenţiată în facturile emise în condiţiile în care, la data emiterii acestor facturi societatea furnizoare era declarată contribuabil inactiv
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A155
1
Hide details for dacă se poate pronunţa asupra caracterului deductibil al TVA înscrisă în facturile de aprovizionare cu de dacă se poate pronunţa asupra caracterului deductibil al TVA înscrisă în facturile de aprovizionare cu deşeuri metalice aferente perioadei în condiţiile în care nu s-a efectuat o analiză din punct de vedere fiscal a condiţiilor privind exercitarea dreptului de deducere a TVA
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
LG571/03A134
LG571/03A134L5lb)
LG571/03A134^2
LG571/03A145L1
LG571/03A145L13
LG571/03A146L1
1
Hide details for dacă societatea are drept de deducere pentru taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiei de autovehicu dacă societatea are drept de deducere pentru taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiei de autovehicule, în condiţiile în care societatea nu justifică cu documente că aceste autovehicule se încadrează în excepţiile prevăzute la art.145^1 alin.(1)-alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A145^1
OG92R/03A85
OG92R/03A86
OG92R/03A87
OG92R/03A205
OG92R/03A206
1
Hide details for dacă societatea avea obligaţia de a colecta taxa pe valoarea adăugată pentru pierderile tehnologice peste dacă societatea avea obligaţia de a colecta taxa pe valoarea adăugată pentru pierderile tehnologice peste limita legală aprobată de organele locale în condiţiile în care, din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată, bunurile lipsă în gestiune rezultate ca urmare a nefacturării către consumatori a diferenţei pierderilor peste limita legală aprobată sunt considerate livrări de bunuri cu plată şi/sau asimilate livrărilor de bunuri cu plată, pentru care exigibilitatea intervine la data livrării
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A72L1
LG207/15A72L2
LG207/15A276L1
LG207/15A276L4
LG207/15A272
LG207/15A279L1
LG227/15A291L1
LG571/03A11L1
LG571/03A11L1^1
LG571/03A11L1^2
LG571/03A125L1PT6
LG571/03A128L4ld)
LG571/03A134^1
LG571/03A134^2
LG571/03A137
LG571/03A140
LG571/03A145L1
LG571/03A146L1la)
LG571/03A148
LG571/03A155L5
LG571/03A155L19la)-ld)
OG92R/03A78^1
OG92R/03A78L5
HG44/04PT6
HG44/04PT46
OPANAF3741/15PT5.3
OPANAF3741/15PT5.5
OPANAF3741/15PT11.1la
1
Show details for dacă societatea beneficiază de dreptul de deducere a TVA înscrisă în facturile de servicii emise de diver dacă societatea beneficiază de dreptul de deducere a TVA înscrisă în facturile de servicii emise de diverși furnizori externi, în condițiile în care nici în timpul inspecției fiscale și nici în susținerea contestației, societatea nu a prezentat documente din care să rezulte prestarea serviciilor şi măsura în care acestea au fost efectuate în scopul realizării de operaţiuni taxabile