MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
2
Hide details for dacă pentru tranzacţiile imobiliare efectuate, persoana fizică datorează taxă pe valoarea adăugată, în dacă pentru tranzacţiile imobiliare efectuate, persoana fizică datorează taxă pe valoarea adăugată, în condiţiile în care a desfăşurat astfel de operaţiuni cu caracter de continuitate şi a depăşit plafonul de scutire fără a se înregistra ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A126L1
LG571/03A127L1
LG571/03A127L2
LG571/03A128L1
LG571/03A152L1
LG571/03A152L3
LG571/03A152L6
LG571/03A141L2lf)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15
LG227/15
4
Hide details for dacă persoana fizică datorează taxă pe valoarea adăugată aferentă serviciilor prestate în baza contrac dacă persoana fizică datorează taxă pe valoarea adăugată aferentă serviciilor prestate în baza contractelor încheiate în condiţiile în care aceasta nu a solicitat şi nu s-a înregistrat în scopuri de TVA la depăşirea plafonului de scutire
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A48
LG571/03A137
HG44/04PT23
HG44/04PT62
OPANAF450/13PT11.1la)
OG92R/03A65
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
LG571/03A126
LG571/03A127
LG571/03A128
LG571/03A137
LG571/03A140
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
LG571/03A46L1
LG571/03A42lg)
LG571/03A48
LG571/03A126L1
LG571/03A127
LG571/03A128
LG571/03A152L1
LG571/03A153
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A126L1
LG571/03A127L1
LG571/03A137L1
LG571/03A140L1
LG571/03A153L1
LG571/03A152L2
1
Hide details for dacă poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată evidenţiată în fa dacă poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată evidenţiată în facturile fiscale emise, în condiţiile în care, la data emiterii acestor facturi societatea furnizoare era declarată contribuabil inactiv
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
1
Hide details for dacă poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a TVA înscrisă în facturile primite de la furnizo dacă poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a TVA înscrisă în facturile primite de la furnizori, în condiţiile în care nici în timpul inspecţiei fiscale şi nici în susţinerea contestaţiei, societatea nu a prezentat documente din care să rezulte că achiziţia bunurilor şi serviciilor înscrise în respectivele facturi sunt aferente operaţiunilor taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A145L2la)
LG227/15A297L4
LG207/15A277
LG207/15A279
1
Hide details for dacă poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere aferentă taxei pe valoarea adăugată înscrisă î dacă poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere aferentă taxei pe valoarea adăugată înscrisă în facturi în condiţiile în care societatea nu justifică cu documente necesitatea prestării acestor servicii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A7pct21lc)
LG571/03A11L1
LG571/03A143L2la)
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2
LG571/03A155L5
OMFP2222/06A10L1
1
Hide details for dacă se poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată evidenţiată în dacă se poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată evidenţiată în facturile emise în condiţiile în care, la data emiterii acestor facturi societatea furnizoare era declarată contribuabil inactiv
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A155
1
Hide details for dacă se poate pronunţa asupra caracterului deductibil al TVA înscrisă în facturile de aprovizionare cu de dacă se poate pronunţa asupra caracterului deductibil al TVA înscrisă în facturile de aprovizionare cu deşeuri metalice aferente perioadei în condiţiile în care nu s-a efectuat o analiză din punct de vedere fiscal a condiţiilor privind exercitarea dreptului de deducere a TVA
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
LG571/03A134
LG571/03A134L5lb)
LG571/03A134^2
LG571/03A145L1
LG571/03A145L13
LG571/03A146L1
1
Hide details for dacă societatea are drept de deducere pentru taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiei de autovehicu dacă societatea are drept de deducere pentru taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiei de autovehicule, în condiţiile în care societatea nu justifică cu documente că aceste autovehicule se încadrează în excepţiile prevăzute la art.145^1 alin.(1)-alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A145^1
OG92R/03A85
OG92R/03A86
OG92R/03A87
OG92R/03A205
OG92R/03A206
1
Hide details for dacă societatea avea obligaţia de a colecta taxa pe valoarea adăugată pentru pierderile tehnologice peste dacă societatea avea obligaţia de a colecta taxa pe valoarea adăugată pentru pierderile tehnologice peste limita legală aprobată de organele locale în condiţiile în care, din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată, bunurile lipsă în gestiune rezultate ca urmare a nefacturării către consumatori a diferenţei pierderilor peste limita legală aprobată sunt considerate livrări de bunuri cu plată şi/sau asimilate livrărilor de bunuri cu plată, pentru care exigibilitatea intervine la data livrării
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A72L1
LG207/15A72L2
LG207/15A276L1
LG207/15A276L4
LG207/15A272
LG207/15A279L1
LG227/15A291L1
LG571/03A11L1
LG571/03A11L1^1
LG571/03A11L1^2
LG571/03A125L1PT6
LG571/03A128L4ld)
LG571/03A134^1
LG571/03A134^2
LG571/03A137
LG571/03A140
LG571/03A145L1
LG571/03A146L1la)
LG571/03A148
LG571/03A155L5
LG571/03A155L19la)-ld)
OG92R/03A78^1
OG92R/03A78L5
HG44/04PT6
HG44/04PT46
OPANAF3741/15PT5.3
OPANAF3741/15PT5.5
OPANAF3741/15PT11.1la
1
Hide details for dacă societatea beneficiază de dreptul de deducere a TVA înscrisă în facturile de servicii emise de diver dacă societatea beneficiază de dreptul de deducere a TVA înscrisă în facturile de servicii emise de diverși furnizori externi, în condițiile în care nici în timpul inspecției fiscale și nici în susținerea contestației, societatea nu a prezentat documente din care să rezulte prestarea serviciilor şi măsura în care acestea au fost efectuate în scopul realizării de operaţiuni taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L2le)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG207/15A277L1la)
OMFP3512/08
2
Hide details for dacă societatea beneficiază de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată înscrisă î dacă societatea beneficiază de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată înscrisă în facturi de achiziţii bunuri şi servicii în condiţiile în care societatea nu justifică cu documente că serviciile au fost utilizate în folosul operaţiunilor sale taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145L1
LG571/03A146L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145L1
LG571/03A146L1
LG571/03A155
1
Hide details for dacă societatea beneficiază de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată înscrisă î dacă societatea beneficiază de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată înscrisă în facturile emise de furnizor reprezentând prestări de servicii, în condiţiile în care din documentele anexate la dosarul cauzei rezultă că aceste servicii nu sunt destinate utilizării în folosul operaţiunilor sale taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03
OG92/03
1
Hide details for dacă societatea beneficiază de exercitarea dreptului de deducere a TVA aferentă prestarilor de servicii de dacă societatea beneficiază de exercitarea dreptului de deducere a TVA aferentă prestarilor de servicii de management si servicii de proiectare arhitecturala si control al proiectarii facturate de catre societate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A134^1
LG571/03A134^2
LG571/03A145
LG571/03A157L2
LG571/03A133
2
Hide details for dacă societatea beneficiază de exercitarea dreptului de deducere a TVA inscrisa in facturile emise de .X.. dacă societatea beneficiază de exercitarea dreptului de deducere a TVA inscrisa in facturile emise de .X.. în condiţiile în care acestea nu îndeplinesc condiţiile de formă, respectiv nu conţin toate informaţiile obligatorii prevăzute de Codul fiscal
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A134^1
LG571/03A134^2
LG571/03A146
LG571/03A155
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145L1
LG571/03A146L1
LG571/03A155
2
Hide details for dacă societatea beneficiază de exercitarea dreptului de deducere a TVA înscrisă în facturile emise de X. î dacă societatea beneficiază de exercitarea dreptului de deducere a TVA înscrisă în facturile emise de X. în condiţiile în care societatea nu justifică faptul că serviciile au fost prestate şi au fost destinate utilizării în folosul operaţiunilor sale taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145L1
LG571/03A149
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
LG571/03A134^1
LG571/03A145L1
LG571/03A146L1
HG44/04
HG44/04PT45
1
Hide details for dacă societatea beneficiază de scutirea taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor intracomunitare dacă societatea beneficiază de scutirea taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor intracomunitare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
1
Hide details for dacă societatea datorează TVA, în condiţiile în care organele de inspecţie fiscală au constatat că exis dacă societatea datorează TVA, în condiţiile în care organele de inspecţie fiscală au constatat că există diferenţe între taxa pe valoarea adăugată înregistrată în evidenţa contabilă şi taxa pe valoarea adăugată declarată la organul fiscal
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A3L2
LG207/15A6
LG207/15A72L1
LG207/15A73L1
LG207/15A106
LG207/15A124L2
LG207/15A129
LG207/15A130
LG207/15A277L3
LG207/15A277L4
LG207/15A279L3
OPANAF3741/15PT10.4
2
Hide details for dacă societatea poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată evidenţ dacă societatea poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată evidenţiată în facturi de achiziţie în condiţiile în care bunurile achiziţionate nu sunt destinate utilizării în folosul operaţiunilor sale taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
LG571/03A134^1
LG571/03A145L1
LG571/03A146L1
HG44/04
HG44/04PT45
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
LG571/03A147^1
LG571/03A147^3L1
LG571/03A145L1
LG571/03A146L1
OG92R/03
OG92R/03A23L1
OG92R/03A91
OG92R/03A135
3
Show details for dacă societatea poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a TVA aferentã achiziţiilor efectuate, dacă societatea poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a TVA aferentã achiziţiilor efectuate, în condiţiile în care nu justifică faptul că aceste achiziţii sunt destinate operaţiunilor taxabile