MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for daca in mod legal organele de inspectie fiscala au reîncadrat operaţiunile de achiziţii de bunuri şi au st daca in mod legal organele de inspectie fiscala au reîncadrat operaţiunile de achiziţii de bunuri şi au stabilit că aceste cheltuieli sunt nedeductibile in conditiile in care documentele si argumentele prezentate in sustinerea contestatiei nu sunt de natura sa modifice constatarile din raportul de inspectie fiscala
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A145L2
LG571/03A146L1
1
Hide details for daca in mod legal organele de inspectie fiscala au reintregit profitul impozabil al societatii contestatoare daca in mod legal organele de inspectie fiscala au reintregit profitul impozabil al societatii contestatoare reprezentand veniturile din subventii în agricultură
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A11L1
LG227/15A11L1
LG82R/91A6
LG207/15A73L1
LG207/15A73L2
LG134/10A249
LG134/10A250
6
Hide details for daca societatea datoreaza obligatiile fiscale stabilite prin decizia de impunere, in conditiile in care prin daca societatea datoreaza obligatiile fiscale stabilite prin decizia de impunere, in conditiile in care prin contestatia formulata societatea nu aduce argumente de fapt si de drept, care sa combata si sa inlature constatările organelor de inspectie fiscala
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG134/10A249
LG134/10A250
LG207/15A276L4
LG82/91A6
LG571/03A19
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4
LG571/03A21L4lt)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
LG571/03A19
LG571/03A26L1
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A155
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A7
LG571/03A55
LG571/03A21
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A155L19lf)
LG571/03A21L4lm)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
LG571/03A19
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A145
LG571/03A146L1
HG44/04A48
OG92R/03A119
OG92R/03A119L2
1
Hide details for daca societatea datorează impozit pe profit şi TVA , precum şi accesoriile aferente în condiţiile în care daca societatea datorează impozit pe profit şi TVA , precum şi accesoriile aferente în condiţiile în care prin contestaţie deşi nu se aduce argumente cu privire la sumele stabilite suplimentar, depune documente suplimentare, care însă nu sunt de natură să combată constatările organelor de inspecţie fiscală
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A11
LG571/03A21
LG571/03A153
2
Hide details for daca societatea datorează obligații fiscale, în conditiile în care nici cu ocazia inspectiei fiscale și daca societatea datorează obligații fiscale, în conditiile în care nici cu ocazia inspectiei fiscale și nici odată cu depunerea contestatiei pe calea administrativa de atac nu a depus documente care sa justifice inregistrarea acestor cheltuieli
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82R/91A6
LG82R/91A7
LG134/10A249
LG134/10A250
LG207/15A73L1
LG207/15A269
LG207/15A276
LG227/15A298
1
Hide details for dacã sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile reprezentând consum combustibil, respecti dacã sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile reprezentând consum combustibil, respectiv dacã societatea are drept de deducere a TVA aferentã acestor cheltuieli, în condiţiile în care societatea nu justificã pe bazã de documente din care sã rezulte cã au fost efectuate în scopul realizãrii de venituri impozabile şi sunt destinate utilizãrii în folosul operaţiunilor taxabile ale societatii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L2le)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lt)
LG571/03A145
LG571/03A145L2la)
LG571/03A145^1
LG571/03A146L1la)
1
Hide details for dacă aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul profitului impozabil şi implicit al impozitului pe prof dacă aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul profitului impozabil şi implicit al impozitului pe profit, în condiţiile în care legislaţia în vigoare la data constituirii provizionului în cauză nu prevedea deductibilitatea acestuia la calculul impozitului pe profit
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A6
OG92/03A24
OG92/03A65
OG92/03A84
OG92/03A85
OG92/03A91
OG92/03A94
OG92/03A105
OG92/03A119
OG92/03A120
LG571/03A7
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A22
LG571/03A128
LG571/03A145
LG571/03A145^1
LG571/03A146
LG85/06A41
HG44/04PT23
4
Hide details for dacă cheltuielile cu mărfurile şi achiziţiile de prestări servicii sunt deductibile la calculul impozitu dacă cheltuielile cu mărfurile şi achiziţiile de prestări servicii sunt deductibile la calculul impozitul pe profit
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A6
OG92R/03A65
OG92R/03A214
LG571/03A11
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A26L1
LG571/03A126
LG571/03A127
LG571/03A128
LG571/03A129
LG571/03A145
LG571/03A145^1
LG571/03A146
LG571/03A147
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
2
Hide details for dacă cheltuielile cu mărfurile şi achiziţiile de prestări servicii sunt deductibile la calculul impozitu dacă cheltuielile cu mărfurile şi achiziţiile de prestări servicii sunt deductibile la calculul impozitul pe profit dacă cheltuielile cu prestări servicii sunt deductibile la calculul impozitul pe profit
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
2
Hide details for dacă cheltuielile cu prestãrile de servicii sunt deductibile la calculul profitului impozabil dacă cheltuielile cu prestãrile de servicii sunt deductibile la calculul profitului impozabil
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
LG571/03A19
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A145
LG571/03A146L1
HG44/04A48
OG92R/03A119
OG92R/03A119L2
2
Hide details for dacă cheltuielile cu prestări servicii sunt deductibile la calculul impozitul pe profit dacă cheltuielile cu prestări servicii sunt deductibile la calculul impozitul pe profit
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
LG571/03A19L1
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A126L1
LG571/03A145L1
LG571/03A146L1la)
LG571/03A11
HG44/04
HG44/04PT41
HG44/04PT48
HG44/04PT49
OG92R/03
OG92R/03A6
OG92R/03A7L2
OG92R/03A94
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A26L1
LG571/03A55
LG571/03A134
LG571/03A140
HG44/04PT13
OG92/03A43
3
Hide details for dacă cheltuielile sunt deductibile fiscal şi societatea poate beneficia de dreptul de deducere a TVA aferen dacă cheltuielile sunt deductibile fiscal şi societatea poate beneficia de dreptul de deducere a TVA aferentă cheltuielilor cu achiziţiile de mărfuri, în condiţiile în care la data efectuării achiziţiilor furnizorii erau declaraţi contribuabili inactiv
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A20
LG571/03A155
LG571/03A146
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
1
Hide details for dacă cheltuielile sunt deductibile la calculul profitului impozabil, în condiţiile în care documentele prez dacă cheltuielile sunt deductibile la calculul profitului impozabil, în condiţiile în care documentele prezentate de societate nu justifică necesitatea achiziţiei acestor servicii pentru activitatea sa economică
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A7pct12
LG571/03A11L1
LG571/03A19
LG571/03A21L1
LG571/03A24
LG571/03A65L1
LG571/03A67L1
LG571/03A145
LG571/03A146
LG207/15A72L1
LG207/15A73L1
LG207/15A276L4
LG207/15A276L1
LG207/15A279
1
Hide details for dacă cheltuielile sunt deductibile la calculul profitului impozabil, în condiţiile în care societatea nu fa dacă cheltuielile sunt deductibile la calculul profitului impozabil, în condiţiile în care societatea nu face dovada că aceste cheltuieli au condus la realizarea de venituri impozabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A7
LG571/03A67
LG571/03A21
LG571/03A19
1
Hide details for dacă cheltuielile sunt deductibile la calculul profitului impozabil, în condiţiile în care societatea nu ju dacă cheltuielile sunt deductibile la calculul profitului impozabil, în condiţiile în care societatea nu justifică transportul şi cazarea personalului societăţii cu documente conform prevederilor legale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A55
LG571/03A55L4
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A128L1
LG571/03A145L2
LG207/15A7
LG207/15A73L1
LG207/15A276L4
LG207/15A269L1
LG207/15A279L1
LG207/15A72L1
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A269L1le)
LG207/15A269
18
Show details for dacă cheltuielile sunt deductible la calculul profitului impozabil dacă cheltuielile sunt deductible la calculul profitului impozabil