MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
2
Hide details for asupra deductibilităţii la calculul profitului impozabil a cheltuielilor cu deplasări şi cazare, în condi asupra deductibilităţii la calculul profitului impozabil a cheltuielilor cu deplasări şi cazare, în condiţiile în care societatea nu a prezentat documente din care să rezulte că aceste cheltuieli au fost necesare şi efectuate în scopul realizării de venituri impozabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOMFP3512/08
LG571/03A19L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A156
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L2le)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG207/15A277L1la)
OMFP3512/08
1
Hide details for calcularea, declararea si achitarea impozitului pe profit aferent trimestrului calcularea, declararea si achitarea impozitului pe profit aferent trimestrului
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03A145
LG571/03A146
LG571/03A155
1
Hide details for cheltuieli cu amortizarea aferentă valorii reevaluate a imbilizărilor încadrate eronat în temeiul de drept cheltuieli cu amortizarea aferentă valorii reevaluate a imbilizărilor încadrate eronat în temeiul de drept
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A22
LG571/03A141L2lf)
LG571/03A128L4
HG44/04PT12
HG44/04PT37L1
HG44/04PT57^1
OG92/03A85
OG92/03A86
OG92/03A109
OPANAF 2906/14PT11.1la)
1
Hide details for cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe care nu au funcţionat o perioadă mai mare de o lună cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe care nu au funcţionat o perioadă mai mare de o lună
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A126
LG571/03A128
LG571/03A118
1
Hide details for cheltuieli cu cazarea din factura emisă pe numele persoanei fizice pentru care nu a prezentat documente care cheltuieli cu cazarea din factura emisă pe numele persoanei fizice pentru care nu a prezentat documente care să justifice calitatea de salariat/persoană asimilată acestora
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
LG571/03A128
OG92/03A119
OG92/03A120
1
Hide details for cheltuieli cu lipsuri în gestiune pentru care nu au fost prezentate liste de inventariere cheltuieli cu lipsuri în gestiune pentru care nu au fost prezentate liste de inventariere
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lc)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A138
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A149
LG207/15A277L1la)
LG82R/91A6
4
Hide details for cheltuieli cu prestari de servicii pentru care nu rezulta daca au fost efectiv prestate cheltuieli cu prestari de servicii pentru care nu rezulta daca au fost efectiv prestate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
LG571/03A151
LG571/03A151L2lb)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03
OG92R/03A67
OG92R/03A94
OG92/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
LG571/03A146
LG571/03A155
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15
LG227/98
4
Hide details for cheltuieli inregistrate in baza unor documente ce nu indeplinesc calitatea de document justificativ potrivit cheltuieli inregistrate in baza unor documente ce nu indeplinesc calitatea de document justificativ potrivit Legii contabilitatii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03134^1
LG571/03134^2L1L2lb)
LG571/03A145
LG571/03A146
OG92R/03A94
OG92/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1^2
LG571/03A19L1
LG571/03A21L4
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lr)
LG571/03A145L2
LG571/03A146L1la)
LG207/15A268
LG207/15A269
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04A22
LG82/91
LG207/15A72L1
LG207/15A279
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A145
LG571/03A146
8
Hide details for cheltuieli nedeductibile stabilite de organele de inspecţie fiscală în condiţiile societatea prin contesta cheltuieli nedeductibile stabilite de organele de inspecţie fiscală în condiţiile societatea prin contestaţie, nu aduce niciun argument în susţinerea acestor sume
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
LG571/03A21L1
LG571/03A24L1
LG571/03A65
LG571/03A145L1
LG571/03A145^1
LG571/03A78
LG571/03A79
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L1
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A24L1
LG571/03A24L11
LG571/03A138L1la)
LG571/03A146
LG571/03A148
LG571/03A149L4
LG571/03A149L5
LG571/03A153
HG44/04PT48
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1L1
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
LG571/03A151
LG571/03A151L2lb)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A206L1lc)ld)
OG92R/03A65L1
OG92R/03A94L1
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A24L1
LG571/03A24L2
LG571/03A24
LG571/03A145L1
LG571/03A134L1
LG571/03A134^1
LG571/03A134^1L2
LG571/03A134^2L1
LG571/03A11L1
LG571/03A7PT26
LG571/03A7pct12
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lc)
LG571/03A145
LG571/03A146L1la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03A19
LG571/03A11
LG571/03A19
LG571/03A21
LG227/15A11L1
1
Hide details for cheltuieli reprezentand aferente dobanzilor si diferentelor de curs valutar cheltuieli reprezentand aferente dobanzilor si diferentelor de curs valutar
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A65
OG92/03A85
OG92/03A86
OG92/03A91
OG92/03A102
OG92/03A104
OG92/03A107
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A23
LG571/03A24
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A149
HG44/04PT70L2
1
Hide details for Cheltuieli și TVA aferente achizitii combustibil Cheltuieli și TVA aferente achizitii combustibil
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15
LG227/98
2
Hide details for Cheltuieli și TVA aferente achizitiilor de bunuri si servicii Cheltuieli și TVA aferente achizitiilor de bunuri si servicii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15
LG207/15
LG86/06
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
4
Hide details for cu privire la deductibilitatea cheltuielilor în condiţiile în care societatea nu a prezentat documente din c cu privire la deductibilitatea cheltuielilor în condiţiile în care societatea nu a prezentat documente din care să rezulte că achiziţiile au fost efectuate în scopul realizării activităţii economice
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03
OG92R/03A67
OG92R/03A94
OG92/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21
LG207/15A72L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG134/10A249
LG134/10A250
LG207/15A73L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L2le)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lt)
LG571/03A145
LG571/03A145L2la)
LG571/03A145^1
LG571/03A146L1la)
2
Show details for daca cheltuielile sunt deductibile la calculul impozitului pe profit in conditiile in care sunt aferente real daca cheltuielile sunt deductibile la calculul impozitului pe profit in conditiile in care sunt aferente realizari de venituri