MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
4
Hide details for dacă se poate pronunţa asupra legalităţii stabilirii suplimentare de către organele de inspecţie fiscal dacă se poate pronunţa asupra legalităţii stabilirii suplimentare de către organele de inspecţie fiscală a impozitului pe profit
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03
OG92R/03A6
OG92R/03A67
OG92R/03A7L2
OG92R/03A65
OG92R/03A213L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lt)
LG571/03A145^1
HG44/04
HG44/04PT45^1L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A25
LG571/03A145
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A11L1
1
Hide details for dacă societatea avea obligaţia să înregistreze ca venituri sumele neachitate furnizorilor prescrişi pe o dacă societatea avea obligaţia să înregistreze ca venituri sumele neachitate furnizorilor prescrişi pe o perioada mai mare de trei ani, în condiţiile în care societatea nu aduce argumente care să contrazică constatările organelor de inspecţie fiscală
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
LG571/03A19L1
LG571/03A21L4la)
LG571/03A148
LG571/03A145L1
HG44/04
HG44/04PT12
HG44/04PT13
OG92R/03
OG92R/03A65L2
4
Hide details for dacă societatea beneficiază de deductibilitatea acestor cheltuieli şi implicit de dreptul de deducere a TV dacă societatea beneficiază de deductibilitatea acestor cheltuieli şi implicit de dreptul de deducere a TVA, în condiţiile în care la data efectuării achiziţiilor furnizorul era declarat contribuabil inactiv
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A6
OG92R/03A65
OG92R/03A214
LG571/03A11
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A26L1
LG571/03A126
LG571/03A127
LG571/03A128
LG571/03A129
LG571/03A145
LG571/03A145^1
LG571/03A146
LG571/03A147
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
LG571/03A19
LG571/03A26L1
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A155
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A7
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A11
LG571/03A146
LG571/03A155
LG571/03A145
LG571/03A128
1
Hide details for dacă societatea beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor cu achiziţia servicii și a taxei pe v dacă societatea beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor cu achiziţia servicii și a taxei pe valoarea adaugata aferenta, în condițiile în care nici în timpul inspecției fiscale și nici în susținerea contestației, nu a prezentat documente din care să reiasă prestarea efectiva a serviciilor achizitionate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOPANAF3741/15PT11.1
OPANAF3741/15PT11.1la
1
Hide details for dacă societatea datorează impozitul pe profit aferent neadmiterii la deducere a acestor cheltuieli în condi dacă societatea datorează impozitul pe profit aferent neadmiterii la deducere a acestor cheltuieli în condiţiile în care societatea nu prezintă documente care să justifice înregistrarea acestora în contabilitate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82R/91A6
LG82R/91A7
LG134/10A249
LG134/10A250
LG207/15A73L1
LG207/15A269
LG207/15A276
LG227/15A298
1
Hide details for dacă societatea datorează obligaţii fiscale stabilite suplimentar în sarcina sa, în condiţiile în care do dacă societatea datorează obligaţii fiscale stabilite suplimentar în sarcina sa, în condiţiile în care documentele în baza cărora şi-a exercitat dreptul de deducere au fost distruse în urma unui incendiu, iar societatea nu face dovada reconstituirii acestora
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A6
LG207/15A7L3
LG207/15A7L4
LG207/15A55
LG207/15A72L1
LG207/15A73L1
LG227/15
1
Hide details for dacă societatea datorează sume, în condiţiile în care societatea nu a justificat cu documente scopul şi n dacă societatea datorează sume, în condiţiile în care societatea nu a justificat cu documente scopul şi necesitatea efectuării cheltuielilor.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
1
Hide details for dacă societatea poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a cheltuielilor și TVA aferentă achi dacă societatea poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a cheltuielilor și TVA aferentă achizițiilor de bunuri și servicii facturate de diverşi furnizori/prestatori, in condiţiile in care nu justifică cu documente că achizițiile de bunuri/servicii au fost efectuate in scopul realizării de venituri impozabile, respectiv de operațiuni taxabile.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03A145
LG227/15A282L1
LG227/15A297
LG207/15A279L1
3
Hide details for dacă societatea x beneficiază de deducerea dreptului de deducere a cheltuielilor şi a TVA aferente achizi dacă societatea x beneficiază de deducerea dreptului de deducere a cheltuielilor şi a TVA aferente achiziţiilor de la y,z,k, în condiţiile în care, din instrumentarea speţei rezultă faptul că sunt îndeplinite condiţiile de fond și formă pentru exercitarea dreptului de deducere, iar operaţiunile s-au dovedit a fi reale, concluzie fundamentată de organele de cercetare penală şi menţinute de instanţa de judecată
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A286
LG227/15A291L1
LG227/15A297
LG227/15A299L1
LG207/15A113
LG207/15A277L3
LG207/15A277L4
OPANAF3741/15PT10.4
LG82R/91A6
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A145
LG207/15A113
LG207/15A279
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A5
LG207/15A7
LG207/15A113L1
LG207/15A113L2
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
LG207/15A347
OG92R/03A134
OG92R/03A23
OG92R/03A91L2
OG92R/03A91L1
OG92R/03A92
1
Hide details for dacă sunt cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil şi implicit al impozitului pe profit chel dacă sunt cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil şi implicit al impozitului pe profit cheltuielile cu amortizarea unui imobil, în condiţiile în care imobilul nu a concurat la obţinerea de venituri impozabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A65
OG92/03A85
OG92/03A86
OG92/03A91
OG92/03A102
OG92/03A104
OG92/03A107
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A23
LG571/03A24
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A149
HG44/04PT70L2
2
Hide details for dacă sunt deductibile cheltuielile cu serviciile prestate, în condiţiile în care din documentele anexate la dacă sunt deductibile cheltuielile cu serviciile prestate, în condiţiile în care din documentele anexate la dosarul cauzei nu rezultă prestarea efectivă a serviciilor şi necesitatea efectuării acestor cheltuieli
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A155
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A121
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L3
LG571/03A21L4lm)
HG44/04
HG44/04PT48
HG44/04PT12
1
Hide details for dacă sunt deductibile fiscal cheltuielile cu serviciile de management facturate în condiţiile în care acest dacă sunt deductibile fiscal cheltuielile cu serviciile de management facturate în condiţiile în care acestea nu au la bază documente justificative potrivit legii prin care să se facă dovada prestării efective a serviciilor şi necesitatea efectuării acestor cheltuieli
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A134^1
LG571/03A134^2
LG571/03A146
LG571/03A155
2
Hide details for dacă sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile cu achiziţiile efectuate, în condiţiil dacă sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile cu achiziţiile efectuate, în condiţiile în care la data efectuării achiziţiilor furnizorul era declarat contribuabil inactiv
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A155
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1^1
LG571/03A11L1^2
1
Hide details for dacă sunt deductibile la calculul profitului impozabil şi implicit a impozitului pe profit şi dacă este d dacă sunt deductibile la calculul profitului impozabil şi implicit a impozitului pe profit şi dacă este deductibilă TVA aferentă cheltuielilor cu achiziţiile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
LG571/03A21L1
LG571/03A24L1
LG571/03A65
LG571/03A145L1
LG571/03A145^1
LG571/03A78
LG571/03A79
1
Hide details for dacă sunt deductibile la calculul profitului impozabil şi implicit a impozitului pe profit şi dacă este d dacă sunt deductibile la calculul profitului impozabil şi implicit a impozitului pe profit şi dacă este deductibilă TVA evidenţiată în facturile emise de furnizorul societăţii în condiţiile în care, societatea furnizoare este declarată contribuabil inactiv
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
1
Hide details for dacă sunt deductibile la calculul profitului impozabil şi implicit a impozitului pe profit, în condiţiile dacă sunt deductibile la calculul profitului impozabil şi implicit a impozitului pe profit, în condiţiile în care aceste servicii nu au fost destinate realizării de venituri impozabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
LG571/03A19L1
LG571/03A21L4la)
LG571/03A148
LG571/03A145L1
HG44/04
HG44/04PT12
HG44/04PT13
OG92R/03
OG92R/03A65L2
1
Hide details for dacă x beneficiază de deductibilitatea cheltuielilor cu serviciile HQ şi de exercitarea dreptului de deduc dacă x beneficiază de deductibilitatea cheltuielilor cu serviciile HQ şi de exercitarea dreptului de deducere a TVA aferentă acestor servicii facturate de y şi z, în condiţiile în care documentele prezentate nu justifică necesitatea achiziţiei acestor servicii pentru activitatea sa economică
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A297L4la)
LG227/15
LG571/03A21L1
LG571/03A145L1la)
3
Show details for deductibilitatea cheltuielilor cu prestari servicii pentru care nu rezulta necesitatea prestarii acestora si deductibilitatea cheltuielilor cu prestari servicii pentru care nu rezulta necesitatea prestarii acestora si daca au fost efectiv prestate