MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for dacă sunt deductibile la calculul profitului impozabil şi implicit a impozitului pe profit şi dacă este d dacă sunt deductibile la calculul profitului impozabil şi implicit a impozitului pe profit şi dacă este deductibilă TVA evidenţiată în facturile emise de furnizorul societăţii în condiţiile în care, societatea furnizoare este declarată contribuabil inactiv
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
1
Hide details for dacă sunt deductibile la calculul profitului impozabil şi implicit a impozitului pe profit, în condiţiile dacă sunt deductibile la calculul profitului impozabil şi implicit a impozitului pe profit, în condiţiile în care aceste servicii nu au fost destinate realizării de venituri impozabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
LG571/03A19L1
LG571/03A21L4la)
LG571/03A148
LG571/03A145L1
HG44/04
HG44/04PT12
HG44/04PT13
OG92R/03
OG92R/03A65L2
1
Hide details for dacă x beneficiază de deductibilitatea cheltuielilor cu serviciile HQ şi de exercitarea dreptului de deduc dacă x beneficiază de deductibilitatea cheltuielilor cu serviciile HQ şi de exercitarea dreptului de deducere a TVA aferentă acestor servicii facturate de y şi z, în condiţiile în care documentele prezentate nu justifică necesitatea achiziţiei acestor servicii pentru activitatea sa economică
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A297L4la)
LG227/15
LG571/03A21L1
LG571/03A145L1la)
3
Hide details for deductibilitatea cheltuielilor cu prestari servicii pentru care nu rezulta necesitatea prestarii acestora si deductibilitatea cheltuielilor cu prestari servicii pentru care nu rezulta necesitatea prestarii acestora si daca au fost efectiv prestate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
LG571/03A141
LG571/03A149
LG571/03A161
LG571/03A145
LG571/03A128
LG571/03A134
LG571/03A21
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A145
LG571/03A146
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L4lf)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A7L1
5
Hide details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu prestarile de servicii deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu prestarile de servicii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L1
OG92R/03A216L3
OPANAF450/13PCT11.6
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lm)
HG44/04PT44
HG44/04PT48
LG82R/91A6
OG92R/03A6
OG92R/03A7L2
OG92R/03A14L2
OG92R/03A65
OG92R/03A94
OG92R/03A206L1
OG92R/03A213L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A43
OG92/03A65
OG92/03A82
OG92/03A85
OG92/03A86
OG92/03A94
OG92/03A109
OG92/03A110
LG571/03A48
LG571/03A49
LG571/03A145
LG571/03A146
HG44/04PT37
HG44/04PT53L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A125^1
LG571/03A134
LG571/03A134^1
LG571/03A138
LG571/03A145
LG571/03A145L1
LG571/03A146
LG571/03A148
LG571/03A155
LG571/03A159
HG44/04PT12
HG44/04PT13
HG44/04PT20
HG44/04PT22
HG44/04PT27
HG44/04PT44
HG44/04PT48
HG44/04PT53L12
HG44/04PT69
LG207/15A7
LG207/15A72L1
LG207/15A72L2
LG207/15A268
LG207/15A269
LG207/15A272
LG207/15A279
OPANAF3741/15PT11.1lb
OPANAF3741/15PT11.1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82R/91A6
LG571/03A11L1
LG571/03A19L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A134
LG571/03A134^1
LG571/03A134^2
1
Hide details for deductibilitatea acestor cheltuieli la calculul profitului impozabil, în condiţiile în care societatea nu a deductibilitatea acestor cheltuieli la calculul profitului impozabil, în condiţiile în care societatea nu a prezentat, documente din care să reiasă necesitatea acestor achiziţii şi utilizarea lor în scopul obţinerii de venituri impozabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A134
LG571/03A134^1L1
LG571/03A145
LG571/03A155
LG571/03A21L4lt)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A24L1
LG571/03A24L2
LG571/03A24L7
LG227/15A297L4la)
LG227/15A299L1
LG227/15A298
LG207/15A7
LG207/15A73L1
LG207/15A279L1
1
Hide details for deductibilitatea cheituielilor cu provizioanele aferente clientilor neincasati pt. Care nu prezinta ' hotarar deductibilitatea cheituielilor cu provizioanele aferente clientilor neincasati pt. Care nu prezinta ' hotarari judecatoresti de deschidere sau de declarare a falimentului
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A6
OG92/03A24
OG92/03A65
OG92/03A84
OG92/03A85
OG92/03A91
OG92/03A94
OG92/03A105
OG92/03A119
OG92/03A120
LG571/03A7
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A22
LG571/03A128
LG571/03A145
LG571/03A145^1
LG571/03A146
LG85/06A41
HG44/04PT23
2
Hide details for deductibilitatea cheltuieli în condiţiile în care organele de inspecţie fiscală au stabilit că aceste che deductibilitatea cheltuieli în condiţiile în care organele de inspecţie fiscală au stabilit că aceste cheltuieli reprezintă contravaloarea unor lucrări de investiţii care majorează valoarea de intrare a mijlocului fix, iar societatea nu depune documente din care să rezulte o altă situaţie de fapt decât cea constatată în timpul inspecţiei fiscale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A7pct12
LG571/03A11L1
LG571/03A19
LG571/03A21L1
LG571/03A24
LG571/03A65L1
LG571/03A67L1
LG571/03A145
LG571/03A146
LG207/15A72L1
LG207/15A73L1
LG207/15A276L4
LG207/15A276L1
LG207/15A279
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A279L1
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
1
Hide details for deductibilitatea cheltuieli la calculul profitului impozabil în condiţiile în care acestea nu au fost efectu deductibilitatea cheltuieli la calculul profitului impozabil în condiţiile în care acestea nu au fost efectuate în scopul realizării de venituri impozabile şi nici în scopul operaţiunilor taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A279L1
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
2
Hide details for deductibilitatea cheltuielilor cu achizitiile de bunuri in conditiile in care contestatara nu justifica cu do deductibilitatea cheltuielilor cu achizitiile de bunuri in conditiile in care contestatara nu justifica cu documente ca au fost efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A6
OG92R/03A7L2
OG92R/03
OG92R/03A94L1
OG92R/03A94L2
OG92R/03A94L3
OG92R/03A107
OG92R/03A107L4
OG92R/03A109L1
OG92R/03A109L2
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A216L1
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L2le)
LG571/03A21L2li)
LG571/03A21L3la)
LG571/03A21L4le)
LG571/03A128L8lf)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
HG44/04PT6L15
HG44/04PT43L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A7pct12
LG571/03A11L1
LG571/03A19
LG571/03A21L1
LG571/03A24
LG571/03A65L1
LG571/03A67L1
LG571/03A145
LG571/03A146
LG207/15A72L1
LG207/15A73L1
LG207/15A276L4
LG207/15A276L1
LG207/15A279
2
Hide details for deductibilitatea cheltuielilor cu achiziţii de bunuri pentru care din probatoriul administrat de societate n deductibilitatea cheltuielilor cu achiziţii de bunuri pentru care din probatoriul administrat de societate nu rezultă o altă situaţie de fapt decât cea constatată de organele de inspecţie fiscală
Alte organeLG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lt)
LG571/03A11L1
LG571/03A145^1
LG571/03A145L2la)
LG227/15A298
LG227/15A299L1
LG227/15A11L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A206L1lc)ld)
OG92R/03A65L1
OG92R/03A94L1
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A24L1
LG571/03A24L2
LG571/03A24
LG571/03A145L1
LG571/03A134L1
LG571/03A134^1
LG571/03A134^1L2
LG571/03A134^2L1
LG571/03A11L1
LG571/03A7PT26
LG571/03A7pct12
4
Hide details for deductibilitatea cheltuielilor cu achiziţii de bunuri şi servicii nejustificate cu documente deductibilitatea cheltuielilor cu achiziţii de bunuri şi servicii nejustificate cu documente
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L2
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A145L11
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
OG92R/03A14L2
OG92R/03A213L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A6
OG92R/03A7L2
OG92R/03A9L1
OG92R/03A64
OG92R/03A65
OG92R/03A94L1
OG92R/03A94L2
OG92R/03A94L3
OG92R/03A107
OG92R/03A107L4
OG92R/03A109L1
OG92R/03A109L2
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A78^1
OG92R/03A206L1lc)ld)
OG92R/03A213L1
OG92R/03A216L1
OPANAF575/06A3
HG44/04PT12
HG44/04PT44
HG44/04PT45L12
LG82R/91A6
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A155
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A11L1
LG571/03A134
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A155
LG207/15A269L1
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
OG92R/03A7L2
OG92R/03A52
OG92R/03A64
OG92R/03A65
OG92R/03A94L2
LG82R/91A6
HG44/04PT44
OPANAF3741/15PT2.5
OPANAF3741/15PT11.1la
HG1050/04PT91.4
2
Hide details for deductibilitatea cheltuielilor cu achiziţii de la furnizori inactivi deductibilitatea cheltuielilor cu achiziţii de la furnizori inactivi
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A6
OG92R/03A7L2
OG92R/03A9L1
OG92R/03A64
OG92R/03A65
OG92R/03A94L1
OG92R/03A94L2
OG92R/03A94L3
OG92R/03A107
OG92R/03A107L4
OG92R/03A109L1
OG92R/03A109L2
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A78^1
OG92R/03A206L1lc)ld)
OG92R/03A213L1
OG92R/03A216L1
OPANAF575/06A3
HG44/04PT12
HG44/04PT44
HG44/04PT45L12
LG82R/91A6
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1
LG571/03A11L1^1
LG571/03A11L1^2
4
Hide details for deductibilitatea cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe deductibilitatea cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A279L1
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L1
LG571/03A24L1
LG571/03A24L2
LG571/03A24
LG571/03A140L1
LG571/03A141L2lg)
LG571/03A145^1L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A134
LG571/03A134^1L1
LG571/03A145
LG571/03A155
LG571/03A21L4lt)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A24L1
LG571/03A24L2
LG571/03A24L7
LG227/15A297L4la)
LG227/15A299L1
LG227/15A298
LG207/15A7
LG207/15A73L1
LG207/15A279L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG1/16PT68
LG227/15A11L1
LG227/15A281L7
LG227/15A281L1
LG227/15A297L4
LG227/15A299L1
LG207/15A6
LG207/15A7
LG207/15A73L1
HG82/91A6
1
Show details for deductibilitatea cheltuielilor cu amortizarea unui autoturism, in conditiile in care contestatoarea are in do deductibilitatea cheltuielilor cu amortizarea unui autoturism, in conditiile in care contestatoarea are in dotare mijloace de transport care deservesc persoanele de conducere ale acesteia