MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
185
Hide details for Impozit pe venit Impozit pe venit
1
Hide details for  aplicarea normelor de venit aplicarea normelor de venit
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A6
LG207/15A7
LG207/15A72L1
LG207/15A72L2
LG207/15A113
LG207/15A131
LG207/15A118L3
LG207/15A268L1
LG207/15A272
LG207/15A279
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
LG571/03A48
LG571/03A296^22
HG44/04PT37
HG44/04PT38
HG44/04PT39
HG44/04PT40
HG44/04PT41
HG44/04PT44
OMFP1040/04
OMFP3389/11A1L1
OMFP3389/11A1L4
OPANAF3741/15PT5.3
OPANAF3741/15PT5.5
OPANAF3741/15PT11.4
OPANAF3741/15PT11.5
2
Hide details for  dacă în mod corect organele de verificare fiscală au calculat obligații fiscale în cuantumul stabilit pri dacă în mod corect organele de verificare fiscală au calculat obligații fiscale în cuantumul stabilit prin actul administrativ fiscal contestat, în condițiile în care din documentele aflate la dosarul cauzei și raportat la argumentele contestatarei nu rezultă o altă stare de fapt fiscală decât cea constatată de organele de verificare fiscală.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82R/91A6
LG207/15A276L4
LG227/15A297
LG227/15A299L1
LG227/15A323L2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG1/16PT69L1
LG207/15A73L1
LG227/15A297
LG227/15A299L1
LG227/15A323L2
6
Hide details for  dacă persoana fizică datorează impozit pe venit în cuantumul stabilit de organele fiscale, în condiţiile dacă persoana fizică datorează impozit pe venit în cuantumul stabilit de organele fiscale, în condiţiile în care argumentele prezentate de contestatar nu sunt de natură să infirme constatările organelor fiscale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A151
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A48
LG571/03A146L1la)
LG207/15A73L1
LG207/15A276L4
LG134/10A249
LG134/10A250
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A127L1
LG571/03A127L2
LG571/03A125^1PT18
LG571/03A126L1
LG571/03A128L1
LG571/03A153L1lb)
LG571/03A152L6
LG571/03A152L1
LG571/03A7L1
LG571/03A46
LG571/03A48
LG571/03A80L1
LG571/03A296^21L1
LG571/03A296^22
LG571/03A296^25
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A126L1
LG571/03A127L1
LG571/03A127L2
LG571/03A128L1
LG571/03A152L1
LG571/03A152L6
LG571/03A41
LG571/03A46L1
LG571/03A46L1
LG571/03A83
LG571/03A48
LG571/03A80L1
LG571/03A296^21L1
LG571/03A296^22
LG571/03A296^25
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A73L1
LG227/15A155L1
LG227/15A156la)
LG571/03A126L1
LG571/03A126L9
LG571/03A127
LG571/03A128L1
LG571/03A152L1
LG571/03A152L6
3
Hide details for  dacă sumele plătite salariaților în străinătate sub denumirea de diurnă se includ în categoria venitur dacă sumele plătite salariaților în străinătate sub denumirea de diurnă se includ în categoria veniturilor de natură salarială
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L1
LG571/03A21L2le)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A55
LG571/03A134^1L1
LG571/03A134^2
LG571/03A133
LG571/03A146L1la)
LG571/03A150
LG571/03A157L1
LG571/03A157L2
LG571/03A296^3la)
LG571/03A296^18L5^1
HG44/04PT9
HG44/04PT13
HG44/04PT44
HG44/04PT48
HG44/04PT68
HG44/04PT72
HG518/95
LG53/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A55L4
LG571/03A55L1
LG571/03A55L2lk)
LG571/03A57L1
LG571/03A57L2
LG571/03A58
LG571/03A115L1la)
LG571/03A116L2
LG571/03A116L4la)
LG571/03A118L2
LG571/03A146L1la)
HG44/04PT13L1
HG44/04PT13L2
HG44/04PT44
HG44/04PT46
HG44/04PT48
HG44/04PT67
HG44/04PT68
HG44/04PT106
OG92R/03A7L2
OG92R/03A14L2
OG92R/03A19L4
OG92R/03A22
OG92R/03A82
OG92R/03A81L1
OG92R/03A94L2
OG92R/03A206L1lc)ld)
OG92R/03A213L1
OG92R/03A216
OG92R/03A216L1
LG53/03
LG82R/91A6
HG518/95
OPANAF 2906/14PT 2.5
OPANAF 2906/14PT11.1lb)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03
16
Hide details for  deductibilitatea cheltuielilor deductibilitatea cheltuielilor
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG1050/04
LG571/03A48
HG44/04
OG92R/03A43
OG92R/03A46
OG92R/03A85
OG92R/03A91
OG92R/03A104
OG92R/03A106
OG92R/03A205
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03
HG44/04PT45
OG92R/03A65
OG92R/03A206
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A24
LG571/03A48
LG571/03A133
LG571/03A145
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A126
LG571/03A127
LG571/03A153
LG571/03A48
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A48
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A48
HG44/04PT37
OG92/03A216L3
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A152L6
LG571/03A48
LG571/03A156
LG571/03A137
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A206L1lc)ld)
OPANAF450/13PT11.1la)
OPANAF450/13PT11.1lb)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A24
LG571/03A48
LG571/03A145
LG571/03A146L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A48
OG92/03A65
OPANAF450/13PT11.1la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A48
LG571/03A296^18L5^1
LG571/03A296^18L9
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG134/10A249
LG134/10A250
LG571/03A48
OG92R/03A64
OG92R/03A65
OG92R/03A82
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
HG44/04PT37
HG44/04PT38
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A24L1
LG571/03A24L2
LG571/03A48
LG571/03A296^21L1
LG571/03A296^22L4
HG44/04PT38
OG92R/03A206L1
OG92R/03A213L1
OG92R/03A216L1
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
LG95/06A211
LG95/06A257
LG95/06A257L2lb)
OPANAF 2906/14PT 2.5
OPANAF 2906/14PT11.1la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A113
LG571/03A114
LG571/03A116
LG571/03A115L1lf)
LG571/03A118
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A276L1
LG571/03A48
HG44/04PT39
OPANAF3741/15PT11.1la
OPANAF3741/15PT2.5
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A296^25
LG571/03A296^22
OG92/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A24
LG571/03A48
1
Hide details for  deductibilitatea cheltuielilor aferente autoturismelor, în cazul persoanelor ce desfăşoară activităţi in deductibilitatea cheltuielilor aferente autoturismelor, în cazul persoanelor ce desfăşoară activităţi independente
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A5
LG207/15A49
LG207/15A73L1
LG207/15A113
LG207/15A126L2
LG207/15A130
LG207/15A131
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A276
LG134/10A249
LG134/10A250
1
Hide details for  deductibilitatea cheltuielilor de deplasare deductibilitatea cheltuielilor de deplasare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
LG571/03A48
LG571/03A296^18L5^1
OG92R/03
OG92R/03A94
HG44/04
3
Hide details for  determinarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor determinarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A41
LG571/03A61
OG92R/03A65
OG92R/03A105
OG92R/03A206
OG92R/03A216
OPANAF450/13PT11.1la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A296^21L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
2
Hide details for  impozit pe venituri din salarii, contributii aferente-obligatia societatii de a declara la organele fiscale, impozit pe venituri din salarii, contributii aferente-obligatia societatii de a declara la organele fiscale, in termenele legale impozitele si contributiile inregistrate in evidenta contabila
Alte organeLG571/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03