MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for calcul accesoriilor pentru obligatii datorate de sucursale, in conditiile in care plata a fost efectuata de s calcul accesoriilor pentru obligatii datorate de sucursale, in conditiile in care plata a fost efectuata de societatea mama folosind propriul cod de identificare fiscala
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG61/02A12
OG92R/03A184
1
Hide details for calcul de accesorii asupra unei baze de calcul care nu a tinut seama de notele de compensare calcul de accesorii asupra unei baze de calcul care nu a tinut seama de notele de compensare
Alte organeOG92/03A111
OG92/03A119
OG92/03A120
OG92/03A215
LG554/04A14
1
Hide details for calcularea de accesorii, masura accesorie in raport cu debitul stabilit suplimentar calcularea de accesorii, masura accesorie in raport cu debitul stabilit suplimentar
Alte organeLG207/15A49
LG207/15A50
LG207/15A276L1
OG92/03A119
OG92/03A120
OPANAF3741/15PT2.5
1
Hide details for calculate asupra unor debite reprezentând contribuþii sociale declarate prin declaratii rectificative depuse calculate asupra unor debite reprezentând contribuþii sociale declarate prin declaratii rectificative depuse urmare faptului ca societatea a fost obligata de instanta prin hotarari judecatoresti irevocabile sa achite diferente de drepturi salariale, fiind datorate de la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite drepturile salariale
Alte organeLG134/10A431L2
LG134/10A435
OG92/03A119
OG92/03A120
OG92/03A111
LG571/03A57
LG571/03A296^18L5^1
HG44/04PT27
HG44/04PT28
1
Hide details for calculate dupa data deschiderii procedurii de reorganizare judiciara calculate dupa data deschiderii procedurii de reorganizare judiciara
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A114
3
Hide details for calculul de accesorii aferente unor drepturi vamale calculul de accesorii aferente unor drepturi vamale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A115
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A116
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A115
1
Hide details for conform principiului "accesorium sequitur principale" conform principiului "accesorium sequitur principale"
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A86
OG92/03A91
OG92/03A102
OG92/03A7
LG554/04A1L1
1
Hide details for confuzie termenul de plata cu termenul de scadenţă confuzie termenul de plata cu termenul de scadenţă
Alte organeOG92/03A111
OG92/03A119
OG92/03A120
1
Hide details for corectarea erorilor materiale din decontul de tva corectarea erorilor materiale din decontul de tva
Alte organeLG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
1
Hide details for daca se datoreaza accesoriile stabilite in conditiile depunerii declaratiilor rectificative ca urmare a puner daca se datoreaza accesoriile stabilite in conditiile depunerii declaratiilor rectificative ca urmare a punerii in executare a sentintelor judecatoresti referitoare la achitarea drepturilor salariale
Alte organeLG207/15A93
LG207/15A95
1
Hide details for dacă accesoriile calculate prin actul administrativ fiscal contestat sunt legal datorate în condiţiile în c dacă accesoriile calculate prin actul administrativ fiscal contestat sunt legal datorate în condiţiile în care acestea au rezultat în urma operării în evidenţa fiscală a unor decizii de compensare, comunicate şi necontestate de societate
Alte organeLG207/15A352L1
LG207/15A352L2
OG92/03A116
OG92/03A119
OG92/03A120
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
LG207/15A178
1
Hide details for dacă accesoriile calculate sunt legal datorate şi în cuantumul stabilit de organele fiscale în condiţiile dacă accesoriile calculate sunt legal datorate şi în cuantumul stabilit de organele fiscale în condiţiile în care plata obligaţiilor fiscale pentru care au fost calculate accesoriile a fost efectuată cu întârziere
Alte organeLG571/03A58L1
OG92/03A114
OG92/03A119
OG92/03A120
OG92/03A121
1
Hide details for dacă accesoriile sunt datorate de societatea contestatoare bugetului de stat in conditiile in care s-a stabi dacă accesoriile sunt datorate de societatea contestatoare bugetului de stat in conditiile in care s-a stabilit că datorează obligaţiile fiscale principale, iar prin contestaţie nu se invocă calculul greşit al acestora
Alte organeOG92/03A119
OG92/03A120
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
1
Hide details for dacă datorează accesorii în condiţiile în care plăţile efectuate de acestea au stins obligaţii de plat dacă datorează accesorii în condiţiile în care plăţile efectuate de acestea au stins obligaţii de plată restante existente în evidenţa pe plătitor
Alte organeOG92/03A111
OG92/03A119
OG92/03A120
OG92/03A116
LG207/15A279
1
Hide details for dacă obligaţiile contestate sunt datorate în condiţiile în care organele fiscale au emis Decizia de anular dacă obligaţiile contestate sunt datorate în condiţiile în care organele fiscale au emis Decizia de anulare a obligaţiilor fiscale prin care au fost anulate obligaţiile stabilite prin decizia de impunere contestată
Alte organeOG92/03A110
HG1050/04PT107.1
OG92/03A24
LG207/15A1PT37
LG207/15A22
LG207/15A93
LG207/15A173
LG207/15A174
OG92/03A119
OG92/03A120
1
Hide details for dacă obligaţiile fiscale suplimentare stabilite prin decizia de calcul accesorii contestată în condiţiile dacă obligaţiile fiscale suplimentare stabilite prin decizia de calcul accesorii contestată în condiţiile în care la emiterea noului act administrativ fiscal nu au fost respectate considerentele deciziei de soluţionare a contestaţiei, fiind emis un nou act administrativ fiscal care vizează o perioadă mai mare şi cu obligaţii fiscale în cuantum mai mare faţă de cele din actul administrativ fiscal iniţial care a fost contestat şi pentru care organul de soluţionare a contestaţiilor s-a pronunţat prin decizie care este definitivă în sistemul căilor administrative de atac
Alte organeLG207/15A49
LG207/15A50
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
OPANAF3741/15PT11.5
1
Hide details for legalitatea obligării contestatoarei la plata accesoriilor stabilite prin Decizia referitoare la obligaţiil legalitatea obligării contestatoarei la plata accesoriilor stabilite prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii în condiţiile în care baza de calcul a acestor accesorii a fost stabilită în urma operării unor note de compensare pe care societatea nu a înţeles să le conteste
Alte organeOG92/03A119
OG92/03A120
OPANAF519/05
1
Hide details for principiului de drept „accesorium sequitur principale principiului de drept „accesorium sequitur principale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145L2
LG571/03A146L1la)
LG571/03A155L5lh)
LG571/03A137L1
OG92/03A7
OG92/03A65
OG92/03A94
OG92/03A94L1
OG92/03A94L3
OG92/03A105
HG1050/04PT102.1
9
Hide details for Accize Accize
1
Hide details for accize aferente motorinei pentru testarea navelor accize aferente motorinei pentru testarea navelor
Alte organeHG1/16PT68
1
Hide details for accize datorate in cazul miscarii produselor accizabile din antrepozitul fiscal accize datorate in cazul miscarii produselor accizabile din antrepozitul fiscal
Alte organeLG227/15A412L1
LG227/15A412L2
LG227/15A412L8
HG1/16PT134L1
HG1/16PT134L2
HG1/16PT134L3
3
Hide details for accize datorate pentru diferente constatate in minus la receptionarea produselor livrate catre beneficiar accize datorate pentru diferente constatate in minus la receptionarea produselor livrate catre beneficiar
Alte organeLG227/15A341L1la)
LG227/15A401L2la)PT1
LG227/15A412L8
HG1/16PT3
HG1/16PT134L2