MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
2
Hide details for obligatia colectarii TVA pentru servicii efectuate de prestatori din Romania pentru beneficiari cu sediul in obligatia colectarii TVA pentru servicii efectuate de prestatori din Romania pentru beneficiari cu sediul in strainatate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOU17/00A4
OG61/02A12
OG92/03A108
OG11/96A13
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOU17/00A22
OU17/00A31
OG92R/03A184
1
Hide details for stabilita suplimentar ca urmare a majorarii bazei de impozitare cu diferenta de impozit pe veniturile nerezid stabilita suplimentar ca urmare a majorarii bazei de impozitare cu diferenta de impozit pe veniturile nerezidentilor
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG3R/92A13
OG83/98A3
LG345/02A18
OG92R/03A175
OG11/96A13
OG92R/03A184
1
Hide details for stabilita suplimentar ca urmare a majorarii bazei impozabile stabilita suplimentar ca urmare a majorarii bazei impozabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A175
OG11/96A13
OU17/00A2
1
Hide details for TVA colectata aferenta veniturilor impozabile stabilite suplimentar in conditiile in care din nu rezulta cu c TVA colectata aferenta veniturilor impozabile stabilite suplimentar in conditiile in care din nu rezulta cu claritate situaţia de fapt
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128
LG571/03A143L2la)
LG571/03A143L3
LG571/03A144
LG207/15A6
LG207/15A113L1
LG207/15A113L2
8810
Hide details for Directia Generala de Solutionare a ContestatiilorDirectia Generala de Solutionare a Contestatiilor
1038
Hide details for Accesorii Accesorii
1
Hide details for  daca se datoreaza contributie la fondul pentru protectia persoanelor cu handicap in conditiile in care nu a daca se datoreaza contributie la fondul pentru protectia persoanelor cu handicap in conditiile in care nu a solicitat trimestrial repartizarea de persoane cu handicap in vederea angajarii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82/91A6L1
LG571/03A21L1
LG148/00A4
LG571/03A115L1la)
LG571/03A116L2
OU150/02A51L2
OU150/02A52
LG571/03A56
LG519/02
LG414/02A9L1
LG414/02A24
OG92R/03A108
OU102/99
OG92R/03A206L1
OPANAF519/05PT12.1
8
Hide details for accesorii aferente bazei de calcul rezultata in urma operarii notelor de compensare, necontestate de societat accesorii aferente bazei de calcul rezultata in urma operarii notelor de compensare, necontestate de societate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A116L1
OG92R/03A116L3
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A216L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A120L1
OG92R/03A115L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A115
OG92R/03A116
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A215L1
OG92R/03A216L1
OG92R/03A206L1lc)ld)
OG92R/03A213L1
OG92R/03A65
OG92R/03A41
LG134/10A249
LG134/10A250
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120L2
OG92R/03A120^1
OG92R/03A81L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1L1
LG207/15A178
1
Hide details for accesorii aferente bazei de calcul rezultată în urma operării în evidenţa fiscală a unor înştiinţării accesorii aferente bazei de calcul rezultată în urma operării în evidenţa fiscală a unor înştiinţării privind stingerile creanţelor şi note de compensare a obligaţiilor fiscale care nu au fost contestate de societate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1
1
Hide details for accesorii aferente creantelor bugetare nascute anterior deschiderii procedurii de reorganizare judiciara, efe accesorii aferente creantelor bugetare nascute anterior deschiderii procedurii de reorganizare judiciara, efectele intrarii in vigoare a legii insolventiei asupra calculului de accesorii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG64/95A45
LG85/06A41
OG92R/03A206
9
Hide details for accesorii aferente diferentei de datorie vamala stabilita la controlul vamal ulterior, data de la care aceste accesorii aferente diferentei de datorie vamala stabilita la controlul vamal ulterior, data de la care acestea se calculeaza
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A116L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG86/06A255
OG92R/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG86/06A255
OG92R/03A119
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A215L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92R/03A119
OG92R/03A120
Alte organeOG92R/03A206L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG207/15A98lc)
LG207/15A173L1
LG207/15A173L2
OMFP2144/08PTII7.2le)
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG207/15A98lc)
LG207/15A173L2
LG207/15A173L1
OMFP2144/08PTII7.2le)
2
Hide details for accesorii aferente diferentei de fond de garantie neconstituit la termenele stabilite prin acordul de imprumu accesorii aferente diferentei de fond de garantie neconstituit la termenele stabilite prin acordul de imprumut subsidiar si de garantie
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG30/91A5
LG205/97fara articol
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
1
Hide details for accesorii aferente diferenţelor dintre contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajator pentru con accesorii aferente diferenţelor dintre contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajator pentru condiţii normale de muncă şi contribuţiile calculate pentru condiţii deosebite de muncă, stabilite în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG134/10A431L2
LG571/03A296^18L5^1
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1L1
1
Hide details for accesorii aferente impozitului pe profit datorat de persoane juridice străine, în condiţiile în care obliga accesorii aferente impozitului pe profit datorat de persoane juridice străine, în condiţiile în care obligaţia fiscală principală la care s-au calculat accesorii a fost compensată de organul fiscal competent
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1
4
Hide details for accesorii aferente impozitului pe profit si TVA stabilite prin decizie de impunere ce a fost desfiintata prin accesorii aferente impozitului pe profit si TVA stabilite prin decizie de impunere ce a fost desfiintata prin decizia de solutionare a contestatie
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A119L1
OG92R/03
OG92R/03A206L1
OPANAF519/05