MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
3
Hide details for accize datorate pentru diferente constatate in minus la receptionarea produselor livrate catre beneficiar accize datorate pentru diferente constatate in minus la receptionarea produselor livrate catre beneficiar
Alte organeLG227/15A341L1la)
LG227/15A401L2la)PT1
LG227/15A412L8
HG1/16PT3
HG1/16PT134L2
Alte organeLG227/15A341L1la)
LG227/15A401L2la)PT1
LG227/15A412L8
HG1/16PT3
HG1/16PT134
Alte organeLG227/15A341L1la)
LG227/15A401L2la)PT1
LG227/15A412L8
HG1/16PT3
HG1/16PT134L2
2
Hide details for accize la motorina accize la motorina
Alte organeLG227/15A401L2la)PT1
LG227/15A340L1la)
LG227/15A412L1
LG227/15A412L2
LG227/15A412L8
LG227/15A348L1
LG227/15A348L2
HG1/16PT134L1
HG1/16PT134L2
HG1/16PT134L3
HG1/16PT134L4
HG1/16PT134L5
OPANAF 501/16A1
Alte organeLG227/15A341L1la)
HG1/16PT3
HG1/16PT134
LG227/15A412L8
LG227/15A401L2la)PT1
OPANAF 501/16A1
1
Hide details for beneficierea de scutirea indirectă de la plata accizelor în situaţia în care nu au fost îndeplinite cumulat beneficierea de scutirea indirectă de la plata accizelor în situaţia în care nu au fost îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de lege pentru a beneficia de aceasta scutire
Alte organeHG1/16PT68
1
Hide details for daca societatea datoreaza accize ca urmare a nerespectarii prevederilor legale referitoare la deplasarea prod daca societatea datoreaza accize ca urmare a nerespectarii prevederilor legale referitoare la deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv
Alte organeLG227/15A401L2la)PT1
LG227/15A340L1la)
LG227/15A412L1
LG227/15A412L2
LG227/15A412L8
LG227/15A348L1
LG227/15A348L2
HG1/16PT134L1
HG1/16PT134L2
HG1/16PT134L3
HG1/16PT134L4
HG1/16PT134L5
OPANAF 501/16A1
1
Hide details for Colectarea creantelor bugetare Colectarea creantelor bugetare
1
Hide details for plata efectuata in alt cont bugetar decat cel destinat incasarii obligatiei achitate plata efectuata in alt cont bugetar decat cel destinat incasarii obligatiei achitate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A108
2
Hide details for Contributii sociale Contributii sociale
1
Hide details for dacă societatea datorează contribuţiile stabilite în sarcina acesteia, în condiţiile în care, în perioada dacă societatea datorează contribuţiile stabilite în sarcina acesteia, în condiţiile în care, în perioada verificată, nu a declarat contribuţiile datorate, iar argumentele prezentate nu sunt de natură să infirme constatările organelor de inspecţie fiscală
Alte organeLG207/15A107
OPANAF962/16
LG134/10A185L1
1
Hide details for mod de calcul mod de calcul
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOU104/09A363^1L1
OU104/09A363^1L2
11
Hide details for Datorie vamala Datorie vamala
3
Hide details for accesorii aferente datoriei vamale accesorii aferente datoriei vamale
Alte organeLG207/15A73L1
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A173
LG207/15A176
LG207/15A276L1
OPANAF3741/15PT2.5
OPANAF3741/15PT11.1lb
LG134/10A249
LG134/10A250
Alte organeLG207/15A73L1
LG207/15A173
LG207/15A176
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A276L1
OPANAF3741/15PT11.1lb
OPANAF3741/15PT2.5
Alte organeLG207/15A73L1
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A173
LG207/15A176
LG207/15A276L1
1
Hide details for daca pentru marfurile importate societatea poate beneficia de scutire de taxe vamale si TVA in conditiile in daca pentru marfurile importate societatea poate beneficia de scutire de taxe vamale si TVA in conditiile in care nu probeaza indeplinirea cerintelor prevazute de actele normative incidente in materie referitoare la scutirile solicitate
Alte organeLG86/06A100
LG86/06A237
OG92/03A119
OG92/03A120
LG207/15A174
LG207/15A176L1
1
Hide details for incadrarea marfurilor importate in tariful vamal de import al Romaniei incadrarea marfurilor importate in tariful vamal de import al Romaniei
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG141/97A72
2
Hide details for legalitatea incheierii din oficiu a regimului de tranzit in conditiile in care in urma cercetarilor efectuate legalitatea incheierii din oficiu a regimului de tranzit in conditiile in care in urma cercetarilor efectuate de autoritatea vamală romana la biroul vamal de destinaţie a rezultat ca documentele aferente incheierii regimului de tranzit nu sunt inregistrate in evidentele biroului vamal de destinaţie
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG86/06A114
LG86/06A115
HG707/06A267
Alte organeLG86/06A114
LG86/06A115
REG UE 952/13A233L1la)
REG UE 952/13A233L2
REG UE 952/13A233L3
REG UE 2447/15A310
1
Hide details for recalcularea valorii in vama pentru neindeplinirea conditiilor prevazute pentru operatiunile de leasing recalcularea valorii in vama pentru neindeplinirea conditiilor prevazute pentru operatiunile de leasing
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG51/97A27
3
Hide details for stabilirea valorii in vama a marfurilor importate stabilirea valorii in vama a marfurilor importate
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG141/97A38
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG141/97A141
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG141/97A77
22
Hide details for Impozit pe profit Impozit pe profit
1
Hide details for accesorii aferente impozitului pe profit accesorii aferente impozitului pe profit
Alte organeLG571/03A11L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A21L4le)
HG44/04PT48
HG44/04PT46L1
1
Hide details for ajustarea veniturilor şi cheltuielilor ca urmare a analizării tranzacţiilor dintre persoane afiliate ajustarea veniturilor şi cheltuielilor ca urmare a analizării tranzacţiilor dintre persoane afiliate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A86
OG92/03A91
OG92/03A105
LG571/03A11L1
LG571/03A11L2
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1
HG44/04PT41
HG44/04PT44
HG44/04PT48
1
Hide details for cheltuieli inregistrate in baza unor documente ce nu indeplinesc calitatea de document justificativ potrivit cheltuieli inregistrate in baza unor documente ce nu indeplinesc calitatea de document justificativ potrivit Legii contabilitatii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A86
OG92/03A91
OG92/03A102
OG92/03A7
LG554/04A1L1
2
Show details for cu privire la deductibilitatea cheltuielilor în condiţiile în care societatea nu a prezentat documente din c cu privire la deductibilitatea cheltuielilor în condiţiile în care societatea nu a prezentat documente din care să rezulte că achiziţiile au fost efectuate în scopul realizării activităţii economice