MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
2
Hide details for cu privire la deductibilitatea cheltuielilor în condiţiile în care societatea nu a prezentat documente din c cu privire la deductibilitatea cheltuielilor în condiţiile în care societatea nu a prezentat documente din care să rezulte că achiziţiile au fost efectuate în scopul realizării activităţii economice
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L1
HG44/04PT48
HG44/04PT49
HG44/04PT41
LG571/03A2la)
Alte organeLG571/03A11L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A21L4le)
HG44/04PT48
HG44/04PT46L1
1
Hide details for daca cheltuielile sunt deductibile la calculul profitului impozabil, in conditiile in care serviciile prestat daca cheltuielile sunt deductibile la calculul profitului impozabil, in conditiile in care serviciile prestate nu sunt în scopul obţinerii de venituri impozabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A104
LG15/94A1
LG15/94A3
LG15/94A9
LG15/94A11
LG15/94A17
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A24
LG571/03A21L4lf)
LG82/91A6
LG571/03A145L8la)
LG571/03A145L9
LG571/03A155
2
Hide details for daca cheltuielile sunt deductibile la calculul profitului impozabil, in conditiile in care societatea nu face daca cheltuielile sunt deductibile la calculul profitului impozabil, in conditiile in care societatea nu face dovada ca aceste cheltuieli au condus la realizarea de venituri impozabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lm)
HG44/04PT48
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lm)
HG44/04PT48
LG571/03A145
HG44/04PT46L1
OG92/03A119
OG92/03A120
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
LG571/03A21L4
1
Hide details for dacă cheltuielile menţionate, sunt deductibile la calculul profitului impozabil, în condiţiile în care nic dacă cheltuielile menţionate, sunt deductibile la calculul profitului impozabil, în condiţiile în care nici în timpul inspecţiei fiscale şi nici în susţinerea contestaţiei, societatea nu a probat cu documente justificative, faptul că serviciile în cauză, au fost efectuate în scopul realizării de venituri impozabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A104
LG15/94A1
LG15/94A3
LG15/94A9
LG15/94A11
LG15/94A17
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A24
LG571/03A21L4lf)
LG82/91A6
LG571/03A145L8la)
LG571/03A145L9
LG571/03A155
1
Hide details for dacă în mod legal au fost stabilite obligaţii fiscale suplimentare în sarcina contestatoarei, la analizarea dacă în mod legal au fost stabilite obligaţii fiscale suplimentare în sarcina contestatoarei, la analizarea preţului de transfer aferent tranzacţiilor dintre societatea contestatoare şi persoanele afiliate organele de inspecţie fiscală folosind altă metodă de comparare decât cea prezentată de societate în dosarul preţurilor de transfer
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L2
LG571/03A19L1
LG571/03A19L5
LG571/03A146
LG571/03A155
HG44/04PT24
HG44/04PT29
HG44/04PT31-36
LG207/15A6
LG207/15A7
LG207/15A113L1
LG207/15A113L2
1
Hide details for dacă organele de inspecţie fiscală în mod legal, au stabilit impozit pe profit suplimentar de plată şi a dacă organele de inspecţie fiscală în mod legal, au stabilit impozit pe profit suplimentar de plată şi accesorii aferente, în condiţiile în care societatea a efectuat tranzacţii comerciale cu doi contribuabili declaraţi inactivi prin ordin al preşedintelui ANAF
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lm)
HG44/04PT48
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG134/10A249
LG134/10A250
LG207/15A73L1
1
Hide details for deductibilitatea cheltuielilor cu prestari servicii pentru care nu rezulta necesitatea prestarii acestora si deductibilitatea cheltuielilor cu prestari servicii pentru care nu rezulta necesitatea prestarii acestora si daca au fost efectiv prestate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A86
OG92/03A91
OG92/03A105
LG571/03A11L1
LG571/03A11L2
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1
HG44/04PT41
HG44/04PT44
HG44/04PT48
1
Hide details for deductibilitatea cheltuielilor cu achizitiile de bunuri in conditiile in care contestatara nu justifica cu do deductibilitatea cheltuielilor cu achizitiile de bunuri in conditiile in care contestatara nu justifica cu documente ca au fost efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L1
HG44/04PT48
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1lb)
LG571/03A155
HG44/04PT41
LG571/03A11
LG571/03A21L2Ln)
LG571/03A21L4lo)
LG571/03A128L8
HG44/04PT6L11
1
Hide details for deductibilitatea cheltuielilor cu achiziţii de la furnizori inactivi deductibilitatea cheltuielilor cu achiziţii de la furnizori inactivi
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L1
HG44/04PT48
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1lb)
LG571/03A155
HG44/04PT41
LG571/03A11
LG571/03A21L2Ln)
LG571/03A21L4lo)
LG571/03A128L8
HG44/04PT6L11
1
Hide details for deductibilitatea cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe deductibilitatea cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A104
LG15/94A1
LG15/94A3
LG15/94A9
LG15/94A11
LG15/94A17
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A24
LG571/03A21L4lf)
LG82/91A6
LG571/03A145L8la)
LG571/03A145L9
LG571/03A155
1
Hide details for deductibilitatea cheltuielilor cu prestari servicii pentru care nu rezulta necesitatea prestarii acestora si deductibilitatea cheltuielilor cu prestari servicii pentru care nu rezulta necesitatea prestarii acestora si daca au fost efectiv prestate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A86
OG92/03A91
OG92/03A102
OG92/03A7
LG554/04A1L1
1
Hide details for deductibilitatea cheltuielilor cu servicii pentru care nu se justifică cu documente prestarea efectivă deductibilitatea cheltuielilor cu servicii pentru care nu se justifică cu documente prestarea efectivă
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lm)
HG44/04PT48
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG134/10A249
LG134/10A250
LG207/15A73L1
1
Hide details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu servicii de consultanta pentru care nu se face dovada prestarii e deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu servicii de consultanta pentru care nu se face dovada prestarii efective a serviciilor
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A91
LG571/03A11L1
LG571/03A13
LG571/03A17
LG571/03A19
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A35L1
LG571/03A126L1
LG571/03A134L2
LG571/03A134L3
LG571/03A145L2la)
LG571/03A148
HG44/04PT48
HG44/04PT53L1
HG44/04PT11
LG227/15A297L4la)
LG207/15A6
1
Hide details for deductibilitatea fiscala cu pierderi din creante deductibilitatea fiscala cu pierderi din creante
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L1
HG44/04PT48
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1lb)
LG571/03A155
HG44/04PT41
LG571/03A11
LG571/03A21L2Ln)
LG571/03A21L4lo)
LG571/03A128L8
HG44/04PT6L11
1
Hide details for impozit pe profit stabilit suplimentar ca urmare a analizării dosarelor privind preturile de transfer impozit pe profit stabilit suplimentar ca urmare a analizării dosarelor privind preturile de transfer
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L2
LG571/03A19L1
LG571/03A19L5
LG571/03A146
LG571/03A155
HG44/04PT24
HG44/04PT29
HG44/04PT31-36
LG207/15A6
LG207/15A7
LG207/15A113L1
LG207/15A113L2
1
Hide details for legalitatea stabilirii in sarcina societatii a impozitului pe profit in conditiile in care la dosarul cauzei legalitatea stabilirii in sarcina societatii a impozitului pe profit in conditiile in care la dosarul cauzei au fost depuse documente care contrazic constatarile organului de inspectie fiscala
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A93
LG207/15A22
1
Hide details for reintregirea profitului impozabil cu veniturile din dobanzi reintregirea profitului impozabil cu veniturile din dobanzi
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A8
LG571/03A29L1
LG571/03A29L3
LG571/03A11
LG571/03A11L1
LG571/03A11L2
HG44/04PT38
1
Hide details for Impozit pe venitul nerezidentilor (conventii de evitare a dublei impuneri) Impozit pe venitul nerezidentilor (conventii de evitare a dublei impuneri)
1
Hide details for impozitarea la sursa a dividendelor, redeventelor, comisioanelor si dobanzilor platite unui nerezident impozitarea la sursa a dividendelor, redeventelor, comisioanelor si dobanzilor platite unui nerezident
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A186
53
Hide details for Procedura Procedura
1
Hide details for aplicarea eronata a actelor normative in vigoare aplicarea eronata a actelor normative in vigoare
Alte organeLG207/15A352L1
LG207/15A352L2
OG92/03A116
OG92/03A119
OG92/03A120
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
LG207/15A178
1
Hide details for autoritate de lucru judecat autoritate de lucru judecat
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFCPCA1201
OG92R/03A175
2
Show details for conditii de nulitate ale actului administrativ fiscal conditii de nulitate ale actului administrativ fiscal