MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for dacă organele fiscale au emis în mod legal decizia de impunere din oficiu în condiţiile în care societatea dacă organele fiscale au emis în mod legal decizia de impunere din oficiu în condiţiile în care societatea nu şi-a îndeplinit obligaţiile declarative prevăzute de lege
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOPANAF962/16
LG207/15A107
1
Hide details for nemotivata, în situatia în care contestatorul nu prezinta argumente de fapt si de drept în sustinerea contest nemotivata, în situatia în care contestatorul nu prezinta argumente de fapt si de drept în sustinerea contestatiei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse solutionarii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A119
LG207/15A173
LG207/15A269L1
LG207/15A279L1
OPANAF3741/15PT11.1lb
1
Hide details for nulitatea actelor administrativ fiscale atrasă de nerespectarea art.104 alin.(2) şi alin. (3) din OG nr.92/ nulitatea actelor administrativ fiscale atrasă de nerespectarea art.104 alin.(2) şi alin. (3) din OG nr.92/2003
Alte organeLG207/15A46
LG207/15A49
LG207/15A73L1
LG207/15A174L1
LG207/15A176L1
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A276L1
OG92/03A119
OG92/03A120
OPANAF3741/15PT2.5
OPANAF3741/15PT11.1lb
LG134/10A249
LG134/10A250
3
Hide details for prescriptie prescriptie
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A86
OG92/03A91
OG92/03A105
LG571/03A11L1
LG571/03A11L2
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1
HG44/04PT41
HG44/04PT44
HG44/04PT48
Alte organeLG207/15A53
LG207/15A128L3
LG207/15A118L3
LG207/15A128L1
LG207/15A128L2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A91
LG571/03A11L1
LG571/03A13
LG571/03A17
LG571/03A19
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A35L1
LG571/03A126L1
LG571/03A134L2
LG571/03A134L3
LG571/03A145L2la)
LG571/03A148
HG44/04PT48
HG44/04PT53L1
HG44/04PT11
LG227/15A297L4la)
LG207/15A6
2
Hide details for renuntare la contestatie renuntare la contestatie
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A177
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A177
2
Hide details for reverificarea pe aceeasi perioada si aceeasi taxa reverificarea pe aceeasi perioada si aceeasi taxa
Alte organeLG207/15A53
LG207/15A128L3
LG207/15A118L3
LG207/15A128L1
LG207/15A128L2
Alte organeLG571/03A145
LG571/03A11
LG207/15A7L2
LG207/15A7L3
LG207/15A7L4
LG207/15A113
1
Hide details for reverificarea unui contribuabil pentru aceleasi obligatii bugetare si aceeasi perioada reverificarea unui contribuabil pentru aceleasi obligatii bugetare si aceeasi perioada
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A118L3
LG207/15A128L1
LG207/15A128L2
2
Hide details for solutionarea cauzei depinde in tot sau in parte de existenta sau inexistenta unui drept care face obiectul un solutionarea cauzei depinde in tot sau in parte de existenta sau inexistenta unui drept care face obiectul unei alte judecati
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A183
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A183
2
Hide details for suma contestata nu a fost individualizata ca obligatie de plata prin titlul de creanta suma contestata nu a fost individualizata ca obligatie de plata prin titlul de creanta
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG3R/92A13
OG83/98A3
LG345/02A18
OG92R/03A175
OG11/96A13
OG92R/03A184
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A114
OG92R/03A179
1
Hide details for sume contestate care nu au fost individualizate ca obligatie de plata prin actul atacat sume contestate care nu au fost individualizate ca obligatie de plata prin actul atacat
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFCPCA1201
OG92R/03A175
4
Hide details for suspendarea executarii actului administrativ fiscal atacat suspendarea executarii actului administrativ fiscal atacat
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG61/02A12
OG92R/03A184
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG3R/92A13
OG83/98A3
LG345/02A18
OG92R/03A175
OG11/96A13
OG92R/03A184
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A77
OG92R/03A184
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOU17/00A22
OU17/00A31
OG92R/03A184
7
Hide details for suspendarea solutionarii contestatiei pana la finalizarea laturii penale suspendarea solutionarii contestatiei pana la finalizarea laturii penale
Alte organeLG207/15A277L1lb)
LG207/15A277L3
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A43
OG92/03A104
LG207/15A277L1la)
LG207/15A279L5
LG207/15A277L3
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lm)
HG44/04PT48
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG134/10A249
LG134/10A250
LG207/15A73L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A277L1la)
LG207/15A279L5
OPANAF3741/15PT10.2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A277L1la)
LG207/15A279L5
OPANAF3741/15PT10.2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A277L1la)
Alte organeLG207/15A1PT37
LG207/15A93
LG207/15A98
LG207/15A277L1la)
LG207/15A277L3
OPANAF3741/15PT10.2
6
Hide details for Regimuri vamale suspensive Regimuri vamale suspensive
2
Hide details for admitere temporara admitere temporara
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG51/97A27
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG51/97A27
2
Hide details for incheierea din oficiu de catre organele vamale a regimului de perfectionare activa incheierea din oficiu de catre organele vamale a regimului de perfectionare activa
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VHG626/97A155