MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
4
Show details for suspendarea executarii actului administrativ fiscal atacat suspendarea executarii actului administrativ fiscal atacat
7
Show details for suspendarea solutionarii contestatiei pana la finalizarea laturii penale suspendarea solutionarii contestatiei pana la finalizarea laturii penale
6
Show details for Regimuri vamale suspensive Regimuri vamale suspensive
42
Show details for TVA TVA
8810
Hide details for Directia Generala de Solutionare a ContestatiilorDirectia Generala de Solutionare a Contestatiilor
1038
Show details for Accesorii Accesorii
209
Show details for Accize Accize
88
Show details for Alte Categorii Alte Categorii
7
Show details for Colectarea creantelor bugetare Colectarea creantelor bugetare
151
Show details for Contributii sociale Contributii sociale
556
Show details for Datorie vamala Datorie vamala
27
Show details for Impozit pe dividende Impozit pe dividende
1547
Show details for Impozit pe profit Impozit pe profit
223
Show details for Impozit pe venit Impozit pe venit
111
Hide details for Impozit pe venitul nerezidentilor (conventii de evitare a dublei impuneri) Impozit pe venitul nerezidentilor (conventii de evitare a dublei impuneri)
1
Show details for aferent contractelor de leasing extern fara sa se analizeze daca este prescrisa aferent contractelor de leasing extern fara sa se analizeze daca este prescrisa
1
Show details for aferent vanzarilor cu amanuntul in conditiile in care nu au fost inregistrate toate rapoartele fiscale de inc aferent vanzarilor cu amanuntul in conditiile in care nu au fost inregistrate toate rapoartele fiscale de inchidere zilnica ale aparatelor de marcat electronice fiscale
1
Show details for aferente conventiei de evitare a dublei impuneri, in cazul in care platitorul de venit la extern suporta el i aferente conventiei de evitare a dublei impuneri, in cazul in care platitorul de venit la extern suporta el insusi impozitul pe venit datorat
1
Show details for aferente impozitului pe veniturile nerezidentilor nedeclarat si nevirat corect pe luna curenta ca urmare a re aferente impozitului pe veniturile nerezidentilor nedeclarat si nevirat corect pe luna curenta ca urmare a regularizarilor efectuate de societatea contestatoare prin incalcarea prevederilor legale in vigoare referitoare la corectarea erorilor privind declararea si virarea impozitelor, prin diminuarea diferentei de impozit declarat si virat suplimentar in lunile anterioare
3
Show details for aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri in cazul in care platitorul de venit la extern suporta el i aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri in cazul in care platitorul de venit la extern suporta el insusi impozitul pe venit
1
Show details for aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri in conditiile in care nu s-a analizat natura veniturilor pl aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri in conditiile in care nu s-a analizat natura veniturilor platite la extern
1
Show details for aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri in conditiile in care pentru venituri de natura comisioanel aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri in conditiile in care pentru venituri de natura comisioanelor
1
Show details for aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri incheiata de Romania cu Germania in ceea ce priveste venitu aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri incheiata de Romania cu Germania in ceea ce priveste veniturile de natura salariala realizate de persoane fizice romane pe teritoriul german
1
Show details for aplicarea prevederilor convenţiei de evitare a dublei impuneri, în condiţiile în care societatea nu a reţi aplicarea prevederilor convenţiei de evitare a dublei impuneri, în condiţiile în care societatea nu a reţinut la sursă impozitul pe venit datorat de nerezidenţi
1
Show details for aplicarea prevederilor convenţiei de evitare a dublei impuneri, în condițiile în care societatea nu a re aplicarea prevederilor convenţiei de evitare a dublei impuneri, în condițiile în care societatea nu a reșinut la sursă impozitul pe venit datorat de nerezidenţi
1
Show details for aplicarea prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu statele de reziden aplicarea prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu statele de rezidenţă ale beneficiarilor de venit, în condiţiile în care societatea depune în susţinerea contestaţiei traducerea legalizată a certificatelor de rezidenţă fiscală valabile pentru perioada în care au fost efectuate plăţile la extern
1
Show details for aplicarea prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu statele de reziden aplicarea prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu statele de rezidenţă ale beneficiarilor de venit, în condiţiile în care societatea societatea nu a dovedit cu documente că sunt îndeplinite cerinţele pentru recunoaşterea rezidenţei persoanelor juridice în perioada derulării plăţilor la extern
3
Show details for capitalizarea dobanzilor cuvenite unui nerezident capitalizarea dobanzilor cuvenite unui nerezident
1
Show details for daca este investită să se pronunţe asupra legalităţii încadrarii plătilor la extern în categoria redeve daca este investită să se pronunţe asupra legalităţii încadrarii plătilor la extern în categoria redevenţelor potrivit Convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiată în condiţiile în care prin raportul de inspecţie fiscală organele de inspecţie fiscală nu au analizat, pe bază de documente, natura plăţilor la extern, precum si in conditiile in care societatea contestatoare prezinta documente care nu au fost analizate in timpul inspectiei fiscale
1
Show details for dacã în mod legal organele de inspecţie fiscală au impozitat la sursă „serviciile artistice” prestate de dacã în mod legal organele de inspecţie fiscală au impozitat la sursă „serviciile artistice” prestate de x, respectiv „sponsorizările” realizate de y, în sarcina societatii, în condiţiile în care din instrumentarea cauzei nu se poate stabili încadrarea sumelor plătite la extern într-o categorie pentru care se prevede obligativitatea reţinerii la sursă a impozitului pe venit
1
Show details for daca in situatia instrainarii actiunilor detinute de o societate concomitent cu cesiunea creantelor pe care c daca in situatia instrainarii actiunilor detinute de o societate concomitent cu cesiunea creantelor pe care creditorul actionar le detinea la debitorul cedat se poate considera ca au fost achitate obligatiile debitorului catre creditor si daca impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti este legal stabilit in sarcina contestatoarei in conditiile in care nu s-a constatat ca aceasta a platit datoriile catre creditorii nerezidenti.
1
Show details for daca pentru plăţile la extern efectuate pe perioada verificata către persoane juridice nerezidente, contes daca pentru plăţile la extern efectuate pe perioada verificata către persoane juridice nerezidente, contestatoarei îi sunt aplicabile prevederile convenţiilor de evitare a dublei impuneri in condiţiile in care nu au fost prezentate certificatele de rezidenţă fiscală ale beneficiarilor de venituri din aceste state din care să rezulte rezidenţa fiscală a beneficiarilor de venit in perioada in care s-au realizat veniturile.
2
Show details for daca se datoreaza impozit pe venitul nerezidentilor in conditiile in care serviciul a fost prestat in alta ta daca se datoreaza impozit pe venitul nerezidentilor in conditiile in care serviciul a fost prestat in alta tara
1
Show details for daca societatea datoreaza impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti persoane juridice si impo daca societatea datoreaza impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti persoane juridice si impozit pe veniturile din dobanzi obtinute in Romania de persoane nerezidente, in condiţiile in care suma a fost calculata pentru partea ce excede pretului de piata in cazul platilor de dobanda care nu mai intra sub incidenta scutirilor sau reducerilor de impozit prevazute in conventiile de evitare a dublei impuneri si este impozabilă potrivit legislatiei romanesti.
3
Show details for dacă este investită se poate pronunţa asupra legalităţii stabilirii acestui impozit pe veniturile persoa dacă este investită se poate pronunţa asupra legalităţii stabilirii acestui impozit pe veniturile persoanelor nerezidente aferent dobânzilor plătite nerezidenţilor
1
Show details for dacă în condiţiile aplicării Convenţiei de evitare a dublei impuneri ratificată prin Legea nr.29/2002, c dacă în condiţiile aplicării Convenţiei de evitare a dublei impuneri ratificată prin Legea nr.29/2002, calificarea naturii plăţilor la extern se face în raport de prevederile Codului fiscal sau de Convenţiei de evitare a dublei impuneri
1
Show details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au procedat la recalcularea impozitului pe veniturile obţ dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au procedat la recalcularea impozitului pe veniturile obţinute din România, de nerezidenţii
3
Show details for dacă în raport de data începerii inspecţiei fiscale, impozitul a fost stabilit de organele de inspecţie fi dacă în raport de data începerii inspecţiei fiscale, impozitul a fost stabilit de organele de inspecţie fiscală în afara termenului de prescripţie
1
Show details for dacă organele de inspectie fiscală au procedat legal la impozitarea cu 3% a platilor efectuate de societate dacă organele de inspectie fiscală au procedat legal la impozitarea cu 3% a platilor efectuate de societate catre X, in conditiile in care suma pentru dreptul de folosinţa a respectivului program informatic nu reprezintă redeventa, iar prin raportul de inspectie fiscala ce a stat baza emiterii deciziei de impunere nu s-a analizat dacă persoana juridica nerezidenta exercită activitate de afaceri în Romania printr-un sediu permanent
1
Show details for dacă organele de inspecţie fiscală pot să nu ia în considerare un certificat de rezidenţă fiscală elib dacă organele de inspecţie fiscală pot să nu ia în considerare un certificat de rezidenţă fiscală eliberat de o autoritate fiscală cu care Guvernul României are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri pe venituri şi capital pe motiv că au dubii în legătură cu rezidenţa fiscală a persoanei beneficiare de venit din România, fără ca în prealabil să iniţieze prin direcţia de specialitate din cadrul autorităţii fiscale din România un schimb de informaţii cu autoritatea fiscală emitentă a certificatului de rezidenţă fiscală
1
Show details for dacă pentru plăţile la extern derulate în perioada controlată contestatoarei îi sunt aplicabile prevederi dacă pentru plăţile la extern derulate în perioada controlată contestatoarei îi sunt aplicabile prevederile convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de Romania cu statele de rezidenţă ale beneficiarilor de venit în condiţiile în care ulterior înregistrării contestaţiei societatea deţine în traducere legalizată documente care atestă rezidenţa fiscală pentru beneficiari de venit.
1
Show details for dacă pentru plăţile la extern efectuate în perioada X societăţii îi pot fi aplicate prevederile convenţ dacă pentru plăţile la extern efectuate în perioada X societăţii îi pot fi aplicate prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu XYZ în condiţiile în care societatea nu a reţinut, nu a constituit si nu a virat la bugetul de stat impozit pe venitul nerezidenţilor în cotele prevăzute în convenţii
1
Show details for dacă se datorează impozit pe venitul persoanelor juridice nerezidente, constând în comisioane, în condiţii dacă se datorează impozit pe venitul persoanelor juridice nerezidente, constând în comisioane, în condiţiile în care nu prezintă certificate de rezidenţă fiscală
1
Show details for dacă societatea datorează accesorii pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din core dacă societatea datorează accesorii pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din corectarea declaraţiilor, în condiţiile în care a declarat in mod eronat impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi – persoane fizice în loc de impozit pe veniturile sub formă de dobânzi
1
Show details for dacă societatea datorează impozit aferent cheltuielilor de colaborare şi din comisioane de vânzări, în co dacă societatea datorează impozit aferent cheltuielilor de colaborare şi din comisioane de vânzări, în condiţiile în care societatea nu a prezentat certificate de rezidenţă fiscală