MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
4
Hide details for suspendarea executarii actului administrativ fiscal atacat suspendarea executarii actului administrativ fiscal atacat
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG61/02A12
OG92R/03A184
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG3R/92A13
OG83/98A3
LG345/02A18
OG92R/03A175
OG11/96A13
OG92R/03A184
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A77
OG92R/03A184
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOU17/00A22
OU17/00A31
OG92R/03A184
7
Hide details for suspendarea solutionarii contestatiei pana la finalizarea laturii penale suspendarea solutionarii contestatiei pana la finalizarea laturii penale
Alte organeLG207/15A277L1lb)
LG207/15A277L3
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A43
OG92/03A104
LG207/15A277L1la)
LG207/15A279L5
LG207/15A277L3
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lm)
HG44/04PT48
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG134/10A249
LG134/10A250
LG207/15A73L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A277L1la)
LG207/15A279L5
OPANAF3741/15PT10.2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A277L1la)
LG207/15A279L5
OPANAF3741/15PT10.2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A277L1la)
Alte organeLG207/15A1PT37
LG207/15A93
LG207/15A98
LG207/15A277L1la)
LG207/15A277L3
OPANAF3741/15PT10.2
6
Hide details for Regimuri vamale suspensive Regimuri vamale suspensive
2
Hide details for admitere temporara admitere temporara
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG51/97A27
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG51/97A27
2
Hide details for incheierea din oficiu de catre organele vamale a regimului de perfectionare activa incheierea din oficiu de catre organele vamale a regimului de perfectionare activa
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VHG626/97A155
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VHG1114/01A155
2
Hide details for incheierea din oficiu de catre organele vamale a regimului de tranzit incheierea din oficiu de catre organele vamale a regimului de tranzit
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VHG1114/01A155
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOMFP629/05PT9
LG141/97A99
42
Hide details for TVA TVA
1
Hide details for ajustarea tva aferenta unei achizitii in conditiile in care aceasta nu a fost utilizata pentru realizarea de ajustarea tva aferenta unei achizitii in conditiile in care aceasta nu a fost utilizata pentru realizarea de operatiuni taxabile
Alte organeLG227/15A297L4la)
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
OPANAF3741/15PT11.1
LG207/15A276L1
LG134/10A249
LG134/10A250
1
Hide details for ajustarea TVA dedusa initial pentru obiecte de inventar ce nu au fost utilizate in scopul operatiunilor taxab ajustarea TVA dedusa initial pentru obiecte de inventar ce nu au fost utilizate in scopul operatiunilor taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A143L2la)
LG571/03A144
LG571/03A149L1la)
LG571/03A125^1
1
Hide details for ajustarea TVA dedusă iniţial pentru produse reziduale lipsă în gestiune ajustarea TVA dedusă iniţial pentru produse reziduale lipsă în gestiune
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A91
LG571/03A11L1
LG571/03A13
LG571/03A17
LG571/03A19
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A35L1
LG571/03A126L1
LG571/03A134L2
LG571/03A134L3
LG571/03A145L2la)
LG571/03A148
HG44/04PT48
HG44/04PT53L1
HG44/04PT11
LG227/15A297L4la)
LG207/15A6
1
Hide details for colectarea TVA aferenta unor bunuri facturate in cazul bunurilor care nu sunt expediate sau transportate colectarea TVA aferenta unor bunuri facturate in cazul bunurilor care nu sunt expediate sau transportate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128L1
LG571/03A143L2
LG571/03A143L2la)
LG571/03A143L3
OMFP2226/06A1L1
LG207/15A269L1
2
Hide details for constatari incomplete care necesita reverificare constatari incomplete care necesita reverificare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145L2
LG571/03A146L1la)
LG571/03A155L5lh)
LG571/03A137L1
OG92/03A7
OG92/03A65
OG92/03A94
OG92/03A94L1
OG92/03A94L3
OG92/03A105
HG1050/04PT102.1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128
LG571/03A143L2la)
LG571/03A143L3
LG571/03A144
LG207/15A6
LG207/15A113L1
LG207/15A113L2
3
Hide details for daca are drept de deducere pentru tva aferenta prestarilor de servicii, in conditiile in care din documentele daca are drept de deducere pentru tva aferenta prestarilor de servicii, in conditiile in care din documentele anexate la dosarul cauzei rezulta ca acestea nu sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor sale taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A86
OG92/03A91
OG92/03A105
LG571/03A11L1
LG571/03A11L2
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1
HG44/04PT41
HG44/04PT44
HG44/04PT48
Alte organeLG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG227/15A297
LG227/15A299L1
LG571/03A11
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A297L4la)
LG227/15A299L1
LG82/91
1
Hide details for daca datorează taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar în condiţiile în care argumentele şi doc daca datorează taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar în condiţiile în care argumentele şi documentele depuse de societate în susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice constatările organelor de inspecţie fiscală
Alte organeLG86/06A100L1
LG86/06A100L3
LG207/15A110
LG571/03A136L1
OG92/03A119
OG92/03A120
LG571/03A173
LG571/03A174
LG571/03A176
LG571/03A139L1
LG571/03A139L2
2
Hide details for daca organele de inspectie fiscala in mod legal au procedat la stabilirea taxei, in conditiile in care, din i daca organele de inspectie fiscala in mod legal au procedat la stabilirea taxei, in conditiile in care, din instrumentarea spetei rezulta o alta situatie de fapt decat cea constatata de organele de inspectie fiscala
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L1
HG44/04PT48
HG44/04PT49
HG44/04PT41
LG571/03A2la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145L2
LG571/03A146L1la)
LG571/03A155L5lh)
LG571/03A137L1
OG92/03A7
OG92/03A65
OG92/03A94
OG92/03A94L1
OG92/03A94L3
OG92/03A105
HG1050/04PT102.1
1
Show details for daca pentru livrarile intracomunitare de bunuri societatea contestatoare beneficiaza de scutirea de taxa pe v daca pentru livrarile intracomunitare de bunuri societatea contestatoare beneficiaza de scutirea de taxa pe valoarea adaugata, in conditiile in care codul de TVA al cumparatorilor inscrisi pe facturile in cauza era invalid/inactiv pe perioada verificata