MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
3
Show details for accesorii aferente tva in conditiile in care stingerea obligatiilor datorate din platile efectuate este erona accesorii aferente tva in conditiile in care stingerea obligatiilor datorate din platile efectuate este eronata
1
Show details for accesorii aferente TVA pentru care, actul administrativ prin care a fost instituită baza impozabilă a fost accesorii aferente TVA pentru care, actul administrativ prin care a fost instituită baza impozabilă a fost desfiinţat
3
Show details for accesorii aferente unor debite achitate in termen accesorii aferente unor debite achitate in termen
1
Show details for accesorii aferente unor debite datorate in conditile in care societatea contesta data de la care au fost calc accesorii aferente unor debite datorate in conditile in care societatea contesta data de la care au fost calculate aceste accesorii
1
Show details for accesorii aferente unor debite declarate prin Declaraţia rectificativă 710, în condiţiile în care societat accesorii aferente unor debite declarate prin Declaraţia rectificativă 710, în condiţiile în care societatea avea în contul unic la bugetul de stat o sumă de bani care acoperea integral obligaţia de plata rectificata
13
Hide details for accesorii aferente unor debite neachitate in termen accesorii aferente unor debite neachitate in termen
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A116L1
OG92R/03A116L3
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A205
OG92R/03A206L2
OG92R/03A209L1lc)
OG92R/03A214L1la)
OG92R/03A206L1lc)ld)
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2
LG571/03A159L1lb)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A191L3
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A134L3
LG571/03A134^1
LG571/03A134^1L4
LG571/03A155L1
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120L7
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1
OG92R/03A120^1L2la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
Alte organeOG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L3li)
LG571/03A21L3Ln)
LG571/03A24L2
LG571/03A145L3la)
LG571/03A145L2
LG571/03A134L1
LG571/03A134L2
LG571/03A134L3
LG571/03A134L5
LG571/03A134^2L1
LG571/03A134^2L2lb)
HG44/04PT44
HG44/04PT12
HG44/04PT22
HG44/04PT61
HG44/04PT69
LG82/91A6
OG92R/03A7L2
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A206L1lc)ld)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120L2
OG92R/03A120L5
OG92R/03A120^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A114L3lc)
OG92R/03A121L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A91L1
OG92R/03A91L2
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1
4
Show details for accesorii aferente unor debite pentru care s-a solicitat compensarea accesorii aferente unor debite pentru care s-a solicitat compensarea
4
Show details for accesorii aferente unor debite platite in termen dar in alte conturi bugetare. accesorii aferente unor debite platite in termen dar in alte conturi bugetare.
1
Show details for accesorii aferente unui debit stabilit ca urmare a corectarii decontului initial si care nu constituie obliga accesorii aferente unui debit stabilit ca urmare a corectarii decontului initial si care nu constituie obligatie de plata
2
Show details for accesorii calculate aferente unor obligatii fiscale care nu au fost stinse corect prin fisa de platitor accesorii calculate aferente unor obligatii fiscale care nu au fost stinse corect prin fisa de platitor
4
Show details for accesorii calculate anterior intrarii in vigoare a legii 85/2006 accesorii calculate anterior intrarii in vigoare a legii 85/2006
1
Show details for accesorii calculate asupra debitelor nascute anterior deschiderii procedurii de reorganizare accesorii calculate asupra debitelor nascute anterior deschiderii procedurii de reorganizare
1
Show details for accesorii calculate asupra debitelor nascute anterior deschiderii procedurii de reorganizare judiciara, efect accesorii calculate asupra debitelor nascute anterior deschiderii procedurii de reorganizare judiciara, efectele intrarii in vigoare a legii insolventei
1
Show details for accesorii calculate asupra diferentei de obligatie principala declarata prin declaratia rectificativa, de la accesorii calculate asupra diferentei de obligatie principala declarata prin declaratia rectificativa, de la scadenta obligatiei si pana la data depunerii acestei declaratii, in conditiile in care societatea a efectuat plati la impozitul pe profit anterior depunerii declaratiei rectificative.
1
Show details for accesorii calculate asupra impozitului pe profit declarat pe trim IV, in conditiile in care in urma depunerii accesorii calculate asupra impozitului pe profit declarat pe trim IV, in conditiile in care in urma depunerii Declarastiei anuale privind impozitul pe profit societatea are de recuperat impozit pe profit
1
Show details for accesorii calculate asupra TVA rezultata din suplimentarea obligatiei scadente, in conditiile in care organel accesorii calculate asupra TVA rezultata din suplimentarea obligatiei scadente, in conditiile in care organele fiscale precizeaza ca in perioada pentru care au fost calculate accesoriile s-au inregistrat" plati neutilizate" iar baza de calcul a accesoriilor contestata a ramas nemodificata pe toata durata de calcul a accesoriilor
3
Show details for accesorii calculate asupra unor debire a caror executare a fost suspendata de instanta accesorii calculate asupra unor debire a caror executare a fost suspendata de instanta
1
Show details for accesorii calculate asupra unor debite a căror executare a fost suspendată de instanţă urmată de resping accesorii calculate asupra unor debite a căror executare a fost suspendată de instanţă urmată de respingerea acţiunii formulată de contribuabil pe fond
1
Show details for accesorii calculate asupra unor debite achitate la scadenta accesorii calculate asupra unor debite achitate la scadenta
1
Show details for accesorii calculate asupra unor debite scadente anterior intrării în vigoare OUG nr. 50/2013 cu cota în vigo accesorii calculate asupra unor debite scadente anterior intrării în vigoare OUG nr. 50/2013 cu cota în vigoare după data de 01.07.2013
3
Show details for accesorii calculate asupra unor obligatii cuprinse intr-un act administrativ fiscal desfiintat accesorii calculate asupra unor obligatii cuprinse intr-un act administrativ fiscal desfiintat
4
Show details for accesorii calculate asupra unor obligatii fiscale care au fost achitate integral la termenul scadent accesorii calculate asupra unor obligatii fiscale care au fost achitate integral la termenul scadent
1
Show details for accesorii calculate ca urmare a depunerii de declaratii rectificative accesorii calculate ca urmare a depunerii de declaratii rectificative
1
Show details for accesorii calculate de la data exercitării dreptului de deducere al taxei pe valoarea adăugată înscrisă î accesorii calculate de la data exercitării dreptului de deducere al taxei pe valoarea adăugată înscrisă în facturi având ca obiect avans mărfă şi până la data stornării acestora din evidenţa contabilă
6
Show details for accesorii calculate dupa data intrarii in faliment accesorii calculate dupa data intrarii in faliment
1
Show details for accesorii calculate eronat în condiţiile în care obligaţiile fiscale s-au stins prin plată anticipată accesorii calculate eronat în condiţiile în care obligaţiile fiscale s-au stins prin plată anticipată
5
Show details for accesorii calculate eronat în condiţiile în care obligaţiile fiscale s+au stins prin compensare din TVA de accesorii calculate eronat în condiţiile în care obligaţiile fiscale s+au stins prin compensare din TVA de rambursat
5
Show details for accesorii calculate eronat pentru debite achitate in termen accesorii calculate eronat pentru debite achitate in termen
2
Show details for accesorii calculate fara sa se analizeze data exigibilitatii tva accesorii calculate fara sa se analizeze data exigibilitatii tva
6
Show details for accesorii calculate in conditiile desfiintarii titlului de creanta accesorii calculate in conditiile desfiintarii titlului de creanta
2
Show details for accesorii calculate in conditiile in care s-a admis executarea silita pentru titlul executor privind debitele accesorii calculate in conditiile in care s-a admis executarea silita pentru titlul executor privind debitele pana la solutionarea plangerilor impotriva acestuia
1
Show details for accesorii calculate intre data nasterii datoriei vamale si data platii obligatiei vamale accesorii calculate intre data nasterii datoriei vamale si data platii obligatiei vamale