MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Show details for accesorii calculate eronat în condiţiile în care obligaţiile fiscale s-au stins prin plată anticipată accesorii calculate eronat în condiţiile în care obligaţiile fiscale s-au stins prin plată anticipată
5
Show details for accesorii calculate eronat în condiţiile în care obligaţiile fiscale s+au stins prin compensare din TVA de accesorii calculate eronat în condiţiile în care obligaţiile fiscale s+au stins prin compensare din TVA de rambursat
5
Show details for accesorii calculate eronat pentru debite achitate in termen accesorii calculate eronat pentru debite achitate in termen
2
Hide details for accesorii calculate fara sa se analizeze data exigibilitatii tva accesorii calculate fara sa se analizeze data exigibilitatii tva
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG70/94A4
LG414/02A9L7
OU17/00A12
LG345/02A14
LG571/03A134
LG345/02A22
OG92R/03A176
LG571/03A134L1
LG571/03A134L2
LG571/03A134L3
LG571/03A157L1
LG571/03A155L1
LG571/03A155L2
LG219/98
Alte organeOG92R/03A231
OG83/98A2L1la)
OG83/98A2L2la)
OG83/98A5
OG83/98A1
OG92R/03A216L3
OU17/00A18
OU17/00A25L2lb)
OU17/00A14L1
OU17/00A19
OU17/00A10
OU17/00A12
OU17/00A8L4
OU17/00A4L3
OG92R/03A213L4
OG92R/03A94L2
OG92R/03A94L3
LG345/02A24
HG598/02A62
HG401/00PT3.4
OU217/99A4L4
LG414/02A6lg)
LG414/02A7L1
LG414/02A9L1
LG571/03A21L1
HG44/04PT23
OG112/99A3
OG112/99A4
OG70/94A4L4
OG70/94A4L6lm)
HG402/00
6
Show details for accesorii calculate in conditiile desfiintarii titlului de creanta accesorii calculate in conditiile desfiintarii titlului de creanta
2
Show details for accesorii calculate in conditiile in care s-a admis executarea silita pentru titlul executor privind debitele accesorii calculate in conditiile in care s-a admis executarea silita pentru titlul executor privind debitele pana la solutionarea plangerilor impotriva acestuia
1
Show details for accesorii calculate intre data nasterii datoriei vamale si data platii obligatiei vamale accesorii calculate intre data nasterii datoriei vamale si data platii obligatiei vamale
8
Show details for accesorii calculate intre data platii obligatiei bugetare si data depunerii declaratiei rectificative la nive accesorii calculate intre data platii obligatiei bugetare si data depunerii declaratiei rectificative la nivelul platii
2
Show details for accesorii calculate la debite suspendate accesorii calculate la debite suspendate
1
Show details for accesorii calculate la TVA suplimentara de plata stabilita de organele fiscale in conditiile in care societat accesorii calculate la TVA suplimentara de plata stabilita de organele fiscale in conditiile in care societatea inregistra tva de rambursat, suma nesolicitata la rambursare in cuantum mai mare decat suma stabilita suplimentar
2
Show details for accesorii calculate pentru debite nestinse prin compensare accesorii calculate pentru debite nestinse prin compensare
1
Show details for accesorii calculate pentru necompensarea integrala a obligatiior bugetare din TVA de rambursat accesorii calculate pentru necompensarea integrala a obligatiior bugetare din TVA de rambursat
1
Show details for accesorii calculate pentru obligatii bugetare evidentiate eronat in declaratia privind obligatiile de plata l accesorii calculate pentru obligatii bugetare evidentiate eronat in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat dar achitate in termenul legal
1
Show details for accesorii calculate pentru suma detinuta nejustificat reprezentand contravaloare energie electrica subvention accesorii calculate pentru suma detinuta nejustificat reprezentand contravaloare energie electrica subventionata
1
Show details for accesorii calculate pentru TVA aferenta serviciilor contractate cu prestatori cu sediul in strainatate accesorii calculate pentru TVA aferenta serviciilor contractate cu prestatori cu sediul in strainatate
1
Show details for accesorii calculate perioada cuprinsa intre data actului de inspectie fiscala prin care a fost individualizat accesorii calculate perioada cuprinsa intre data actului de inspectie fiscala prin care a fost individualizat debitul principal si data stingerii acestuia
1
Show details for accesorii CAS,CASS, fond somaj - anularea deciziei de impunere in vederea emiterii deciziei privind accesori accesorii CAS,CASS, fond somaj - anularea deciziei de impunere in vederea emiterii deciziei privind accesorii de plata
1
Show details for accesorii datorate de la data exercitarii dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata evidentiata in f accesorii datorate de la data exercitarii dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata evidentiata in facturi de achizitii de bunuri si prestari de servicii pana la data stornarii acestora in conditiile in care taxa pe valoarea adaugata dedusa nu a fost destinata realizarii de operatiuni taxabile
5
Show details for accesorii datorate pentru debite neachitate la scadenta accesorii datorate pentru debite neachitate la scadenta
2
Show details for accesorii in conditiile in care nu s-a avut in vedere notele de compensare accesorii in conditiile in care nu s-a avut in vedere notele de compensare
2
Show details for accesorii in conditiile in care nu s-au avut in vedere notele de compensare accesorii in conditiile in care nu s-au avut in vedere notele de compensare
1
Show details for accesorii majorari de intarziere aferente impozitului pe profit aferent unor venituri din vanzarea de active, accesorii majorari de intarziere aferente impozitului pe profit aferent unor venituri din vanzarea de active, ce trebuiau inregistrate in contabilitate si in situatiile financiare, in exercitiul financiar in care s-au produs si nu la data incasarii lor
2
Show details for accesorii pentru debite neachitate la termen accesorii pentru debite neachitate la termen
7
Show details for accesorii TVA - mod de calcul accesorii TVA - mod de calcul
1
Show details for accesoriile aferente in vama se datoreaza de la momentul nasterii datoriei vamale accesoriile aferente in vama se datoreaza de la momentul nasterii datoriei vamale
1
Show details for accesoriile generate urmare a stingerii debitelor prin plăţi şi compensare, iar înştiinţările de stinge accesoriile generate urmare a stingerii debitelor prin plăţi şi compensare, iar înştiinţările de stingere/notele de compensare, fie nu au fost contestate de societate, fie au fost contestate, iar contestaţiile au fost respinse de organul fiscal emitent
1
Show details for accesoriile urmează soarta obligaţiilor fiscale principale. accesoriile urmează soarta obligaţiilor fiscale principale.
1
Show details for accessorim sequitur principale accessorim sequitur principale
1
Show details for aferene impozitului pe profit datorate pana la data regularizarii impozitului aferene impozitului pe profit datorate pana la data regularizarii impozitului
1
Show details for aferente debitelor cuprinse in certificatul de obligatii bugetare, calculate intre data transferului dreptulu aferente debitelor cuprinse in certificatul de obligatii bugetare, calculate intre data transferului dreptului de proprietate si data aprobarii conversiei in actiuni de catre Consiliul judetean
8
Show details for aferente diferentei de datorie vamala stabilita la controlul ulterior, data de la care acestea se calculeaza aferente diferentei de datorie vamala stabilita la controlul ulterior, data de la care acestea se calculeaza
1
Show details for aferente diferentelor de taxa pe valoarea adaugata constatate ca declarate si achitate cu intarziere aferente diferentelor de taxa pe valoarea adaugata constatate ca declarate si achitate cu intarziere
1
Show details for aferente impozitului pe profit, impozitului pe venit, contribuţiilor aferente impozitului pe profit, impozitului pe venit, contribuţiilor
1
Show details for aferente obligatiilor bugetare preluate in urma divizarii aferente obligatiilor bugetare preluate in urma divizarii
3
Show details for aferente obligatiilor fiscale compensate iar nota de compensare nu a fost contestata aferente obligatiilor fiscale compensate iar nota de compensare nu a fost contestata
13
Show details for aferente obligatiilor fiscale corectate prin declaratii rectificative aferente obligatiilor fiscale corectate prin declaratii rectificative
2
Show details for aferente obligatiilor fiscale corectate prin declaratii rectificative depuse ulterior scadentei aferente obligatiilor fiscale corectate prin declaratii rectificative depuse ulterior scadentei
7
Show details for aferente obligatiilor fiscale corectate prin declaratii rectificative privind drepturi salariale castigate in aferente obligatiilor fiscale corectate prin declaratii rectificative privind drepturi salariale castigate in instanta
1
Show details for aferente obligaţiilor fiscale corectate prin declaraţii rectificative aferente obligaţiilor fiscale corectate prin declaraţii rectificative
1
Show details for aferente obligaţiilor fiscale principale eşalonate prin act adiţional conform art.26 alin.6) din Ordonanţ aferente obligaţiilor fiscale principale eşalonate prin act adiţional conform art.26 alin.6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.26/2004, calculate între data emiterii ordinului comun şi data emiterii actului adiţional sunt datorate şi vor fi stinse potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, fără a beneficia de înlesniri la plată întrucât nu există dispoziţii legale care să facă referire la acestea”
1
Show details for aferente ratelor de esalonare neachitate in conditiile pierderii valabilitatii esalonarii la pala a obligatii aferente ratelor de esalonare neachitate in conditiile pierderii valabilitatii esalonarii la pala a obligatiilor fiscale
1
Show details for aferente ratelor de esalonare neachitate in conditiile pierderii valabilitatii esalonarii la plata a obligati aferente ratelor de esalonare neachitate in conditiile pierderii valabilitatii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale
1
Show details for aferente taxei pe valoarea adaugata evidentiata in facturi de prestari de servicii emise de diversi furnizori aferente taxei pe valoarea adaugata evidentiata in facturi de prestari de servicii emise de diversi furnizori, stornate ulterior, in conditiile in care societatea nu a prezentat documente care sa justifice prestarea efectiva a serviciilor