MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Show details for accesorii calculate pentru TVA aferenta serviciilor contractate cu prestatori cu sediul in strainatate accesorii calculate pentru TVA aferenta serviciilor contractate cu prestatori cu sediul in strainatate
1
Show details for accesorii calculate perioada cuprinsa intre data actului de inspectie fiscala prin care a fost individualizat accesorii calculate perioada cuprinsa intre data actului de inspectie fiscala prin care a fost individualizat debitul principal si data stingerii acestuia
1
Show details for accesorii CAS,CASS, fond somaj - anularea deciziei de impunere in vederea emiterii deciziei privind accesori accesorii CAS,CASS, fond somaj - anularea deciziei de impunere in vederea emiterii deciziei privind accesorii de plata
1
Show details for accesorii datorate de la data exercitarii dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata evidentiata in f accesorii datorate de la data exercitarii dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata evidentiata in facturi de achizitii de bunuri si prestari de servicii pana la data stornarii acestora in conditiile in care taxa pe valoarea adaugata dedusa nu a fost destinata realizarii de operatiuni taxabile
5
Show details for accesorii datorate pentru debite neachitate la scadenta accesorii datorate pentru debite neachitate la scadenta
2
Show details for accesorii in conditiile in care nu s-a avut in vedere notele de compensare accesorii in conditiile in care nu s-a avut in vedere notele de compensare
2
Show details for accesorii in conditiile in care nu s-au avut in vedere notele de compensare accesorii in conditiile in care nu s-au avut in vedere notele de compensare
1
Show details for accesorii majorari de intarziere aferente impozitului pe profit aferent unor venituri din vanzarea de active, accesorii majorari de intarziere aferente impozitului pe profit aferent unor venituri din vanzarea de active, ce trebuiau inregistrate in contabilitate si in situatiile financiare, in exercitiul financiar in care s-au produs si nu la data incasarii lor
2
Show details for accesorii pentru debite neachitate la termen accesorii pentru debite neachitate la termen
7
Show details for accesorii TVA - mod de calcul accesorii TVA - mod de calcul
1
Show details for accesoriile aferente in vama se datoreaza de la momentul nasterii datoriei vamale accesoriile aferente in vama se datoreaza de la momentul nasterii datoriei vamale
1
Show details for accesoriile generate urmare a stingerii debitelor prin plăţi şi compensare, iar înştiinţările de stinge accesoriile generate urmare a stingerii debitelor prin plăţi şi compensare, iar înştiinţările de stingere/notele de compensare, fie nu au fost contestate de societate, fie au fost contestate, iar contestaţiile au fost respinse de organul fiscal emitent
1
Show details for accesoriile urmează soarta obligaţiilor fiscale principale. accesoriile urmează soarta obligaţiilor fiscale principale.
1
Show details for accessorim sequitur principale accessorim sequitur principale
1
Show details for aferene impozitului pe profit datorate pana la data regularizarii impozitului aferene impozitului pe profit datorate pana la data regularizarii impozitului
1
Show details for aferente debitelor cuprinse in certificatul de obligatii bugetare, calculate intre data transferului dreptulu aferente debitelor cuprinse in certificatul de obligatii bugetare, calculate intre data transferului dreptului de proprietate si data aprobarii conversiei in actiuni de catre Consiliul judetean
8
Show details for aferente diferentei de datorie vamala stabilita la controlul ulterior, data de la care acestea se calculeaza aferente diferentei de datorie vamala stabilita la controlul ulterior, data de la care acestea se calculeaza
1
Show details for aferente diferentelor de taxa pe valoarea adaugata constatate ca declarate si achitate cu intarziere aferente diferentelor de taxa pe valoarea adaugata constatate ca declarate si achitate cu intarziere
1
Show details for aferente impozitului pe profit, impozitului pe venit, contribuţiilor aferente impozitului pe profit, impozitului pe venit, contribuţiilor
1
Show details for aferente obligatiilor bugetare preluate in urma divizarii aferente obligatiilor bugetare preluate in urma divizarii
3
Show details for aferente obligatiilor fiscale compensate iar nota de compensare nu a fost contestata aferente obligatiilor fiscale compensate iar nota de compensare nu a fost contestata
13
Show details for aferente obligatiilor fiscale corectate prin declaratii rectificative aferente obligatiilor fiscale corectate prin declaratii rectificative
2
Hide details for aferente obligatiilor fiscale corectate prin declaratii rectificative depuse ulterior scadentei aferente obligatiilor fiscale corectate prin declaratii rectificative depuse ulterior scadentei
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A206L1
OG92R/03A119L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120L2
OG92R/03A120^1
OG92R/03A120^1L1
OG92R/03A120^1L2la)
OG92R/03A126L1
OG92R/03A126L2
OG92R/03A216L1
OG92R/03A216L2
7
Show details for aferente obligatiilor fiscale corectate prin declaratii rectificative privind drepturi salariale castigate in aferente obligatiilor fiscale corectate prin declaratii rectificative privind drepturi salariale castigate in instanta
1
Show details for aferente obligaţiilor fiscale corectate prin declaraţii rectificative aferente obligaţiilor fiscale corectate prin declaraţii rectificative
1
Show details for aferente obligaţiilor fiscale principale eşalonate prin act adiţional conform art.26 alin.6) din Ordonanţ aferente obligaţiilor fiscale principale eşalonate prin act adiţional conform art.26 alin.6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.26/2004, calculate între data emiterii ordinului comun şi data emiterii actului adiţional sunt datorate şi vor fi stinse potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, fără a beneficia de înlesniri la plată întrucât nu există dispoziţii legale care să facă referire la acestea”
1
Show details for aferente ratelor de esalonare neachitate in conditiile pierderii valabilitatii esalonarii la pala a obligatii aferente ratelor de esalonare neachitate in conditiile pierderii valabilitatii esalonarii la pala a obligatiilor fiscale
1
Show details for aferente ratelor de esalonare neachitate in conditiile pierderii valabilitatii esalonarii la plata a obligati aferente ratelor de esalonare neachitate in conditiile pierderii valabilitatii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale
1
Show details for aferente taxei pe valoarea adaugata evidentiata in facturi de prestari de servicii emise de diversi furnizori aferente taxei pe valoarea adaugata evidentiata in facturi de prestari de servicii emise de diversi furnizori, stornate ulterior, in conditiile in care societatea nu a prezentat documente care sa justifice prestarea efectiva a serviciilor
3
Show details for aferente taxelor, impozitelor si contributiilor aferente taxelor, impozitelor si contributiilor
1
Show details for aferente tva in conditiile in care societatea a solicitat corectarea decontului de tva aferente tva in conditiile in care societatea a solicitat corectarea decontului de tva
1
Show details for aferente TVA inscrisa in facturi fiscale emise ulterior efectuarii livrarii bunurilor aferente TVA inscrisa in facturi fiscale emise ulterior efectuarii livrarii bunurilor
1
Show details for aferente TVA stabilita ca urmare a constarii unor minusuri de gestiune aferente TVA stabilita ca urmare a constarii unor minusuri de gestiune
1
Show details for aferente unor debite achitate in termen aferente unor debite achitate in termen
1
Show details for aferente unor debite achitate la termen dar declaratia 100 a fost transmisa electronic cu intarziere aferente unor debite achitate la termen dar declaratia 100 a fost transmisa electronic cu intarziere
5
Show details for aferente unor debite declarate de contribuabil aferente unor debite declarate de contribuabil
1
Show details for aferente unor debite desfiintate aferente unor debite desfiintate
44
Show details for aferente unor debite neachitate in termen aferente unor debite neachitate in termen
1
Show details for aferente unui debit ce a fost calculat, retinut, evidentiat si virat corect, conform constatarilor organelor aferente unui debit ce a fost calculat, retinut, evidentiat si virat corect, conform constatarilor organelor de inspectie fiscala
1
Show details for aferente unui debit nedatorat aferente unui debit nedatorat
1
Show details for anularea deciziei de calcul accesorii pentru sume datorate in baza a doua titluri de creanta anularea deciziei de calcul accesorii pentru sume datorate in baza a doua titluri de creanta
1
Show details for anularea deciziei de impunere in vederea emiterii deciziei de calcul accesorii anularea deciziei de impunere in vederea emiterii deciziei de calcul accesorii
1
Show details for asupra temeiniciei calculării de accesorii în sumă totală prin Decizia de calcul în condiţiile în care or asupra temeiniciei calculării de accesorii în sumă totală prin Decizia de calcul în condiţiile în care organul fiscal emitent al actului atacat confirmă că nu a avut în vedere nota de compensare