MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for accesorii aferente diferenţelor dintre contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajator pentru con accesorii aferente diferenţelor dintre contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajator pentru condiţii normale de muncă şi contribuţiile calculate pentru condiţii deosebite de muncă, stabilite în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG134/10A431L2
LG571/03A296^18L5^1
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1L1
1
Hide details for accesorii aferente impozitului pe profit datorat de persoane juridice străine, în condiţiile în care obliga accesorii aferente impozitului pe profit datorat de persoane juridice străine, în condiţiile în care obligaţia fiscală principală la care s-au calculat accesorii a fost compensată de organul fiscal competent
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1
4
Hide details for accesorii aferente impozitului pe profit si TVA stabilite prin decizie de impunere ce a fost desfiintata prin accesorii aferente impozitului pe profit si TVA stabilite prin decizie de impunere ce a fost desfiintata prin decizia de solutionare a contestatie
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A119L1
OG92R/03
OG92R/03A206L1
OPANAF519/05
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L4lm)
HG44/04PT48
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
HG44/04PT12
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A23L1L2
LG571/03A23L3
LG571/03A23L5
LG571/03A23L7
LG571/03A19L1
HG44/04PT12
OG92R/03A216L3
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120L5
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
1
Hide details for accesorii aferente impozitului pe profit si TVA stabilite prin decizie de impunere ce face obiectul altei jud accesorii aferente impozitului pe profit si TVA stabilite prin decizie de impunere ce face obiectul altei judecati
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A119L1
OG92R/03
OG92R/03A206L1
OPANAF519/05
1
Hide details for Accesorii aferente impozitului pe venit Accesorii aferente impozitului pe venit
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A173L1
1
Hide details for accesorii aferente obligatiilor fiscale declarate prin declaratii de impozite si taxe si achitate la termen s accesorii aferente obligatiilor fiscale declarate prin declaratii de impozite si taxe si achitate la termen scadent
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119L1
OG92R/03A216
OG92R/03A114L3lc)
1
Hide details for accesorii aferente obligatiilor fiscale pentru care baza de calcul o reprezinta o suma de restituit si nu o o accesorii aferente obligatiilor fiscale pentru care baza de calcul o reprezinta o suma de restituit si nu o obligatie de plata
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
2
Hide details for accesorii aferente obligaţiilor fiscale care sunt aferente unor obligaţii fiscale declarate pentru perioade accesorii aferente obligaţiilor fiscale care sunt aferente unor obligaţii fiscale declarate pentru perioade stinse prin plăţi parţiale şi compensări efective conform cererilor de compensare ale societăţii, în condiţiile în care notele privind compensarea obligaţiilor fiscale emise de organele fiscale competente nu au fost contestate în termen de societate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119L1
OG92R/03A119
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119L1
OG92R/03A110L3lc
3
Hide details for accesorii aferente obligaţiilor fiscale corectate prin declaraţie rectificativă pentru care compensarea s- accesorii aferente obligaţiilor fiscale corectate prin declaraţie rectificativă pentru care compensarea s-a efectuat conform legii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A116L4
OG92R/03A116L5pte)
OG92R/03A116L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120L2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1
3
Hide details for accesorii aferente obligaţiilor fiscale pentru care contribuabilul a fost înstiinţat cu privire la stingere accesorii aferente obligaţiilor fiscale pentru care contribuabilul a fost înstiinţat cu privire la stingerea acestora prin Înştiinţări de stingere a creanţelor fiscale, necontestate de contibuabil
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A214L3
OG92R/03A41
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A41
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120L2
OG92R/03A120^1
2
Hide details for accesorii aferente pierderii eşalonării la plată în condiţiile în care deciziile de pierdere a valabilit accesorii aferente pierderii eşalonării la plată în condiţiile în care deciziile de pierdere a valabilităţii eşalonarii au fost contestate şi soluţionate de organul competent
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOU29/11A13L4
OU29/11A13L3
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1
1
Hide details for accesorii aferente ratei de eşalonare la plata a obligaţiilor fiscale în condiţiile în care din sumele ach accesorii aferente ratei de eşalonare la plata a obligaţiilor fiscale în condiţiile în care din sumele achitate s-au stins obligaţii curente în ordinea împlinirii termenului maxim acordat valabilităţii înlesnirii asupra căreia societatea a fost înştiinţată şi nu a înţeles să conteste Înstiintările de stingere a acreanţelor fiscale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A41
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1
OG92R/03A120^1L1
1
Hide details for accesorii aferente ratelor de esalonare neachitate in conditiile pierderii esalonarii la plata a obligatiilor accesorii aferente ratelor de esalonare neachitate in conditiile pierderii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A115L1
1
Hide details for accesorii aferente taxei pe joc de noroc suplimentar declarat prin declaratie rectificativa accesorii aferente taxei pe joc de noroc suplimentar declarat prin declaratie rectificativa
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
1
Hide details for accesorii aferente TVA accesorii aferente TVA
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L1
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A21L4le)
LG571/03A23L1
LG571/03A11L1
LG571/03A128L4ld)
LG571/03A128L1
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
OG92R/03A206L1lc)ld)
OG92R/03A213L1
HG44/04PT45L4
HG44/04PT23le)
HG44/04PT48
HG44/04PT22
HG44/04PT82L10
OPANAF 2906/14PT 2.5
OPANAF 2906/14PT11.1lb)
1
Hide details for accesorii aferente TVA datorate in conditiile in care suma reprezentand executarea unei sentintei civile emis accesorii aferente TVA datorate in conditiile in care suma reprezentand executarea unei sentintei civile emisa de Tribunal si in baza careia s-a calculat TVA colectata a fost incasata
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG345/02A1
LG571/03A126L1
LG571/03A126L3
LG571/03A126L4
LG571/03A19L1
LG571/03A24L2
LG571/03A24L1
LG571/03A24L3la)
LG571/03A24
HG44/04PT42L3
OG92R/03A206L1lc)ld)
OU163/01A3
OMFP1784/02PT30
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A215L2
OG92R/03A215L1
LG414/02A2L4
LG571/03A141L2lk)
LG571/03A142L3
1
Hide details for accesorii aferente tva declarata eronat prin decontul de tva datorate de la data comunicarii deciziei de ramb accesorii aferente tva declarata eronat prin decontul de tva datorate de la data comunicarii deciziei de rambursare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A160L1
LG571/03A160L2la)
LG571/03A160L3
LG571/03A160L5
LG571/03A160L4
HG44/04PT82L5
HG44/04PT82L6
HG44/04PT82L9
HG44/04PT82L2
HG44/04PT82L3
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1
1
Hide details for accesorii aferente tva evidentiata in facturi de avansuri in conditiile in care in dosarul cauzei nu rezulta accesorii aferente tva evidentiata in facturi de avansuri in conditiile in care in dosarul cauzei nu rezulta situatia de fapt
Alte organeLG571/03A145L8la)
LG571/03A145L9
LG571/03A128L4ld)
LG571/03A145L3la)
LG571/03A156L1
LG571/03A160L1
LG571/03A148
LG571/03A145L1
LG571/03A134L5
LG571/03A134L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L3li)
LG571/03A21L3Ln)
HG44/04PT51
HG44/04PT47
HG44/04PT72