MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
7
Hide details for aferente obligatiilor fiscale corectate prin declaratii rectificative privind drepturi salariale castigate in aferente obligatiilor fiscale corectate prin declaratii rectificative privind drepturi salariale castigate in instanta
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120L2
OG92R/03A120^1
OG92R/03A120^1L2la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A58
HG44/04PT122
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120L2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A47
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1
LG571/03A296^18L5^1
LG134/10A431L2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A120^1
OG92R/03A115L1lb)
OG92R/03A206L1lc)ld)
LG571/03A296^18L9
LG571/03A296^18L5^1
OPANAF450/13PT11.1lb)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A296^18L5^1
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1
LG134/10A431L2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A296^18L5^1
LG134/10A431L2
OG92R/03A111
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG134/10A431L2
LG571/03A296^18L5^1
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120L2
OG92R/03A120^1L1
OG92R/03A111L1
1
Show details for aferente obligaţiilor fiscale corectate prin declaraţii rectificative aferente obligaţiilor fiscale corectate prin declaraţii rectificative
1
Show details for aferente obligaţiilor fiscale principale eşalonate prin act adiţional conform art.26 alin.6) din Ordonanţ aferente obligaţiilor fiscale principale eşalonate prin act adiţional conform art.26 alin.6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.26/2004, calculate între data emiterii ordinului comun şi data emiterii actului adiţional sunt datorate şi vor fi stinse potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, fără a beneficia de înlesniri la plată întrucât nu există dispoziţii legale care să facă referire la acestea”
1
Show details for aferente ratelor de esalonare neachitate in conditiile pierderii valabilitatii esalonarii la pala a obligatii aferente ratelor de esalonare neachitate in conditiile pierderii valabilitatii esalonarii la pala a obligatiilor fiscale
1
Show details for aferente ratelor de esalonare neachitate in conditiile pierderii valabilitatii esalonarii la plata a obligati aferente ratelor de esalonare neachitate in conditiile pierderii valabilitatii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale
1
Show details for aferente taxei pe valoarea adaugata evidentiata in facturi de prestari de servicii emise de diversi furnizori aferente taxei pe valoarea adaugata evidentiata in facturi de prestari de servicii emise de diversi furnizori, stornate ulterior, in conditiile in care societatea nu a prezentat documente care sa justifice prestarea efectiva a serviciilor
3
Show details for aferente taxelor, impozitelor si contributiilor aferente taxelor, impozitelor si contributiilor
1
Show details for aferente tva in conditiile in care societatea a solicitat corectarea decontului de tva aferente tva in conditiile in care societatea a solicitat corectarea decontului de tva
1
Show details for aferente TVA inscrisa in facturi fiscale emise ulterior efectuarii livrarii bunurilor aferente TVA inscrisa in facturi fiscale emise ulterior efectuarii livrarii bunurilor
1
Show details for aferente TVA stabilita ca urmare a constarii unor minusuri de gestiune aferente TVA stabilita ca urmare a constarii unor minusuri de gestiune
1
Show details for aferente unor debite achitate in termen aferente unor debite achitate in termen
1
Show details for aferente unor debite achitate la termen dar declaratia 100 a fost transmisa electronic cu intarziere aferente unor debite achitate la termen dar declaratia 100 a fost transmisa electronic cu intarziere
5
Show details for aferente unor debite declarate de contribuabil aferente unor debite declarate de contribuabil
1
Show details for aferente unor debite desfiintate aferente unor debite desfiintate
44
Show details for aferente unor debite neachitate in termen aferente unor debite neachitate in termen
1
Show details for aferente unui debit ce a fost calculat, retinut, evidentiat si virat corect, conform constatarilor organelor aferente unui debit ce a fost calculat, retinut, evidentiat si virat corect, conform constatarilor organelor de inspectie fiscala
1
Show details for aferente unui debit nedatorat aferente unui debit nedatorat
1
Show details for anularea deciziei de calcul accesorii pentru sume datorate in baza a doua titluri de creanta anularea deciziei de calcul accesorii pentru sume datorate in baza a doua titluri de creanta
1
Show details for anularea deciziei de impunere in vederea emiterii deciziei de calcul accesorii anularea deciziei de impunere in vederea emiterii deciziei de calcul accesorii
1
Show details for asupra temeiniciei calculării de accesorii în sumă totală prin Decizia de calcul în condiţiile în care or asupra temeiniciei calculării de accesorii în sumă totală prin Decizia de calcul în condiţiile în care organul fiscal emitent al actului atacat confirmă că nu a avut în vedere nota de compensare
2
Show details for baza de calcul a accesoriilor a fost desfiintata baza de calcul a accesoriilor a fost desfiintata
2
Show details for baza de calcul a accesoriilor a rezultat în urma operării în evidenţa fiscală a înştiinţărilor privind baza de calcul a accesoriilor a rezultat în urma operării în evidenţa fiscală a înştiinţărilor privind stingerile creanţelor care au fost comunicate şi nu au fost contestate de societate
2
Show details for baza de calcul generată de procedura de stingere aplicată de organul fiscal baza de calcul generată de procedura de stingere aplicată de organul fiscal
3
Show details for calcul de accesorii asupra unei baze de calcul care nu a tinut seama de notele de compensare calcul de accesorii asupra unei baze de calcul care nu a tinut seama de notele de compensare
1
Show details for calcul de accesorii pentru neconstituirea obligatiei reprezentand fond de rise calcul de accesorii pentru neconstituirea obligatiei reprezentand fond de rise
1
Show details for calcularea de accesorii dupa data intrarii societatii in procedura insolventei calcularea de accesorii dupa data intrarii societatii in procedura insolventei
13
Show details for calculat eronat calculat eronat
1
Show details for calculate asupra unor debite a caror executare a fost suspendata irevocabil de instanta in perioada in care s calculate asupra unor debite a caror executare a fost suspendata irevocabil de instanta in perioada in care suspendarea executarii isi producea efectele
1
Show details for calculate asupra unor debite reprezentând contribuþii sociale declarate prin declaratii rectificative depuse calculate asupra unor debite reprezentând contribuþii sociale declarate prin declaratii rectificative depuse urmare faptului ca societatea a fost obligata de instanta prin hotarari judecatoresti irevocabile sa achite diferente de drepturi salariale, fiind datorate de la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite drepturile salariale
2
Show details for calculate dupa data depunerii cererii de compensare calculate dupa data depunerii cererii de compensare
13
Show details for calculate dupa data deschiderii procedurii de reorganizare judiciara calculate dupa data deschiderii procedurii de reorganizare judiciara
1
Show details for calculate in conditiile depunerii cererii de esalonare la plata anterior termenului de 90 de zile calculate in conditiile depunerii cererii de esalonare la plata anterior termenului de 90 de zile
2
Show details for calculate in conditiile depunerii declaratiilor rectificative iar societatea nu avea in fisa de platitor sume calculate in conditiile depunerii declaratiilor rectificative iar societatea nu avea in fisa de platitor sume achitate in plus
1
Show details for calculate pentru impozitul pe venit neconstituit, neevidentiat si neretinut prin stopaj la sursa si nu pentru calculate pentru impozitul pe venit neconstituit, neevidentiat si neretinut prin stopaj la sursa si nu pentru cel datorat efectiv
1
Show details for calculate pentru nerestituirea la termen a unui credit extern calculate pentru nerestituirea la termen a unui credit extern
1
Show details for calculate pentru o perioada in care contribuabilul se afla in insolventa calculate pentru o perioada in care contribuabilul se afla in insolventa
1
Show details for calculate pentru TVA colectata, stabilita suplimentar prin raport de inspectie fiscala, in conditiile in care calculate pentru TVA colectata, stabilita suplimentar prin raport de inspectie fiscala, in conditiile in care societatea inregistreaza TVA de recuperat
2
Show details for calculul accesoriilor in cazul in care s-a stabilit debit suplimentar la sediu in conditiile in care debitul calculul accesoriilor in cazul in care s-a stabilit debit suplimentar la sediu in conditiile in care debitul a fost declarat si platit la sucursala