MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
3
Show details for aferente taxelor, impozitelor si contributiilor aferente taxelor, impozitelor si contributiilor
1
Show details for aferente tva in conditiile in care societatea a solicitat corectarea decontului de tva aferente tva in conditiile in care societatea a solicitat corectarea decontului de tva
1
Show details for aferente TVA inscrisa in facturi fiscale emise ulterior efectuarii livrarii bunurilor aferente TVA inscrisa in facturi fiscale emise ulterior efectuarii livrarii bunurilor
1
Show details for aferente TVA stabilita ca urmare a constarii unor minusuri de gestiune aferente TVA stabilita ca urmare a constarii unor minusuri de gestiune
1
Show details for aferente unor debite achitate in termen aferente unor debite achitate in termen
1
Show details for aferente unor debite achitate la termen dar declaratia 100 a fost transmisa electronic cu intarziere aferente unor debite achitate la termen dar declaratia 100 a fost transmisa electronic cu intarziere
5
Show details for aferente unor debite declarate de contribuabil aferente unor debite declarate de contribuabil
1
Show details for aferente unor debite desfiintate aferente unor debite desfiintate
44
Show details for aferente unor debite neachitate in termen aferente unor debite neachitate in termen
1
Show details for aferente unui debit ce a fost calculat, retinut, evidentiat si virat corect, conform constatarilor organelor aferente unui debit ce a fost calculat, retinut, evidentiat si virat corect, conform constatarilor organelor de inspectie fiscala
1
Show details for aferente unui debit nedatorat aferente unui debit nedatorat
1
Show details for anularea deciziei de calcul accesorii pentru sume datorate in baza a doua titluri de creanta anularea deciziei de calcul accesorii pentru sume datorate in baza a doua titluri de creanta
1
Show details for anularea deciziei de impunere in vederea emiterii deciziei de calcul accesorii anularea deciziei de impunere in vederea emiterii deciziei de calcul accesorii
1
Show details for asupra temeiniciei calculării de accesorii în sumă totală prin Decizia de calcul în condiţiile în care or asupra temeiniciei calculării de accesorii în sumă totală prin Decizia de calcul în condiţiile în care organul fiscal emitent al actului atacat confirmă că nu a avut în vedere nota de compensare
2
Show details for baza de calcul a accesoriilor a fost desfiintata baza de calcul a accesoriilor a fost desfiintata
2
Show details for baza de calcul a accesoriilor a rezultat în urma operării în evidenţa fiscală a înştiinţărilor privind baza de calcul a accesoriilor a rezultat în urma operării în evidenţa fiscală a înştiinţărilor privind stingerile creanţelor care au fost comunicate şi nu au fost contestate de societate
2
Show details for baza de calcul generată de procedura de stingere aplicată de organul fiscal baza de calcul generată de procedura de stingere aplicată de organul fiscal
3
Show details for calcul de accesorii asupra unei baze de calcul care nu a tinut seama de notele de compensare calcul de accesorii asupra unei baze de calcul care nu a tinut seama de notele de compensare
1
Show details for calcul de accesorii pentru neconstituirea obligatiei reprezentand fond de rise calcul de accesorii pentru neconstituirea obligatiei reprezentand fond de rise
1
Show details for calcularea de accesorii dupa data intrarii societatii in procedura insolventei calcularea de accesorii dupa data intrarii societatii in procedura insolventei
13
Show details for calculat eronat calculat eronat
1
Show details for calculate asupra unor debite a caror executare a fost suspendata irevocabil de instanta in perioada in care s calculate asupra unor debite a caror executare a fost suspendata irevocabil de instanta in perioada in care suspendarea executarii isi producea efectele
1
Show details for calculate asupra unor debite reprezentând contribuþii sociale declarate prin declaratii rectificative depuse calculate asupra unor debite reprezentând contribuþii sociale declarate prin declaratii rectificative depuse urmare faptului ca societatea a fost obligata de instanta prin hotarari judecatoresti irevocabile sa achite diferente de drepturi salariale, fiind datorate de la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite drepturile salariale
2
Show details for calculate dupa data depunerii cererii de compensare calculate dupa data depunerii cererii de compensare
13
Show details for calculate dupa data deschiderii procedurii de reorganizare judiciara calculate dupa data deschiderii procedurii de reorganizare judiciara
1
Show details for calculate in conditiile depunerii cererii de esalonare la plata anterior termenului de 90 de zile calculate in conditiile depunerii cererii de esalonare la plata anterior termenului de 90 de zile
2
Show details for calculate in conditiile depunerii declaratiilor rectificative iar societatea nu avea in fisa de platitor sume calculate in conditiile depunerii declaratiilor rectificative iar societatea nu avea in fisa de platitor sume achitate in plus
1
Show details for calculate pentru impozitul pe venit neconstituit, neevidentiat si neretinut prin stopaj la sursa si nu pentru calculate pentru impozitul pe venit neconstituit, neevidentiat si neretinut prin stopaj la sursa si nu pentru cel datorat efectiv
1
Show details for calculate pentru nerestituirea la termen a unui credit extern calculate pentru nerestituirea la termen a unui credit extern
1
Show details for calculate pentru o perioada in care contribuabilul se afla in insolventa calculate pentru o perioada in care contribuabilul se afla in insolventa
1
Hide details for calculate pentru TVA colectata, stabilita suplimentar prin raport de inspectie fiscala, in conditiile in care calculate pentru TVA colectata, stabilita suplimentar prin raport de inspectie fiscala, in conditiile in care societatea inregistreaza TVA de recuperat
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A147L3
LG571/03A147L6
OU150/02A52L1
OU150/02A52L2
OU217/99A1
OG92R/03A67
OG92R/03A216L3
2
Show details for calculul accesoriilor in cazul in care s-a stabilit debit suplimentar la sediu in conditiile in care debitul calculul accesoriilor in cazul in care s-a stabilit debit suplimentar la sediu in conditiile in care debitul a fost declarat si platit la sucursala
5
Show details for calculul de accesorii aferente unor drepturi vamale calculul de accesorii aferente unor drepturi vamale
2
Show details for calculul de accesorii pentru plata cu intarziere a obligatiilor curente calculul de accesorii pentru plata cu intarziere a obligatiilor curente
3
Show details for calculul penalitatilor de 10% asupra obligatiilor bugetare cu stopaj la sursa, conditii de aplicare calculul penalitatilor de 10% asupra obligatiilor bugetare cu stopaj la sursa, conditii de aplicare
1
Show details for competenta de stabilire competenta de stabilire
5
Show details for conform principiului "accesorium sequitur principale" conform principiului "accesorium sequitur principale"
1
Show details for confuzie termenul de plata cu termenul de scadenţă confuzie termenul de plata cu termenul de scadenţă
1
Show details for constatari contradictorii in cuprinsul actului de inspectie fiscala -imposibilitatea solutionarii pe fond a c constatari contradictorii in cuprinsul actului de inspectie fiscala -imposibilitatea solutionarii pe fond a contestatiei
1
Show details for contestaţie depusă în afara termenului legal contestaţie depusă în afara termenului legal
1
Show details for corectarea erorilor materiale din decontul de tva corectarea erorilor materiale din decontul de tva
1
Show details for corectii asupra accesorilor fiscale contestate corectii asupra accesorilor fiscale contestate
1
Show details for cuantumul accesoriilor datorate având în vedere că debitul principal a fost modificat ca urmare a desfiinţ cuantumul accesoriilor datorate având în vedere că debitul principal a fost modificat ca urmare a desfiinţării parţiale
2
Show details for daca accesoriile aferente obligatiilor fiscale se calculeaza de la data scadentei debitului sau de la data in daca accesoriile aferente obligatiilor fiscale se calculeaza de la data scadentei debitului sau de la data inscrisa pe decizia de regularizarea situatiei care reprezinta in fapt data la care organul fiscal poate trece la executarea obligatiilor respective